DS/HVB STAR XXIV

Tilbake til søk
STAR XXIV
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5614823
Kallesignal LJRA
Byggeår 1937
Leveringsmåned November
Byggenr 1053
Bruttotonn/BT 357
Nettotonn/NT 127
Skrog LBP 134,7' (42,21 m)
Bredde 26,4' (8,04 m)
Dybde (i riss) 14,8' (4,51 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddamp kjel, (ildrørskjel/fire tube boiler). Oljefyrt m/kunstig trekk. Bygget ved Richardsons, Westgarth & Co. Ltd. Harlepool, Uk
Kjelebygger T. Richardson & Sons Ltd, Hartlepool, England
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Norge
1941 - 1941 senket
Tyskland
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1937 Bygget som hvalbåt STAR XXIV ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord. Sjøsatt 05/10-1937, levert i november.
Gikk fra byggeverkstedet 25/11-1937 med kurs for fangstfeltene i Sørishavet for deltagelse i SIR JAMES CLARK ROSS ekspedisjonen i sesongen 1937/38. Ankom Dakar for bunkring 06/12-1937.
1938 Ankom fangstfeltet i første del av januar.
Resultatet etter sesongen 1937/38 ble 134.468 fat og 1.443 fat spermolje.
1939 Sesongen avsluttes 07/03. Resultatet etter sesongen 1938/39 ble 69.300 fat og 1.400 fat spermolje.
1940 Inngår i Nortraships flåte fra April. Forlot 11/11 Montevideo med kurs for Syd-Georgia og fangstfeltet.
1941 STAR XXIV ble tatt som prise av den tyske hjelpekrysseren PINQUIN i Syd-Atlanteren under fangst og det ble satt om bord prisemannskap og kursen satt for Frankrike. Mottok 01/02 bunkers fra kokeriet OLE WEGGER som også var tatt i prise og var på reisen nordover. Samtidig som et nytt prisemannskap ble satt om bord 18/02, fikk man ny forsyning av drivstoff. Senere, 06/03 fikk de på nytt bunkers. Denne gang fra en ukjent tanker.
Senket av hvalbåtens tyske prisemannskap 13/03-1941 etter å ha blitt avskjært av HMS SCARBOROUGH i posisjon N44.50 / V22.00 under reise til Frankrike.. Totalt 22 norske mannskaper ble plukket opp av HMS SCARBOROUGH og 8 tyske soldater tatt til fange. Alle ble landsatt i Liverpool.
Sjøforklaring av 1. styrmann Jørgensen ble foretatt 07/04 i London sammen med mannskapet fra STAR XIX. Her kom det frem at kapteinen på STAR XXIV var beordret om bord i kokeriet SOLGLIMT 22/01, før kokeriet gikk fra feltet 25/01.
1946 Av rederisirkulære 16/09 heter det: «Solgt under krigen av Nortraship»

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type tre trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 15"-26"-44,5", slag/stroke: 27", 1.400 IHK. Bygget ved Smith’s Dock Co., Ltd., South Bank, Middlesbrough,

1937 Built as whale catcher STAR XXIV by Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord. Launched on 05/10-1937. Delivery in November.
Left the builder on 25/11-1937 heading for the whaling ground in Antarctic Ocean as catcher for the floating factory SIR JAMES CLARK ROSS the season of 1937/38. Arrived Dakar for bunkering on 06/12-1937.
1938 Arrived whale field primo January.
Result of season 1937/38 was 134.468 barrels whale oil and 1.443 barrels of sperm oil.
1939 The season terminated 07/03. Result of the season 1938/39 was 69.300 barrels of whale oil and 1.400 barrels of sperm oil.
1940 Included in Nortraship's fleet from April. Departed 11/11 Montevideo bound for South Georgia and the whaling ground.
1941 STAR XXIV was taken as a prise by German auxiliary cruiser PINQUIN in the South Atlantic during catching and German crew was set on board and the course set for France. Received 01/02 bunkers from the factory OLE WEGGER, which was also taken as prise and heading for France. At the same time as a new prise crew was put on board 18/02, a new fuel supply was obtained. Later, 06/03 they got bunkers again. This time from an unknown oil tanker.
Scuttled by the German prise crew on 13/03-1941 when intercepted by HMS SCARBOROUGH 359 nautical miles off Cape Finesterre in position N44.50 /W22.00 while on route to France. STAR XXIV and STAR XIX were seized by the raider PINQUIN in the South-Atlantic Ocean. Totally 22 Norwegians was picked up by the HMS SCARBOROUGH including 8 German soldiers. All landed in Liverpool.
Maritime hearings of 1st officer Jørgensen were made 07/04, in London together with some crew from STAR XIX. Here it was cleared that the master of STAR XXIV was ordered to leave the ship and was transferred to the factory ship SOLGLIMT 22/01 before she left the whaling ground 25/01.
1946 From the shipping company's circular 16/09 it says: "Sold during the war by Nortraship"

  • STAR XXIV

    STAR XXIV
Kilde: www.warsailors.com, Smith Docks byggeliste
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net