EMBLA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1856 Kragerød
Nettotonn/NT 135
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Sandefjord

1856 Bygd i Kragerød

1902 Solgt til Arendal

Salget omtales i Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende nr. 31 7/2 1899 med salgssum kr. 5000,— og solgt til kaptein H. Larsen m. fl., 132 Rt., T. A. 2*.

Ingen bilder er lagret for denne båten


Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå
   
https://www.lardex.net