Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon SS/BRK  BIRTHA
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Tonnasjer 1345 t.
Lengde LOA Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Sted Glasgow
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1891 Port Glasgow
Byggenr

Etter bestilling. Sandefjords første stålseilskip og lenge byens største og vel også peneste seilskip. Overført til Kristiania i 1908. Forlist i Gulfen i 1914. 8 mann druknet, resten 13 mann reddet. I Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 3, side 46: «De første to stålskuter fikk Sandefjord i 1891; det var barkene «Birtha», 1373 n.t. og «Hjertnes», 735 n.t. begge nybygd i England samme år for A. F. Klaveness og A. J. Freberg. Begge ble lenge i sine rede- riers eie, helt til «Birtha» forliste i 1915 og «Hjert- nes» ble solgt til Sverige i 1917. Det er mulig at «Birtha», som alle de andre nye stålskuter, ble en så dyr og dårlig forretning at det har gjort rederen til­bakeholden overfor den slags skip. Først i 1900 kjøpte firmaet sin neste jernskute, bark «Sværstad», 1076 n.t., og fra 1903 — 06 fire større jernskuter, fullrig- gerne «Jarlen» og «Trafalgar», ca. 1500 n.t., bark «Senior» 1088 t., og 4-mastet bark «Hafrsfjord», 1846 t. Av disse var særlig «Trafalgar» kjent som en meget hurtig skute. «Hafrsfjord» ble en gullgrube for sitt rederi; i 1906 ble den betalt med 83.000 kr.; under hele krigen seilte den klar av miner og ubåter og ble i 1918 solgt for 1 million kr. Som et typisk eksempel på trampfart for en norsk jernskute i årene før krigen kan vi følge «Sværstad» fra 1904: fra Port Natal bal­lastet til Melbourne, derfra korn til Cork i Irland, ballastet til Cardiff, kull til Algoa Bay, i ballast til Chidogny i India, ris til Trinidad, til Gulfen i ballast, pitchpine til Rosario, korn til Bremen, stykkgods til Chile, guano til Antwerpen, igjen stykkgods til Chile og guano til Antwerpen, til Annapolis i Kanada, tre­last for Buenos Aires, i ballast til Port German, Au­stralia, korn til Durban, i ballast til Arkangelsk hvor den lastet trelast for Australia, men på utreisen stran­det 22. september 1909 i storm på et undervannsskjær. Vraket brakk i tre deler, og på en av dem drev mann­skapet, hvorav en omkom, inn på Kanarihalvøen og ble derfra berget inn til Arkangelsk av en utsendt dampbåt. Året før hadde rederiet et langt tristere forlis da «Jarlen» i juni gikk fra Callao med guano for Antwerpen og siden har vært sporløst forsvun­net med sine 21 mann.

Stålbarken «Birtha» er også avbildet i Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 3, side 27, men i teksten under illustrasjonen er tonnasjen oppgitt til 1431 n.t.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap