BIRTHA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1891 Port Glasgow
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 252
Bruttotonn/BT 1,452
Nettotonn/NT 1,344
Dødvekt/TDW 2,281
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 225,5`
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 35,8`
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Glasgow, Port Glasgow
Reg havn Sandefjord

Etter bestilling. Sandefjords første stålseilskip og lenge byens største og vel også peneste seilskip. Overført til Kristiania i 1908. Forlist i Gulfen i 1914. 8 mann druknet, resten 13 mann reddet. I Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 3, side 46: «De første to stålskuter fikk Sandefjord i 1891; det var barkene «Birtha», 1373 n.t. og «Hjertnes», 735 n.t. begge nybygd i England samme år for A. F. Klaveness og A. J. Freberg. Begge ble lenge i sine rede- riers eie, helt til «Birtha» forliste i 1915 og «Hjert- nes» ble solgt til Sverige i 1917. Det er mulig at «Birtha», som alle de andre nye stålskuter, ble en så dyr og dårlig forretning at det har gjort rederen til­bakeholden overfor den slags skip. Først i 1900 kjøpte firmaet sin neste jernskute, bark «Sværstad», 1076 n.t., og fra 1903 — 06 fire større jernskuter, fullrig- gerne «Jarlen» og «Trafalgar», ca. 1500 n.t., bark «Senior» 1088 t., og 4-mastet bark «Hafrsfjord», 1846 t. Av disse var særlig «Trafalgar» kjent som en meget hurtig skute. «Hafrsfjord» ble en gullgrube for sitt rederi; i 1906 ble den betalt med 83.000 kr.; under hele krigen seilte den klar av miner og ubåter og ble i 1918 solgt for 1 million kr. Som et typisk eksempel på trampfart for en norsk jernskute i årene før krigen kan vi følge «Sværstad» fra 1904: fra Port Natal bal­lastet til Melbourne, derfra korn til Cork i Irland, ballastet til Cardiff, kull til Algoa Bay, i ballast til Chidogny i India, ris til Trinidad, til Gulfen i ballast, pitchpine til Rosario, korn til Bremen, stykkgods til Chile, guano til Antwerpen, igjen stykkgods til Chile og guano til Antwerpen, til Annapolis i Kanada, tre­last for Buenos Aires, i ballast til Port German, Au­stralia, korn til Durban, i ballast til Arkangelsk hvor den lastet trelast for Australia, men på utreisen stran­det 22. september 1909 i storm på et undervannsskjær. Vraket brakk i tre deler, og på en av dem drev mann­skapet, hvorav en omkom, inn på Kanarihalvøen og ble derfra berget inn til Arkangelsk av en utsendt dampbåt. Året før hadde rederiet et langt tristere forlis da «Jarlen» i juni gikk fra Callao med guano for Antwerpen og siden har vært sporløst forsvun­net med sine 21 mann.

Stålbarken «Birtha» er også avbildet i Den Norske Sjøfarts Historie, bind II, 3, side 27, men i teksten under illustrasjonen er tonnasjen oppgitt til 1431 n.t.

  • BIRTHA

    BIRTHA
KAPTEINER:
Fra ny 1891 - H.H. Halvorsen
Fra 1899 - Chr. Hansen
Fra 1900 - A.S. Sørensen
og fra 1902 - Chr. Larsen

HISTORIKK:
v/H. Larsson-Fedde.

2/1891: A.F. Klaveness m.fl., Sandefjord - BIRTHA
/1898: I/S Barkskipet Birthas Rederi( A.F. Klaveness)Sandefjord - BIRTHA
/1907: I/S Barkskipet Borthas Rederi( A. F. Klaveness) Kristiania - BIRTHA
5/1915: Grunnstøtte 3/5 på Quila Sieno Bank i pos. N 14.21' W 81.10' på reise Portland,Oregon til Falmouth for ordre med hvete. 8 personer omkom.  

Hjemsted:

Sverdstad, Sandefjord 1891-1909
Lysaker, Kristiania 1909-15

Endelig skjebne: Portland, Oregon - Falmouth f.o. via Panamakanalen. Hvete. Strandet, vrak 1915 3/5 på Columbia Reef, Mosquito Coast (8 omkommet).

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Sjøhistorie.no V/H.Larsen-Fedde