BRG EMANUEL Tilbake til søk
EMANUEL
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Brigg
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord, Sandar
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1812 Sandar
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Ombygd (Reparert) 1852,1864      Forsikret i F. N. i 1848 for 2000 spdlr. Solgt til Nøtterøy før 1854.

Eier:

Thor Klaveness 1812-37
P. Chr. Thoresen 1837-47
P. Chr. Thoresens enke 1844-
P. Bryn
J. L. Eitzen & N. Heiberg 1854
C. A. Føyen 1864

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsfører:

P. E.Thoresen 1826
A. M. Andersen 1848
H. I. Mørck 1864
H. Nannestad 1854
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Seilskipsregister V/Petter Malmstein
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå