INGA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sunderland, Deptford
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1857 Sunderland
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Takst i 1875 var 22.000 spdlr. Sunket etter kollisjon med hval som angrep skipet i Atlanterhavet den 06.05.1883.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå