GEMMA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1880
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 145
Nettotonn/NT 140
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 92,9
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 23,9
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord, Grønli
Reg havn Sandefjord

Eier:

1880-1882      Gullik Wierød 
1882-1894      Anders Olsen 
1894-1897      P. A. Nygaard 

Hjemsted:

1880-1884      Namløs, Sandefjord 
1894-1897     Sarpsborg 

Endelig skjebne: Solgt Brasil 1897

Ingen bilder er lagret for denne båten

J. H. Jensen 1880-
P. A. Nygaard 1894-97

skonnerten «Gemma», 140 tonn, bygd på Vierødverven i Grønli 1880, eier 1880—82 Gullik Vierød, Sandefjord. Når vi nevner denne skonnerten som Andebuskute, kommer det av at trelasthandler, sageier, bonde og mangt mere, Gullik Vierød, sammen med verkseier Chr. Christensen og kjøpmann P. Chr. Pedersen i Sandefjord i 1875 kjøpte Einarsrød, gnr. 96, bnr. 3 av Jacob Ellefsen. I 1878 trådte Christensen og P. C. Pedersen ut av fellesskapet, og Gullik Vierød ble eneeier i 1881. Når jeg nevner dette så er det fordi det på en måte bekrefter hva jeg foran har anført, at det nettopp var skogen og trelastutskipningen som var årsak til at Andebubygden kom så sterkt inn i sjøfartsinteressene. Som kjent bygde de nevnte herrer dampsag på Svines ved Gogsjø (Gogsjø Dampsag) med tilhørende smie og arbeiderbolig. De kjøpte større og mindre skogstrekninger til uthugst.

 

V/Tor Gulliksen

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå