ELLIDA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord, Sandar
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1856 Sandar
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Eier:

1856-62      Hans Olsen 1856-62
1862-66     Gullik Sørensen 1862-66
1864          G. Bøe 1864

Endelig skjebne: Strandet, vrak 1866 24/4 på Skagen

Materiale: Tre
Tonnasje:
110 cl

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsfører:

Halvorsen 1862
L. Pedersen 1864
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Seilskipsregister V/Petter Malmstein
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå