ULVIN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Rederi O Olsen 1871
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Jakt
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Sandefjord
Byggeår
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg

Forlist utenfor Fr.værn i november, 1871.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå