DS/HVB STAR III (II)

Tilbake til søk
STAR III (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5338517
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMTL
Byggeår 1943/08
Byggenr 362
Bruttotonn/BT 393
Nettotonn/NT 136
Skrog LOA 42 m
Bredde 8,26 m
Dypgående 4,51 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt.
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri 1 x stempel drevet dampgenerator, 12 kW, 1 x stempel drevet dampgenerator, 10 kW
El-kraft 22kW/110Vdc
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass m/peileapparat
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44", slag 27", 205 NHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1943/08 - 1945
Tyskland
1945 - 1947
Norge
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1943 Bygget som vorpostenboot (patruljebåt) etter hvalbåtdesign ved Nylands Verksted, Oslo (362). Opprinnelig bestilt av Hvalfanger-A/S Rosshavet (Rasmussen, Konow, Moe), Sandefjord. Byggekontrakt rekvirert av den tyske okkupasjons-makten (Admiral Norwegen) som VARANGER (V-5905) tilsluttet 59. Vorpostenflottille etablert i februar 1941 for bevoktning av den norske nordkysten. Tjenestegjorde som eskorte og sikkerhetstjenesten med stasjon i Sandnessjøen fra 05/08. Ferdigstilt 24/08-1943.
1945 59. Vorpostenflottille ble oppløst i juni.
1946 Overført til norske myndigheter 21/10. Overtatt av staten 04/12.
1947 Solgt til Hvalfanger-A/S Rosshavet. Ombygget til hvalbåt og døpt STAR III og registrert i Sandefjord. Levert ombygget til hvalbåt i oktober fra Trosvik Mek.
Fanget for Fellesdriftens Fl/k ANTARCTIC-ekspedisjon i sesongen 1947/48. Skytter var Albert M Ingebrigtsen, Råde.
Fellesdriften skulle dekke driftsutgifter og fortjeneste til deltagende rederier, samt gi investeringsmidler til nyinvesteringer i kokerier og utstyr for de rederier som hadde mistet alt. Denne flåten bestod av til sammen 5 kokerier som hadde overlevet krigen, samt et nybygg (SIR JAMES CLARK ROSS (2)). I tillegg kom to nybygg i 1947/48 sesongen. Fellesdriften ble avviklet etter at sesongen 1947/48 var over.
1948 Fellesdrift avviklet etter sesongen 1947/48. Starter sesongen 1948/49 for eieren, A/S Rosshavets Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS, Skytter sesongen 1948/49 var Iver Iversen, Sandar skytter.
1949 Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1949/50. Skytter var Leiv Moe, Sandar.
1950 Går til isen som fangstbåt med Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS for sesongen 1950/51. Skytter var Leiv Moe, Sandar.
1951 Omfattende ombygget ved Kaldnes mek. Verksted og forlenget med 7 fot for å få plass til nytt maskineri.
Fremdriftsmaskineriet og kjeler erstattet med ny stempel dampmaskin (steam reciprocating), type Fredriksstad compound exp., 4-sylindret, syl. diam.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", slag/stroke: 30,5". 1.923 IHK v/153 o.min. Bygget ved Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg, samt nye vannrørskjeler levert av Richardson, Westergarth & Co. Ltd, Hartlepool.
Nye mål: Loa: 154,0' - Lbp: 137,5' - B: 27,1' - D: 14,3'. I følge Sandefjords Blads artikkel 26/06 er dette første gang man har forlenget en hvalbåt.
Ny Tonnasje: 447 brt., 154 nrt.
Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1951/52. Skytter var Leiv Moe, Sandar
1952 Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1952/53. Skytter var Willy Skontorp.
1953 Går til isen som bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1953/54. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1954 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1954/55. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1955 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1955/56. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1956 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1956/57. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1958 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1958/59. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1959 Sesongen 1959/60 i opplag.
1960 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1960/61. Skytter var Einar A. Hotvedt Sandar.
1963 Solgt til Elling Aarseth & Co. A/S, Ålesund og satt i fangst for Skjelnan Kvalstasjon A/S & Co. K/S, Tromsø. Registrert i Ålesund. Navn uendret. I fangst på Skjelnan t.om. 1971
1971 I opplag i Ålesund.
1975 Solgt i april til Industria Ballenero SA (IBSA), Vigo Spania og omdøpt IBSA TRES. Fanget hovedsakelig i Atlanteren for selskapets spanske fangststasjon.
1980 Utsatt for aksjoner av Greenpeace aksjonister med MS RAINBOW WARRIOR under fangst i Atlanterhavet.
1985 Siste fangstsesong. Deretter lagt i opplag.
1989 Solgt for hugging til skips huggere i Cee, Spania.

Maskineri:
Dampmaskin, 3 cylindere, diam. 15.0" - 26.0" - 44.0", bygd ved Nylands, Verksted, Oslo.
Kjeler bygget ved Richardsons, Westgarth & Co. Ltd. Harlepool, UK.

 

1943 Built as vorpostenboot after whale catcher design by Nylands Verksted, Oslo (362), as ordered by Hvalfanger-A/S Rosshavet (Rasmussen, Konow, Moe), Sandefjord. The contract taken over by the Germans (Admiral Norwegen) and named VARANGER (V-5905). Joined the escort and security service on the Norwegian coast with a station in Sandnessjøen from 05/08. Completed on 24/08-1943.
1945 59. Vorpostenflottille disbanded in June.
1946 Transferred as gift to Norway 21/10. Taken over by the Norwegian Government 04/12.
1947 Sold to Hvalfanger-A/S Rosshavet. Converted to whale catcher and renamed STAR III, registered in Sandefjord.
Sent to Antarctic with the ANTARCTIC -expedition whaling for the “Joint Operation” (Fellesdriften, an association of Norwegian whaling companies to build up the whaling fleet after the war).
With the “Joint Operation” (Fellesdriften) it was the meaning that the income should cover the expenses for the participating vessels and give them some income, including capital to invest in new factories and equipment for those companies who lost all during the periode of war. The surviving factories consisted of a total number of 5 units. The sixth was brand new in 1945 (the SIR JAMES CLARK ROSS (2)). In addition, two new buildings joined the “Joint Operation” in the season of 1947/48. “Joint Operation” at the end of the 1947/48 season.
1948 The “Joint Operation” was terminated after the 1947/48 season. Started catching the season 1948/49 for her owners, the A/S Rosshavets Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS in all seasons from 1948/49 to 1960/61, except for the season of 1959/60, as she was laid up.
1950 Heading for the Antarctic as catcher for SIR JAMES CLARK ROSS the season of 1950/51.
1951 Extensive conversion at the Kaldnes mek. Verksted and lengthened by 7 fot to give place for new machinery.
New measurements: Loa: 154,0' - Lbp: 137,5'  - B: 27,1' - D: 14,3', tonnage: 447 brt., 154 nrt
Propulsion engine and boilers replaced by a new steam engine (reciprocating), type Fredriksstad, double compound exp., 4-cylinder, cyl. diam.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", stroke: 30,5". 1.923 IHK at 153 rpm. Built by Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg, and two new water tube boilers, built at Richardson, Westergarth & Co. Ltd, Hartlepool. According to local paper Sandefjords Blads article of 26/06 is this the first time this happens to a whale catcher.
1953 In use as a buoy boat from the 1953/54 season.
1963 Sold to Elling Aarseth & Co. A/S, Ålesund and put to serve the Skjelnan Kvalstasjon A/S & Co. K/S, Tromsø. Registered in Ålesund. Name unchanged. Catching for the Skjelnan whaling station until 1971
1971 Laid up at Ålesund.
1975 Sold in April to Industria Ballenero SA, Vigo, Spain. Renamed IBSA TRES. Catching mainly in the Atlantic Ocean for the companies Spanish shore station.
1980 Attacked by actionists from Greenpeace ship RAINBOW WARRIOR during whaling in the Atlantic Ocean.
1985 Last season as catcher. Then laid up.
1989 Sold for breaking at Cee, Spain.

 • STAR III (II)

  STAR III (II)
 • STAR III (II)

  STAR III (II)
 • STAR III (II)

  STAR III (II)
 • STAR III (II)

  STAR III (II)
Kilde: Lloyd’s Reg. 1951/52, «Hvalfangsten, eventyret tar slutt» v/Dag Bakka Jr. 1992, https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net