BRK HAVFRUEN

Tilbake til søk
HAVFRUEN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1846
Nettotonn/NT 196
Kilolast 205,5
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1846 - 1898
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1846 Bygget som bark HAVFRUEN på 196½ kl. ved Rødsverven (Søren Lorentz Christensen) (senere del av A/S Framnæs mek. Verksted), Sandefjord for Søren Lorentz Christensen (Sandefjord), Ola L. Røed og Thore Thoresen (Tjøme) hadde parter i skuten.

Ola L. Røed fungerte også en tid som skipper på skuten.

1856 Etter skipslisten befinner hun seg i Konstantinopel (Istanbul), Tyrkia, under Krim-krigen.

1858 I slutten av 1850-årene blir HAVFRUEN overført til registeret i Tønsberg.

1862 Etter Søren L. Christensens død i 1862 tar enken Othilie Christensen over og fører rederiet videre, sammen med Thore Thoresen som medeier.

1868 Forliser på den engelske kyst.

1846 Built as barque HAVFRUEN by Rødsverven (Søren Lorentz Christensen) (later a part of A/S Framnæs mek. Verksted), Sandefjord for Søren Lorentz Christensen (Sandefjord), Ola L. Røed and Thore Thoresen (Tjøme/Tønsberg).
Mr Ola L. Røed did also sail as captain on the ship for a while.
1856 According the ship list she is located in Constantinople (Istanbul), Turkey, during the Krim-war.
1858 At the end of the fifthies HAVFRUEN is transferred to the ship register of Tønsberg.
1862 After Søren L. Christensens died in 1862 the widow Othilie Christensen take over the management of the company together with Mr. Thore Thoresen as part owner.
1868 Went down at the coast of England.

  • HAVFRUEN

    HAVFRUEN
  • HAVFRUEN

    HAVFRUEN
1849 M.E.Gram

1846 Bygget som bark HAVFRUEN ved Rødsverven (Søren Lorentz Christensen) (senere del av A/S Framnæs mek. Verksted), Sandefjord for Søren Lorentz Christensen (Sandefjord), Ola L. Røed og Thore Thoresen (Tjøme) hadde parter i skuten.
Ola L. Røed fungerte også en tid som skipper på skuten.
1856 Etter skipslisten befinner hun seg i Konstantinopel (Istanbul), Tyrkia, under Krim-krigen.
1858 I slutten av 1850-årene blir HAVFRUEN overført til registeret i Tønsberg.
1862 Etter Søren L. Christensens død i 1862 tar enken Othilie Christensen over og fører rederiet videre, sammen med Thore Thoresen som medeier.
1868 Forliser på den engelske kyst.

Kilde: “Seilskip i Sandar og Sandefjord”, boken «Lars Christensen og hans samtid»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net