CISSY
Nasjonalitet
Norge
Rederi Torp & Wiese
Skipstype Motorskip
Off nr 5604954
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LBFP / LCGL
Byggeår 1920/09
Bruttotonn/BT 2167
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW 2167 brT
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 88,23 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 13,47 m
Dypgående 5,91 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet 9,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 22"-35"-61", slag 36", 271NHK
Maskin-/motorbygger Trondhjem Mekaniske Verksted
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1927 - 1929
Norge
1920 - 1927
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Bergen
Byggeår 1920/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 94


1916 Kontrahert av Skibs-A/S Thor Thoresens Linje, Kristiania.
1920 Bygget som TBN-94 av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. Solgt i mai for NOK 5.190.000 til A/S Cissy (Torp & Wiese), Bergen. Ferdigstilt i september som CISSY.
1927 Solgt til A/S Dampskib Cissy (Chr. B. Torp), Bergen.
1928 Solgt til A/S Sjøfart (Sverre Sturlung), Bergen.
1936 Solgt i juli til A/S Sjøfart (Lauritz Pettersen), Bergen.
1939 Solgt i april til A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen. Omdøpt til INGER ELISABETH.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
1942 Torpedert og senket 15/09 av den tyske ubåten U 517 (Kapitänleutnant Paul Hartwig), i posisjon 48.49N-64.06V, ved Cape Rossier i St. Lawrence bukta, Canada mens hun var på reise fra Sydney, Nova Scotia, Canada til Port Alfred, Quebec, Canada med kull. 3 mann omkom. De overlevende rodde mot land inntil det kom motorbåter som tauet dem inn til Cape Rossier, Quebec samme dag.


1916 Ordereded by Skibs A/S Thor Thoresens Linje, Kristiania.
1920 Built as TBN-94 by Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Skibs-A/S Thor Thoresens Linie (Otto & Thor Thoresen A/S), Kristiania. Sold in May for NOK 5.190.000 to A/S Cissy (Torp & Wiese), Bergen. Completed in September as CISSY.
1927 Sold to A/S Dampskib Cissy (Chr. B. Torp), Bergen.
1928 Sold to A/S Sjøfart (Sverre Sturlung), Bergen.
1936 Sold in July to A/S Sjøfart (Lauritz Pettersen), Bergen.
1939 Sold in April to A/S Inger (Jacob Kjøde A/S), Bergen. Renamed INGER ELISABETH.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
1942 Torpedoed and sunk 15/09 by the German submarine U 517 (Kapitänleutnant Paul Hartwig), in position 48.49N-64.06W, off Cape Rossier, in the Gulf of St. Lawrence, Canada whilst on a voyage from Sydney, Nova Scotia, Canada to Port Alfred, Quebec, Canada with coal. 3 men lost. The survivors rowed towards shore until motorboats came out and towed them in to Cape Rossier, Quebec the same day.

  • CISSY

    CISSY
Kilde: Sjohistorie.no
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå