D/S HJALMAR WESSEL Tilbake til søk
HJALMAR WESSEL
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr 5608214
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LIZS
Byggeår 1935/07
Bruttotonn/BT 1.743
Nettotonn/NT 985
Dødvekt/TDW 2.400
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 262,9’ – Lbp: 253,3’ - B: 39,7’ – D: 17,5’
Skrog LBP Loa: 262,9’ – Lbp: 253,3
Bredde 39'6"
Dypgående 17,5’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for papir og sellulose produkter
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sarpsborg
Byggeår 1935/07
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 110

1935 Bygget som HJALMAR WESSEL av A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord på regning av The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd., Sarpsborg. Stabelavløpning 22/05-1935 kl 18.15. Prøvetur 11/07-1935. Fartøyet er oppkalt etter tidligere leder av selskapet.
Returnerte til byggeverkstedet 28/11 for dokking og ettersyn. Gikk fra verkstedet 25/12.
1939 Eierskap overføres til A/S Borregaard, Sarpsborg. Beholder navnet HJALMAR WESSEL.
1940 Ved krigens utbrudd i april befant HJALMAR WESSEL seg i Kirkwall i Skottland. Fortsatte i fart på engelske havner og Nord-Atlanteren resten av krigen. Gikk gjennom krigen uten skader.
1962 Ødelagt av brann i maskinrommet 21/01. Solgt til Sverige og nedrigget til lekter

1935 Built as HJALMAR WESSEL by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Ltd., Sarpsborg. Launched at 22/05 and went on sea trail on 11/07. The vessel is named after the former leader of the company.
Returned to the builder on 28/11 for dry docking and check. Sailed from the yard on 25/12.
1939 Ownership is transferred to A/S Borregaard, Sarpsborg. Retains the name HJALMAR WESSEL.
1940 At the outbreak of war in April, HJALMAR WESSEL was in Kirkwall, Scotland. Continued at sea on English ports and the North Atlantic for the rest of the war. Went through the war without injuries.
1962 Destroyed by fire in engine room 21/01. Sold to Sweden and rigged for barges

  • HJALMAR WESSEL

    HJALMAR WESSEL
  • HJALMAR WESSEL

    HJALMAR WESSEL
  • HJALMAR WESSEL

    HJALMAR WESSEL

Boken "Nortraships flåte" bind 1 side 86/87, beskriver D/S "Hjalmar Wessel" ferd slik:
Den tyske panserkrysser ADMIRAL SCHEER seilte fra Gdynia den 29.oktober 1940.
Konvoien var HX 84 på 37 skip i 9 kolonner eskortert av hjelpekrysseren JARVIS BAY, sjef Captain Fegen. Av norske skip i konvoien nevnes M/T SOMMERSTAD , M/T SOLFONN og D/S HJALMAR WESSEL. Fra de to sistnevnte foreligger rapporter om det som hendte.
Både SOLFONN og D/S HJALMAR WESSEL sier at de kl. 12.00 den 5. november 1940 la merke til et ukjent motorskip som passerte forenom konvoien fra Syd til Nord. Det kunne være grunn til å tro etterpå at skipet sto i ledtog med panserkrysseren, men det dreiet seg i virkeligheten om det britiske M/S MOPAN som seilte uavhengig og som møtte ADMIRAL SCHEER under horisonten. MOPAN ble sendt til bunns uten at det fikk sendt radiovarsel om den store fare som truet konvoi HX84.

Da dagen skumret, var været klart og pent. Kl. 17.00 varslet JARVIS BAY konvoien om å ha oppmerksomheten rettet mot peiling 350°, konvoiens posisjon var da 5 244 N 3213 W. Fra broen på HJALMAR WESSEL så man tre streker forenfor tvers babord i en avstand av 5 n. Mil tårnmasten, skorstenen og to kanontårn på et stort krigsskip heve seg over horisonten.
Ti minutter etter beordret JARVIS BAY kursforandring 40° til styrbord, og idet konvoien tornet rundt, slo de forste prosjektilene ned mellom skipskolonnene. JARVIS BAY og skip i babord kolonne åpnet straks ild mot panserskipet og la røkskjerm for å skjule konvoien. En ny 40° grader vending ble foretatt, og idet JARVIS BAY plikttro oppofrelse dekket konvoien, sendte den JARVIS BAY ut sin siste ordre om at konvoien skulle spre seg. Det siste de norske skip så av JARVIS BAY var at skipet var truffet og sto i brann. HJALMAR WESSEL slapp heldig ut i en rolig sektor, men et prosjektil fra ADMIRAL SCHEER hadde detonert så kloss i at en granatsplint slo ned på dekket.

Kilde: Lillesand sjømannsforening, FMV arkivet, "Gamle" Lardex

 

Kilde: Boken "Framnæs mek. Værksted 1898 – 1948", Framnæs dokkelister, Lillesand sjømannsforening, FMV arkivet, Lardex tidligere arkiv
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen