D/S FORLANDET

Tilbake til søk
FORLANDET
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger (i 1935)
Kallesignal LDWK
Byggeår 1912/11
Byggenr 9
Bruttotonn/BT 199
Nettotonn/NT 72
Skrog LOA 32,52 m
Bredde 6,58 m
Dypgående 3,96 m
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt, taubåt og isbryter
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 1.808 kv/ft, damptrykk: 200 PSI
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22"-37", slag 24", 67 NHK/600 IHK
Maskin-/motorbygger Bergens Mekaniske Værksted, Bergen, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1921 Bygget som hvalbåt FOCA ved Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik (bygg nr. 9) for Cia. Argentina de Pesca S.A. Byggeverftet var i store vanskeligheter, men fikk slept FOCA til Bergens mek. Verksted for installering av kjele og en 650 IHK 3 sylindret dampmaskin. Dagen skipet gikk prøvetur måtte Bokerøens Verft (Bokerøens Skibsbyggeri) stenge portene for aldri å åpnes igjen.
1927 Kjele ombygget fra kullfyring til oljefyring
1929 Solgt til A/S Atlas, Larvik (Chr. Nielsen & Co., disponent) 12/10-1929 for Nkr. 200,00 og omdøpes FEMERN. Benyttet som bøyebåt for Fl/k SOLGLIMT i sesongen 1929/30
1930 Hvalfangerselskabet A/S Atlas, Larvik overtas av A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord og inngår som en del av dette. Ankommer verkstedet 02/09. Forlater verkstedet 06/09. Benyttet som bøyebåt for Fl/k SOLGLIMT i sesongen 1930/31. Avgikk Sandefjord 08/09.
1931 Bygg nr 107 går av stabelen og får navnet FEMERN. Omdøpt FORLANDET.
1932 Overføres til A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen, Sandefjord), Sandefjord
1933 Solgt til Hvalfangerselskapet Ishavet av 1933 A/S (Leif Bryde, disponent), Sandefjord.. Den kom aldri i fangst på fangst i Nordishavet, men ble liggende i opplag.
1936 Solgt til A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Ombygges til taubåt på verkstedet.
1945 Tilbake på sin arbeidsplass Framnæs mek. Værksted i juli etter et ufrivillig opphold i tysk tjeneste tatt «in anspruch» så sent som 04/04 dette år.
1983 Solgt til J. Schrøder, Oslo og gjort om til veteranskip. Kjøpesummen var to 50-øringer fra 1921 – skipets byggeår
2006 Fremdeles i drift som veteranskip med base i Oslo.
2015 Ønsket i Sandefjord. Nå kommer’n snart hjem!
2016 Ankommer Sandefjord og legges til ved samme pir i havnen som SOUTHERN ACTOR lå. Flyttet senere til kaien ved Gokstad kystlag på sin "gamle arbeidsplass".
2017  Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter (SSK) . Restaurering påbegynt av frivillige fra "Forlandets Venner".

1921 Built as whale catcher FOCA by Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik (yard no. 9) for Cia. Argentina de Pesca S.A. Buenos Aires, Argentina.
The construction yard was in great difficulty but managed to tow FOCA to Bergen mek. Verksted for installation of boiler and a 650 IHK 3-cylinder steam engine. The day the ship went on a sea trail, Bokerøens Verft (Bokerøens Skibsbyggeri) had to close the gates never to be opened again
1927 Boiler converted to oil firing.
1929 Sold to Hvalfangerselskabet A/S Atlas, Larvik (Chr. Nielsen & Co., disponent) 12/10-1929 for 200,00 Nkr and renamed FEMERN. Used as buoy boat for Fl/k SOLGLIMT the season of 1929/30
1930 Company amalgamated with A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord. Used as buoy boat for Fl/k SOLGLIMT the season of 1930/31
1932 Transferred to A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord
1933 Sold to Hvalfangerselskapet Ishavet av 1933 A/S, Sandefjord (Leif Bryde, disponent). Renamed FORLANDET. A name that probably derives from the island Prins Karls Forland which is one of the westernmost islands in Svalbard, an area where the whale catcher was intended to be used. It was never used in whaling in the Northern Ocean but was left in layup mode.
1936 Sold to A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Converted for use as a harbour tug.
1983 Sold to J Schrøder, Oslo and deployed as a museum ship.
1945 Returned to Framnæs mek. Værksted in July after been seized by the German “in Anspruch” as late as 04/04 this year.
2006 Still afloat as a veteran ship based in Oslo.
2016 Now she is back in Sandefjord and undergoing an extensive restauration by volunteer crew.
2017 The association « Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter (SSK). Restoration started by volunteers from " Forlandet’s friends"

 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FEMERN

  FEMERN
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET
 • FORLANDET

  FORLANDET

Les hva Stiftelsen Norsk Fartøyvern skriver på sine nettsider (http://home.online.no/%7ebjeren/forland.htm)
To indentiske hvalbåter ble høsten 1920 kontrahert av Compania Argentina de Pesca i Buenos Aires hos det nå nesten fullstendig glemte verft Bokerøens Skibsbyggeri, Svelvik. Byggingen ble påbegynt i desember samme år. Stabelavøpningen fant sted i slutten av august og midten av september 1921. Den første ble døpt Albatross, og den andre Foca.
Etter sjøsettingen ble begge båtene slept til Bergens mek. Verksted for installasjon av maskin- og kjeleanlegg. Etter dette ble begge båtene slept til Svelvik for fullføring og utrustning. Begge båtene ble overlevert i november 1921 til en pris av ca. kr. 750.00.- pr.stk.
Samme dag som Foca gikk avleveringstur, lukket Bokerøens Skibsbyggeri sine porter for aldri mer å åpnes igjen.
Mangel på kontrakter var årsaken til nedleggelsen. Begge båter gikk inn i hvalfangstsesongen 1921/22 på Syd-Georgia.
I 1927 ble begge båtene ombygget til oljefyring. Albatross eksiterer fortsatt under samme navn, og ligger halvt nedsunket ved kai i Grytviken på Syd-Georgia. Foca ble solgt til Hvalfangerselskabet Atlas, Larvik senere Sandefjord, hvor selskapet ble sammensluttet med A/S Odd. Omdøpt til Femmeren av den nye eier. Atlas hadde kokeriskipet Solglimt, og fire nye hvalbåter, Eneren til Fireren. Femmeren ex Foca fanget for Solglimt i sesongene 1929/30 og 1930/31 som bøyebåt. Returnerte fra fangst våren 1931 til Sandefjord.
Femeren ble i 1931 overtatt av A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord og senere igjen solgt til det nystartede A/S Ishavet (Leif Bryde), Sandefjord, som skulle drive hvalfangst i Nordishavet. Båten fikk navnet Forlandet, trolig etter Prins Karls Forland på Svalbard. Hverken dagbøker eller hvalfangststatisikken gir imidlertid holdepunkter for at båten deltok i hvalfangst i Nordishavet. En kort tid tilhørte båten A/S Fangstskibene (A/S Thor Dahl), Sandefjord, inntil A/S Framnæs mek. Verksted kjøpte den tilbake i 1934. Ombygget til slepebåt i 1935, og i bruk ved verkstedet som slepebåt, isbryter og hjelpefartøy frem til 1983. Solgt av F.M.V. i 1983 til private med bevaring som formål.
Bevares og drives i dag på ideell basis av stiftelsen Norsk Fartøyvern med støtte fra foreningen D/S Forlandets Venner.
Ønsker du å ta del i bevaringsarbeidet samt medlemskap i venneforeningen, eller ytterligere opplysninger om fartøyet og bevaringsarbeidet kan du henvende deg til:

Stiftelsen Norsk Fartøyvern
Postboks 27
1349 Rykkinn

Kilde: Fra boken om «PESCA» av Ian B. Hart, Stiftelsen Norsk Fartøyvern, Kiærulfs aksjeberetninger mm.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net