DS/HVB REV 1

Tilbake til søk
REV 1
Nasjonalitet
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LELJ
Byggeår 1907/11
Byggenr 71
Bruttotonn/BT 173
Nettotonn/NT 43
Skrog LOA 30,51 m
Bredde 6,03 m
Dypgående 3,59 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype . 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 10,5' x 9,5', heteflate (HF): 940 ft2, 180 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger Clarke Chapman & Co., Gateshead, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 24"
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1907 Bygd som hvalbåt KARL ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord (bygg nr.71) for Cia. Argentina de Pesca S.A, registrert i Argentina. Gikk fra Sandefjord 26/10 med kurs for Syd-Georgia med 18 mann om bord.
1924 Solgt til Aktieselskapet Congo og Gabon (Søren L. Christensen), Sandefjord i mai, omdøpt REV I.
Fanger med kokeriet PROFESSOR GRUVEL i sommer sesongen ved Kap Lopez, Gabon. Utleid til Soc. Portuguesa da Pesca de Cetaceos, Lisbon i august, omdøpt MUSCULUS.
Ankommer Sandefjord havn 28/11 og forhaler til verkstedet 01/12. I dokk fra 01/12.
1925 Ut av dokken 07/1. Tilbake i dokken fra 30/01 til 31/01. Forlater verkstedet 10/02 som REV I.
1928 Tilbakelevert til A/S Congo og Gabon i oktober. Solgt til Industrial Maritima S. A., Tetuan, Spansk Marokko og registrert i Rio Martin i desember, omdøpes MARQUES DEL RIF.
1929 Solgt tilbake til Søren L. Christensen, Sandefjord i september. Beholdt navnet.
1930 Ankommer havnen i mai, og legger til ved verkstedet. Benyttes som dampleverandør for kokeriene CONGO og OLE WEGGER.
Ankommer verkstedet 05/09. Går i dokk 06/09 til 19/09. Avgår verkstedet 09/10.
1934 Ankommer verkstedet 13/10 og går rett i dokk frem til 24/10. Forlater verkstedet 30/10.
1935 Ankommer verkstedet 03/07. I dokk fra 13/07 til 15/07. Solgt til Norsk Trawl A/S (Bjarne Gundersen, disponent.), Sandefjord (navnet uendret) i juli, ombygget til damptråler (DS/Fi) og omdøpt TRAWL I ((V-5-S) (i DnV registeret 1935 er Framnæs mek. Verksted oppgitt som eiere). Forhaler fra verkstedet 01/08. Tilbake på verkstedet 21/11. I dokk i tiden 05/12 til 10/12. Avgår verkstedet og Sandefjord 14/12.
Ny tonnasje målt til 163 brt.
1938 Solgt til D/S A/S Vestfart (Erling Sannes, disponent), Bodø, Norway i november. Nytt fiskerinummer anført som N-25-B.
1952 Hugget i Antwerpen, Belgia 06/04-1952

1907 Built as whale catcher KARL by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Cia. Argentina de Pesca SA, Buenos Aires, Argentina. Left Sandefjord 26/10 heading for South Georgia with 18 men onboard.
1924 Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed REV I.
Catching for the factory PROFESSOR GRUVEL during summer season at Cape Lopez, Gabon.
Hired out to Soc. Portuguesa da Pesca de Cetaceos, Lisbon in August. Renamed MUSCULUS.
Arrival port of Sandefjord 28/11 and shifting to the repair yard 01/12. In dry dock from 01/12.
1925 Out of dock 07/01. Back in dock again 30/01 to 31/01. Left the yard 10/02 as REV I.
1928 In October returned to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Sold to Industria Maritima SA, Tetuan/Rio Martin, Spain in December. Renamed MARQUES DEL RIF and registered in Rio Martin.
1929 In September, sold to Søren L. Christensen, Sandefjord. Kept her name.
1930 Arrived the port of Sandefjord in May, and went alongside at the yard. Used as steam supplier for the CONGO and OLE WEGGER.
Arrived the yard again 05/09. Went to dry dock 06/09 until 19/09. Left the yard 09/10.
1934 Arrived the yard of Sandefjord 13/10 and went directly in dry dock same day, until 24/10. Left the yard 30/10.
1935 Arrived the yard 03/07. In dry dock from 13/07 to 15/07. Sold to Norsk Trawl A/S (Bjarne Gundersen, as manager), Sandefjord in July, converted to a steam trawler (SS/Fi) and Renamed TRAWL I ((V-5-S) (in DnV register 1935 Framnæs mek. Verksted as owner). Shifted from the yard 01/08. Returned to the yard 21/11. In dry dock from 05/12 to 10/12. Left the yard and port of Sandefjord 14/12.
New tonnage: 163 grt.
1938 Sold in November to A/S D/S Vestfart (Erling Sannes), Bodø (N-25-B).
1952 Sold for breaking in Belgium 06/04-1952.

  • REV 1

    REV 1
Kilde: Selskapsberetninger, Framnæs dokkelister, Foreningen «Skipet», FMV arkiver
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net