SULAN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Island
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fiskefartøy
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Havn ikke reg
Byggeår 1964
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 165

Ingen bilder er lagret for denne båten