EUROPE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LAWW
Byggeår 1956/11
Bruttotonn/BT 10.370
Nettotonn/NT 5.859
Dødvekt/TDW 15.310
Drektighet Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip Tanker
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for oljelast
Hastighet 15,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpedampkjeler («skotte-kjel»), 180 PSI, 1 x exh. economiser, 180 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., hver på 250 BHK 1 x em'cy diesel, 39 BHK 1 x steam gen, 165 HK
Maskin-/motordetaljer Gøtaverken 680/1500 VGS-9 DM, 2-takt, enkeltv., 9-sylindret, syl.dim.: 680 mm, slag 1.500 mm, 8.250 IHK/6.750 BHK v/112 o/min.
Maskin-/motorbygger AB Gøtaverken, Gøteborg, Sverige
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Oslo
Byggeår 1956/11
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 154

1956 Bygget som motortanker EUROPE ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for regning av The Texas Company (Norway) A/S, Oslo.
1959 Omdøpt TEXACO EUROPE, The Texas Company (Norway) A/S, Oslo.
1961 Rederiet skifter navn til Texaco Norway A/S, Oslo.
1969 Solgt til Akti Cia. Naviera S.A., Liberia. Omdøpt AKTI.
1975 Ankom Piræus, Hellas for opplag 18/03.
1976 Solgt til Astir Maritime Ltd., Liberia. Omdøpt STAR. Fortsatt i opplag.
1981 Igjen bytte av eiere. Ny eier er Anavatos Shipping Co., Hellas. Beholder navnet STAR. Fortsetter opplaget.
2003 Ankom Aliaga, Tyrkia 02/05 for hugging. Skipet hadde da lagt i opplag siden 18/03-1975.

1956 Built as motor tanker EUROPE by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of The Texas Company (Norway) A / S, Oslo.
1959 Renamed TEXACO EUROPE, The Texas Company (Norway) A/S, Oslo.
1961 The company changes its name to Texaco Norway A / S, Oslo.
1969 Sold to Akti Cia. Naviera S.A., Liberia. Renamed AKTI.
1975 Arrived in Piraeus, Greece for layup 18/03.
1976 Sold to Astir Maritime Ltd., Liberia. Renamed STAR. Still in laid up.
1981 Again change of owners. New owner is Anavatos Shipping Co., Greece. Retains the name STAR. Continues laid up.
2003 Arrived in Aliaga, Turkey 02/05 for breaking. The ship had then been laid up since 18/03-1975.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Arne Sognnes notater
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen