DS/HVB WILFRID FEARNHEAD Tilbake til søk
WILFRID FEARNHEAD
Nasjonalitet
Syd-Afrika
Off nr 172575
Klassifisering DnV +1A1, Hvalfanger
Kallesignal ZSTX
Byggeår 1948/10
Bruttotonn/BT 530
Nettotonn/NT 180
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa 149,1’ - B: 29,7' - D: 16,1'.
Skrog LBP Loa 149,1’
Bredde B: 29,7'
Dypgående 16,1'.
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boiler) m/overheter, oljefyrt, kunstig trekk. Total heteflate (HF): 4.990 kv/ft, damptrykk 245 PSI/235 PSI etter overheter
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", slag 30,5", 284 NHK/2.200 IHK
Maskin-/motorbygger Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Havn ikke reg
Byggeår 1948/10
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 140

1947 A/S Framnæs mek. Værksted sender søknad til Handelsdepartementet om byggetillatelse 23/03, for bygging av to hvalbåter til Union Whaling i Durban. Søknaden ble innvilget, men man måtte også søke Fiskeridirektøren v/Fiskeridepartementet om lov. Når det var i orden måtte man søke Forsyningsdirektoratet om eksporttillatelse før man kunne sette i gang.
1948 Bygget som hvalbåt WILFRIED FEARNHEAD av A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Union Whaling Co. Ltd, Durban, Syd-Afrika. Sjøsatt som W. FEARNHEAD, og senere omdøpt til WILFRID FEARNHEAD. Fanget for Fl/k EMPIRE VICTORY (omdøpt 1950 til ABRAHAM LARSEN), fra 1948 til 1957
1957 I fangst for landstasjon på «The Bluff» ved Durban fra 1957 til 1960.
Herjet av brann i maskinrom og innredning etter fangst på feltene utfor Durban. Folk hoppet på sjøen og ble plukket opp av andre fangstbåter. Brannen ble slukket, men flere av besetningen hadde fått brannskader. Maskinsjef Paul Paulsen fikk tredje grads forbrenning og døde senere av skadene.
1960 Fanget sesongen 1960/61 for Fl/k KOSMOS IV som innleid hvalbåt. Skytter var Arnt Krogtorp.
1961 I fangst for landstasjonen Premier v/Durban.
1967 Fangsten ved hvalstasjonen på the Bluff i Durban blir nedlagt etter en dårlig sesong, og båten går i opplag.
1969 Solgt til Cheynes Beach Whaling Company Pty Ltd. Albany i Western Australia som erstatning for den utslitte GASCOYNE (SOUTHERN BREEZE), en tysk bygget veteran bygget i 1936 og operert av selskapet siden
1970. WILFRID FEARNHEAD ble seilt til Fremantle fra Durban av mannskaper fra den nye eier, Cheynes Beach Whaling Company. En tur som tok sytten dager å gjennomføre. Hun kom frem til Fremantle i mars 1970. Etter å ha passert alle State Maritime lover og regler, fikk hun navnet CHEYENES IV. Hun begynte å fangste for sine eiere, Cheynes Beach Whaling Company fra 14/03-1970 og holdt på frem til nedstengning av hvalstasjonen 21/11-1978.
1971 Mot slutten av all australsk fangst i 1971, ble selskapet omorganisert og endret navn til Cheynes Beach Holdings, Fremantle, WA.
1978 CHEYENES IV legges opp under oppsyn av Axel Christensen, en tidligere skipper, ved Albany Town Jetty og overtas av en stiftelse som kaller seg Jaycee Foundations Inc. Samtidig overtok stiftelsen selve landstasjonen og omdannet denne til hvalfangstmuseet Whaleworld
1981 Hun bryter opplag 2 september, og blir tauet til hennes nåværende posisjon av Albany Port Authority taubåten MS AVON.
1983 Betongkrybben er ferdig og hvalbåten får sin endelige plass som museumsgjenstand på det tørre.

1947 A/S Framnæs mek. Værksted sends application to the Ministry of Commerce on building permit 23/03, for the construction of two whale boats to Union Whaling in Durban. The application was granted, but they also had to apply to the Director of Fisheries, The Ministry of Fisheries for an application. When it was okay, one had to apply for the Export Directorate for Export Permit before it could be started.
1948 Built as whale catcher WILFRIED FEARNHEAD by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Union Whaling Co. Ltd, Durban, South-Africa. Launched as W. FEARNHEAD and was later renamed WILFRID FEARNHEAD. Catching for Fl/F EMPIRE VICTORY (renamed ABRAHAM LARSEN in 1950), from 1948 to 1957
1957 Catching for the shore station Bluff at Durban from 1957 to 1960.
Ravaged by fire in engine room and accommodation after whale hunt in the whale fields off Durban. People jumped on the sea and were picked up by other catchers. The fire was extinguished, but several of the crew had burns. Chief engineer Paul Paulsen suffered a third-degree burn and later died from the injuries.
1960 Hired for catching with the Fl/F KOSMOS IV the season of 1960/61. The gunner was Arnt Krogtorp
1961 Catching for shore station Premier at Durban
1967 The whaling business in Durban was stopped and the whaling station at the Bluff was turned down.
1969 Sold to Cheynes Beach Whaling Company Pty Ltd. Albany in Western Australia to replace the worn-out GASCOYNE (SOUTHERN BREEZE), a German built veteran launched in 1936 and operated by the company since 1966.
1970 She was sailed to Fremantle from South Africa by a crew of the Cheynes Beach Whaling Company employees, a trip which took seventeen days and arrived in Fremantle in March 1970. She was re-named CHEYENES IV and after passing all State Maritime requirements, hunted whales for the Cheynes Beach Whaling Company from 14/03-1970 until its closure on 21/11-1978.
1971 At the end of all Australian whaling, the company was reorganized and changed name to Cheynes Beach Holdings, Fremantle, WA.
1978 The CHEYENES IV was laid up in the care of Axel Christensen, a former skipper, at the Albany Town Jetty and taken over by the Jaycee Foundations Inc. At the same time the foundation also took over the shore station at Albany and converted the station to a whaling museum, known as WHALEWORLD
1981 She was towed to her present location by the Albany Port Authority tug MV AVON on September 2nd, 1981.
1983 She was brought to her concrete bed and landed on dry land.

 • WILFRID FERNHEAD

  WILFRID FERNHEAD
 • WILFRID FERNHEAD

  WILFRID FERNHEAD
 • WILFRID FEARNHEAD

  WILFRID FEARNHEAD
 • WILFRID FERNHEAD

  WILFRID FERNHEAD
Kilde: DnV reg.1953, http://whaleworld.org/, Ulf W.Gustavsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen