ALK
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Tyskland
Rederi Tyske Stat
Skipstype Dampskip
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Vorpostenboot
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Havn ikke reg
Byggeår 1943
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 134

1943 Levert som Vorpostenboot ALK fra Framnæs mek. Værksted, Sandefjord til Die Kriegsmarine. Stasjonert i Lödingen med nummeret V-6119 for 61. Vorpostenflottille, Bodö. Geleit- und Sicherungsdienst. Tjenesten ble opprettet i november 1940
1944 Satt inn i tjeneste for 61. Vorpostenflottille fra 01/07.
1945 Befant seg i Lødingen ved krigens slutt. Overlevert russiske styrker. vdelingen ble oppløst i juni 1945.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen