DS/HVB SIR SAMUEL SCOTT

Tilbake til søk
SIR SAMUEL SCOTT
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDHD
Byggeår 1908/03
Byggenr 2
Bruttotonn/BT 131
Nettotonn/NT 44
Skrog LOA L: 101,1’ – B: 18’ - 10'
Skrog LBP L: 101,1’
Bredde 18,0’
Dypgående 10,0'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoveddamp kjel (ildrørskjel), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11,5"-18,0"-29", slag 18,0", 51 NHK
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1915 - 1918
Norge
1922 - 1923
Norge
1923 - 1924
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Kristiania (Oslo)

1908 Bygget som hvalbåt SIR SAMUEL SCOTT av A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted for A/S Harpun (O. Johnsen), Kristiania (Oslo). Overlevert i mai.
1910 Vinteren 1910/11 var SIR SAMUEL SCOTT på ekspedisjon for å lete etter nye hvalfelter mellom Spania og Portugal, på Azorene og nordvest kysten av Afrika. Ledere for ekspedisjonen var fangstbestyrer på A/S Harpunens landstasjon på Hebridene Carl F. Herlofson og Alex. Andreasen.
1911 P. Møystad, Kristiania (Oslo) overtar disponentansvaret for A/S Harpun.
1915 A/S Harpun overført til Haakon Sandberg, Kristiania (Oslo) som disponenter. Leid inn som bevoktningsbåt for Kongelige Norske Marine (KNM) 08/01-1915 for en leie på NOK 1.500 pr. måned. Kommando heist 09/01-1915. Leien ble justert til kr. 80 pr. dag, og kr 75 pr dag senere.
Den ble utstyrt med en militærkanon på 65 mm kaliber av type L/43 HK M.III Nordenfelt.
1918 Militær kommandoen ble strøket 07/04-1918 under opphold i Marvika. Dagen etter ble SIR SAMUEL SCOTT overført til Statens Hvalfangstkontor.
1922 Satt i drift for Statens Hvalfangstkontor. Innregistrert i fiskeriregisteret som K-17-K.
1923 Solgt til Skips-AS Southern Queen (Thor Thorsen), Kristiania (Oslo). Satt I fangst med kokeriet SOUTHERN QUEEN.
1924 Solgt til AS Norsk Hvalfangst (A. J. Falkenberg), Kristiania (Oslo)
1925 Registreres som O-17-O i fiskeriregisteret.
1935 Kondemnert etter forlis. Solgt til Brødrene Anda, Stavanger for hugging.
1936 Ferdig hugget.

1908 Built as whale catcher SIR SAMUEL SCOTT by A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted for A/S Harpun (O. Johnsen), Kristiania (Oslo). Delivery in May.
1910 During winter of 1910/11 SIR SAMUEL SCOTT went on a whaling expedition searching for new whaling grounds between Spain and Portugal, at the Azores and the Northwest coast of Africa. The managers of the expedition were whaling manager of the A/S Harpunens land station at the Hebrides Island Mr Carl F. Herlofson and Mr Alex. Andreasen.
1911 Management of A/S Harpun handed over to P.  Møystad, Kristiania (Oslo).
1915 Management of the A/S Harpun transferred to Haakon Sandberg, Kristiania (Oslo).
Hired out to the Royal Norwegian Navy as patrolboat 08/01-1915 for a rent of NOK 1.500 a month. Navy command hoisted 09/01-1915. The rent adjusted to NOK 80 a day, and further NOK 75 some later.
She was equipped for the service with a military gun of caliber 65 mm type L/43 HK M.III Nordenfelt.
1918 Military command deleted 07/04-1918 during stay in Marvika. The next day SIR SAMUEL SCOTT transferred to Statens Hvalfangstkontor (Governmental Whaling Office).
1922 Registered as K-17-K in the Norwegian registery of fishing.
1923 Sold to Skips-AS Southern Queen (Thor Thorsen), Kristiania (Oslo). Catching for the factory SOUTHERN QUEEN the season of 1923/24.
1924 Sold to AS Norsk Hvalfangst (A. J. Falkenberg), Kristiania (Oslo). Navn uendret.
1925 Registered as O-17-O in the register of fishingboats.
1935 Condemned after major damaged. Sold to Brødrene Anda, Stavanger for breaking.
1936 Breaking completed.

  • SIR SAMUEL SCOTT. Stabelavløpning på Kaldnæs

    SIR SAMUEL SCOTT. Stabelavløpning på Kaldnæs
  • SIR SAMUEL SCOTT

    SIR SAMUEL SCOTT
Kilde: Boken "Bevoktningsfartøy" av Atle Wilmar
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net