DYVI ALPHA Tilbake til søk
DYVI ALPHA
Nasjonalitet
Norge
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LFFC
Byggeår 1974/12
Bruttotonn/BT 8.191
Nettotonn/NT 4.915
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 355,0'
Bredde 221,0'
Dypgående 20' transitt/70' operasj
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for oljeboring
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 4 x 2.200 hk
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Oslo
Byggeår 1974/12
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr TF-102

Fra Sandefjords Blad 1974:
«Nordsjøens Land-Rover» eller oljeeventyrets «bestseller» er under bygging på Framnæs Mek. Værksted i Sandefjord, og skal leveres K/S Dyvi Drilling A/S 6. desember. Oljeboreplattformen er av Akergruppens H-3 type, og skal bore i Nordsjøen, et av verdens mest værharde områder når det gjelder oljeleting. Boreplattformen skal være godt egnet for dette farvann. Den er konstruert med det mål for øye at den skal kunne holde seg rolig i sjøen selv med 20 - 30 meter høye bølger. Avbrudd i boringen kan bety svært mye økonomisk sett og kan føre til tap på 200.000 kroner døgnet.

Boreplattformen som kom til Sandefjordsverkstedet for montering på forsommeren, er verkstedets andre plattform. Den første er allerede på plass i Nordsjøen og fikk navnet NORSKALD før den gikk til sitt bestemmelsessted. Framnæs har forøvrig kontrakt på ytterligere tre plattformer, slik at verkstedet skal levere fem tilsammen i løpet av fire år. Det er ikke småpenger det dreier seg om, hver konstruksjon koster ca. 150 millioner kroner, hvorav 30 millioner går til utstyr.

Bortimot 50 boreplattformer ligger i dag operative i Nordsjøen, og dette havområdet har dermed en aktivitet nesten på høyde med Den Persiske Gulf. som er verdens største «offshore» oljeområde med ca. 60 plattformer.

Total høyde på plattformen er 95 meter fra «kjøl» til toppen av boretårnet. Riggen er beregnet til å kunne bore på dyp inntil 200 meter, men kan med små forandringer bore på 3-400 meters dyp, og det kan uten vanskeligheter bores ned til en dybde på fem tusen meter. For å forankre riggen på borestedet er den utstyrt med åtte ankre på over 13 tonn hver.

Oljeaktiviteten i Nordsjøen går inn i den mest hektiske sesong siden virksomheten startet. Det er påvist reserver som vil gjøre Norge til nettoeksportør av petroleum og som vil gjøre Storbritannia selvforsynt med petroleum innen 1980.

  • NORSKALD

    NORSKALD
Kilde: Avisomtale Sandefjords Blad
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen