NORSKALD
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Trondheim
Byggeår 1973/12
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr N-101

Ingen bilder er lagret for denne båten