FLYTEDOKK
Nasjonalitet
Norge
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Flytedokk
Skipsfunksjon/bruk Plattform for tørrlegging av fartøy
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Løftekapasitet ca. 17.000 tonn
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1928 I årsberetningen av 31/12 heter det:
"Den store omlegning og udvidelse inden hvalfangsten - særlig det sidste aar - har medført at de lydende kokeriers størrelse har øget fra 7-8.000 tons til 15-17.000 tons. Til dokning av disse store fartøier - hvorav et anselig antal hører hjemme i distriktet - er vor største nuværende dok for for liten, og det er derfor en livsbetingelse for Framnæs at anskaffe en ny dok. Værkstedet vil ellers miste en væsentlig del av det arbeidet som nu er dets spesialitet til fordel for udenlandske konkurrenter."
Styret besluttet å gå igang med å bygge en ny dokk med 12.000 tonns løfteevne. Som tidligere ble arbeidstegninger bestilt hos Clarek Stanfield. Prisen for fulle arbeidstegninger ble £2.750. Omkostningsoverslag for dokken , som Framnæs selv skulle bygge, kom på £87.000. Arbeidet skulle utføres i vintersesongene 1928/29 og 1929/30.
1929 Bygget som flytedokk i to deler. Første del sjøsatt 30/10 1928 kl. 10.30. Hvalbåten LOPRA som var med nappet i slepetauet et par ganger og dkken skled av beddingen og ut i fjorden.
1930 Andre del av flytedokken gikk av stabelen 12/03 og 02/06 ble dokken endelig tatt i bruk. (Scandinavias største den gang). Ørnens kokeri OLE WEGGER på 17.000 tonn var det første fartøy som benyttet dokken.

  • FLYTEDOKK

    FLYTEDOKK
  • FLYTEDOKK

    FLYTEDOKK
   
https://www.lardex.net