DS/HVB ALMIRANTE GONI Tilbake til søk
ALMIRANTE GONI
Nasjonalitet
Chile
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1912/01
Bruttotonn/BT 168
Nettotonn/NT 59
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP L: 110,4’
Bredde B: 20,1’
Dypgående D: 11,8’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjele (røkrørskjele/fire tube boiler) dim.: 11,5’ x 11’ m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.534 kv/ ft. Arbeidstrykk: 220 psi
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, sekstant og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs kommunikasjon
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 24", 84 NHK/400 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
2006 - 2011 vernet
Norge
1939 - 1940
Norge
1925 - 1927
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Punta Arenas
Byggeår 1912/01
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 88

1912 Bygget som hvalbåt ALMIRANTE GONI ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Sociedad Ballenera de Magallanes (Adolf Amandus Andresen, Sandar), Punta Arenas, Chile. Dette var den siste i en serie på 4 bygget ved Framnæs mek. Værksted for dette selskapet.
Etter ankomst til sin hjemplass fikk hun sitt første oppdrag. Rederiet hadde en fullrigger ved navn WILHEMINE som fraktet kull. Hun skulle gjennom Magellanstredet og trengte slep. Slepet var nesten kommet gjennom da det brøt ut en forferdelig storm. Slepet ble for tungt for ALMIRANTE GONI, og WILHELMINE forliste. Dette var en av de verste ulykkene i hvalfangsten i Sydishavet. Over 20 sjøfolk fra Norge omkom.
1914 I årene 1914 til 1916 ble hun drevet som passasjer- og godsskip.
1916 I april måned 1916 fikk A/S Hektor tillatelse til å drive hvalfangst med ytterligere en hvalbåt for et år. I den anledning gikk man til innkjøp av hvalbåten ALIMIRANTE GONI for kr. 170.000. Hvalbåten lå i Punta Arenas men ble senere samme høst brakt til Montevideo for opplag, sammen med selskapets øvrige hvalbåter.
1920 Satt i fangst med det nye kokeriet RONALD.
1921 Utleid til kokeriet PYTHIA (A/S Odd (Chr. Christensen jr.)) for sesongen 1921/22.
1922 Blir beholdt som reservebåt for A/S Hektor inntil videre.
1924 I oktober, solgt til Compania Ballenero Espanola (Lorentz Bruun), Tønsberg), Gibraltar.
1925 Solgt videre til Winge & Co, Oslo i desember. Omdøpt VESLEGUT.
1927 Overtatt av Hvalfanger-A/S Blomvaag (Johan Bryde), Sandefjord. Registrert som V-9-S i merkeregisteret.(Kallesignal LHNA)
1928 Fanger fra landstasjonen Blomvåg sammen med hvalbåtene VESLEFRIK og VESLEMARIT.
1929 Skiftet eier til Hvalfanger-A/S Blomvaag (Aksel Bye), Bergen.
1933 Selskapet skifter navn til A/S Blomvaag Hval (J. A. Hojem), Blomvaag pr Bergen.
1938 I fangst for A/S Blomvåg Hval (Joh. A. Hojem, disponent) sammen med hvalbåtene VESLEFRIK og VESLEMARIT. Opererte ut fra hvalstasjonen på Blomvåg. Fangsten startet 01/06 og varte til 04/11. Det ble fanget 2 blåhval, 36 finnhval og 1 sperm. Totalt utkok ble 1.319 fat og det ble produsert 108 tonn guano.
1939 Utleid til Den Norske Marine som bevoktningsfartøy.
1940 Tatt av tyskerne på Marineholmen 09/04 og satt i den tyske Kriegsmarines tjeneste. Omdøpt RATTE.
1945 Returnert til sine eiere på Blomvaag og tar tilbake navnet VESLEGUT og satt i hvalfangst igjen. Etter kort tid solgt til Oskar Brøyland, Bergen som totalrenoverer og bygger om til fisk/fraktefartøy med lastekapasitet på 2.600 hektoliter som fiskebåt. Nå får hun også dieselfremdrift. En dansk bygget Alpha dieselmotor på 265 BHK, 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 230 x 400 mm. Bygget ved Frederikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn.
1947 Solgt til Ole Otterlei m. fl, Ekkilsøy; Kristiansund for ombygning til fiskefartøy og benyttes i sildefiske på kysten, i Nordsjøen og ved Island. For å hjelpe på økonomien ble skipet brukt til frakting før ombyggingen var ferdig. Davitene ble laget av Storvik Mek. Verksted i Kristiansund av en H-bjelke som ble funnet i ei branntomt i byen.
1950-årene med Nils Otterlei som skipper og Ole N. Otterlei som bas ble gode år for skip og mannskap. Hun var lenge en av de beste sildesnurpere vi hadde i Norge. Registrert i Kristiansund og registrert i merkeregisteret som M-27-BS (Bremnes).
1960 Under vintersild fisket dette året var VESLEGUT toppbåten og gikk av med trofeet «Sølvsilda».
1966 Ombygget til ringnot snurper.
1967 Ny fremdriftsmaskineri installert, en dieselmotor på 565 BHK. Bygget av Caterpillar Tractor Co., USA.
1968 Brannskadet på fiskefeltet i Nordsjøen i september, slept til Egersund. Hele mannskapet ble berget av andre fartøy som kom til. Kondemnert. Vraket ble solgt til Helgeland samme år.
1969 Solgt til Jon-Anton Swensen PR, Bolga/Bodø. Reparert og satt i drift som fraktefartøy BOLGAGUTT.
1972 Solgt til Oskar Benjaminsen, Levanger i mars. Omdøpt ULLA-BRITH og registrert i Bodø.
1974 Solgt til Steinar Eide P/R (Odd Eide & Sønner), Bogen i Kvæfjord. Ombygget til å frakte sand og blir benyttet til mange store byggeprosjekter. Omdøpt EIDE JUNIOR
1979 Solgt til Steinar Eide, Kvæfjord.
1981 Solgt til Arvid Kiil, Havøysund/Hammerfest. Omdøpt FRODE JUNIOR. Ombygd til brønnbåt
1987 I november solgt til Kysttrans AS, Havøysund.
2000 Solgt til Veslegut AS, Tromsø i januar. Prisen var NOK 1.016.000. Omdøpt VESLEGUT.
2001
Selskapet Veslegut A/S blir slått konkurs i august.
2002 Selskapet Veslegut A/S gjennoppstår i mars. I mai solgt til Willy J Brochmann, Havøysund, for NOK 260.000.
2005 I november, solgt til Lakseservice AS, Bodø, omklassifisert til lystbåt.
2006 I juli, solgt tilbake til en tidligere eier, Jon Anton H Swensen, Bolga, som redder henne fra hugging.
2011 Solgt til Veslegut A/S Eide, Gullefjord/Kvæfjord.
Eksisterer fremdeles og er nå vernet, etter rundt 100 års fartstid.
2019 På vei til hugging etter lite samarbeidsvilje fra bevilgende myndigheter! Enda et tegn på at norske politikere aldri har hatt forståelse for verdien av vår sjøfartshistorie---? Hugget på Fosen (PS: Forrige veteran var POL III).

1912 Built as whale catcher ALMIRANTE GONI at the Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, Norway for the Sociedad Ballenera de Magallanes (Adolf Amandus Andresen, Sandar), Punta Arenas, Chile.
After arrival to her new home port, she had her first mission. Not as catcher, but as tug. Her company had a sail ship named WILHEMINE used as supply vessel for bunker coal. She was to pass the Strait of Magellan and needed assistant. On tow, almost through, a horrible storm broke out. The load was too heavy to handle for ALMIRANTE GONI, and WILHELMINE was lost. This was the worst accident in history of whaling in The Soiuthern Seas. More than 20 seamen from Norway lost their life.
1914 In the year of 1914 to 1916 she was used as a ship for passengers- and general cargo.
1916 In April 1916 had A/S Hektor permission to expand with a further whale catcher this year. On that occasion, the whale catcher GONI ALIMIRANTE was purchased for a price of NOK 170,000. The catcher was located in Punta Arenas. Later the same autumn brought to Montevideo for layup, along with the other catchers of the company.
1921 Catching for the factory ship PYTHIA.
1924 In October, sold to Compania Espanola Ballenero (Lorentz Bruun), Tønsberg), Gibraltar. 1
1925 Sold to Winge & Co., Oslo in December. Renamed VESLEGUT.
1927 Taken over by the Hvalfangst-A/S Blomvaag (Johan Bryde), Sandefjord, Norway.
1929 Changed hands to the Hvalfanger-AS Blomvaag (Aksel Bye), Bergen, Norway.
1933 Company changed name to AS Blomvaag Hval (J. A. Hojem), Blomvaag pr Bergen.
1939 Hired out to the Norwegian Navy as patrol boat.
1940 Seized by the Germans at Marineholmen 09/04 and put to service for the German Navy. Renamed RATTE.
1945 Returned to her owners at Blomvaag and get back her old name, VESLEGUT, and put in service as cather. After a short periode of time, sold to Oskar Brøyland, Bergen, and totally re-constructed to a freighter. Now she was converted from steam to diesel propulsion. A diesel engine, type Alpha, of 265 BHP, 2-stroke/single acting, by 4-cylinders was installed. Cyl. dim.: 230 x 400 mm. Built by Frederikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik, Frederikshavn, Denmark.
1947 Sold to Ole Otterlei m.fl, Ekkilsøy; Kristiansund for conversion to fishing vessel, a seiner. Registered in Kristiansund and registered as M-27-BS in the fishing register.
She was used as seiner for herrings in the North Sea, at Iceland and the coast of Norway. She was listed as one of the best seiners in Norway at the time.
1967 New propulsion installed. A 565 BHP Caterpillar. Built by Caterpillar Tractor Co., USA.
1968 Major damage when at the fishing ground in the North Sea in September. Towed to Egersund, Norway. Condemned.
1969 Sold as is to Jon-Anton Swensen PR, Bolga/Bodø. Repaired and put to service as coastal freighter. Named BOLGAGUTT.
1972 Sold to Oskar Benjaminsen, Levanger in March. Named ULLA-BRITH and registered in Bodø.
1974 Sold til Steinar Eide P/R (Odd Eide & Sønner), Bogen in Kvæfjord. Converted to a special vessel for trading with sand, and used for many a big building project. Renamed EIDE JUNIOR
1979 Sold to Steinar Eide, Kvæfjord.
1981 Sold to Arvid Kiil, Havøysund/Hammerfest. Renamed FRODE JUNIOR. Converted to a vessel for freight of living fish.
1987 In November sold to Kysttrans AS, Havøysund.
2000 Sold to Veslegut AS, Tromsø in January. The price was NOK 1.016.000. Renamed VESLEGUT.
2001
The company Veslegut A/S was bankrupt in August.
2002 The Veslegut A/S is back in March. In May sold to Willy J Brochmann, Havøysund, for NOK 260.000.
2005 In November, sold to Lakseservice AS, Bodø, re-classified as yacht.
2006 In July, sold back to one of her previous owner, Jon Anton H. Swensen, Bolga who saved her from breaking.
2011 Sold to Veslegut A/S Eide, Gullefjord.
Still existing, but now protected by the government. After 100 years in service
2019 On the way to breaking after little willingness to cooperate from granting authorities! Another sign that Norwegian politicians have never understood the value of our maritime history ---?
Broken up at Fosen.

 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
 • ALMIRANTE GONI

  ALMIRANTE GONI
Kilde: www.skipet.no, www.veslegut.no, digitalmuseum.no
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen