SKN HEIMDAL Tilbake til søk
HEIMDAL
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV A1-1L
Kallesignal HMST
Byggeår 1871
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 4 A
Bruttotonn/BT 147
Nettotonn/NT 140
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 90,8’ (27,65 m)
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 23,7’ (7,22 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 10,5’ (3,2 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hjelpekjel
Kjelebygger Bygger ukjent, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype Seil Skip
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert
Maskin-/motorbygger Seil
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1871 Bygget som skonnert HEIMDAL ved Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Albert Grøn, Ranvik m. fl., Sandefjord. Albert Grøn’s første fartøy.
1876 Solgt til bror av Albert Grøn, svoger av Chr. Christensen, Peter Anton Grøn m. fl., Sandefjord.
1886 HEIMDAL var på fangst i Nordishavet med T. Andersen som skipper. De fanget 54 bottlenose den sommeren. Det var 15 bottlenose fangere fra Sandefjord den sommeren. Best av Sandefjords skuter var FORTUNA med 113 hval. Skipper var T. Christiansen.
1888 Solgt til Hans Gundersen m. fl., Brekka, Sandefjord.
1890 Solgt til Heimdal’s Aktieselskab (J. M. Bryde, disponent), Sandefjord. Utrustet for fangst av bottlenose.
1894 Heimdal’s Aktieselskab solgt til Johan Bryde, Sandefjord.
1895 HEIMDAL med fangstredskaper «samt med Kjædelgods og Liggere til 45 ton spæk billig til salgs» ved Johan Bryde lyder annonse i Sandefjords Blad 13/08. 29/10 står det i samme avis at HEIMDAL skal selges på auksjon da Aktieselskapet Heimdal er oppløst.
1896 Aktieselskapet Heimdal registrert oppløst 30/01.
1898 Ombygget. Ny nettotonnasje ble 118 nrt.
1906 Forlist på reise mellom Blackhead Island, Canada til Peterhead, Skottland med en last av selskinn og olje når hun ble fanget av pakkis og forlatt i Cumberland Bukten 31/07-1905.

1871 Built as schooner HEIMDAL by Rødsverven (Christen Christensen), Framnæs, Sandefjord for Albert Grøn, Ranvik et. al., Sandefjord.
1876 Sold to brother of Albert Grøn, brother-in-law of Chr. Christensen, Peter Anton Grøn et. al., Sandefjord.
1888 Sold to Hans Gundersen et. al., Brekka, Sandefjord.
1890 Sold to Heimdal’s Aktieselskab (J. M. Bryde as owner and manager), Sandefjord.
Equipped for bottlenose catching.
1894 Heimdal’s Aktieselskab sold to Johan Bryde (as owner and manager), Sandefjord.
1895 HEIMDAL with fishing gear "as well as boiler goods and Liggers for 45 tons of lard cheap for sale" by Johan Bryde reads an advertisement in Sandefjords Blad 13/08. 29/10 it is stated in the same newspaper that HEIMDAL is to be sold at auction as Aktieselskapet Heimdal has been dissolved.
1896 Aktieselskapet Heimdal registered dissolved 30/01
1898 Re-built. New net tonnage was 118 nrt.
1906 Wrecked on voyage between Blackhead Island, Canada to Peterhead, Scotland with a cargo of sealskins and oil when she was caught by pack ice and abandoned in Cumberland Bay 31/07-1905

Ingen bilder er lagret for denne båten

Skipsførere :
M. Hansen 1883
J. Paust 1891
T. Andersen 1895-
T. And. Lystad -1902
O. Jørgensen 1902-06
Kilde: DnV, Lloyd’s, Malmsteins seilskipsregister, boka «Seilskip i Sandar og Sandefjord», Sandefjords Blad (1895), wrecksite.eu
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim