DS/HVB RIO CHIRA (ex VIKING II)

Tilbake til søk
RIO CHIRA (ex VIKING II)
Nasjonalitet
Peru
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDKQ
Byggeår 1914/09
Leveringsmåned September
Byggenr 32
Bruttotonn/BT 207
Nettotonn/NT 76
Skrog LOA L: 106,8' (32,55 m)
Bredde 21,6' (6,58 m)
Dybde (i riss) 13,7' (4,17 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 11', oljefyrt m/3 fyrganger. Total heteflate: 1.813 kv/ft.
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22"-37", slag 24", 67 NHK/600 IHK
Maskin-/motorbygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1914 Bygget som hvalbåt VIKING II ved Kaldnes Patentslip & Mek. Verksted, Tønsberg for Tønsbergs Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Levert i september
Satt i fangst ved selskapets landstasjon Husvik Harbour på Syd-Georgia.
1918 Hans Borge, Tønsberg overtar som disponent av Tønsbergs Hvalfangeri etter Oscar Hytten, Tønsberg.
1925 Overført til nyopprettet selskap Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru (datterselskap av A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge, Tønsberg), Callao. Omdøpt RIO CHIRA. Satt i fangst med kokeriet STROMBUS sesongen 1925/26 sammen med tre andre eldre hvalbåter av Tønsbergs Hvalfangeri’s hvalbåt flåte.
1926 Deltar også sesongen 1926/27 med kokeriet STROMBUS i peruansk farvann.
1928 Solgt til Hvalfanger-IS Praia Amelia (Ole Andreas Knutsen, Haugesund) i januar. Omdøpt ANGOLA.
Benyttet til hvalfangst utenfor kysten av Vest-Afrika for landstasjon i Praia Amelia ved Mossamedes i Angola.
1929 Overført til Hvalfanger-AS Suderøy (Ole Andreas Knutsen, Haugesund), Haugesund i august. Omdøpt SUDERØY III.
Satt i fanget for eierselskapets kokeri SUDERØY fra sesongen 1929/30.
1937 Omdøpt LANDANES i januar. Ombygget til snurper ved Haugesund mek. Verksted AS, Haugesund. Ny dieselmotor innsatt, en 1921 modell 2-takt/enkeltv. Wichmann (M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset) type på 160 BHK (fra JØSENFJORD (?)). Samme rederi.
Ny tonnasjemåling: 199 brt. Registrert i fiskeriregisteret som R-58-H.
1938 Ny motor innsatt. En 3-sylindret 2-takt/enkeltv., Wichmann type råoljemotor på 300 BHK. Bygget av M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1939 Ombygget til passasjer- og turbåt. Tidvis benyttet til transport av mannskaper til Knutsen-rederiets skip ved anløp i Skandinavia.
1940 Rekvirert 10/06-1940 av Kriegsmarine som LANDANES. Satt i tjeneste som for 51. Vorpostenflottille, Bergen som en del av 5. Küstensicherungsverband, Bergen.
1944 Fra 01/06 tilknyttet Bergen Geleit- und Sicherungsdienst som SINDBAD (V 5106)
1945 Returnert til eierne.
1946 Vikarierte i Haugesund Dampskibsselskabs ruter på våren (Knutsen hadde eierinteresser i HDS), mens selskapets rutebåter KARMSUND og BRANDASUND lå inne til årlig overhaling og lignende.
1947 Ombygget til lokalrutebåt på 199 brt ved Haugesund mek. Verksted AS, Haugesund. Ved levering ble den leid ut til Haugesund Dampskibsselskab på "bare-boat"-basis, og brukt i selskapets ruter.
1955 Ombygget i Fredrikshavn, Danmark. Bruttotonnasjen øket til 245 brt. Ny fremdriftsmotor, en ny Vølund diesel type, 4-takt/6-sylindret (syl. dim.: 290 x 410 mm) på 420 BHK v/375 omdr. pr min. Bygget av A/S Vølund, København.
1964 Mye opplagt ved Vibrandsøy i Haugesund, og benyttet som reservebåt i Haugesund Damps ruter.
1968 Solgt til AS Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund. Ombygget til fraktefartøy ved slippen for egen regning, ved siden av andre oppdrag. Omdøpt FRAKTFEM.
Nye dimensjoner: L: 115,2 – B: 21,6' – D: 13,7' og tonnasje 350 tdw, 199 brt.
1969 Solgt til P/R Gudmund & Per D. Hansen, Svolvær i desember. Omdøpt EVA KARIN og satt i kystfart.
1972 Rederiet konkurs. I november blir hun tatt tilbake av AS Haugesund Slip, Haugesund som kreditor. Omdøpt FRAKTFEM igjen.
1974 Solgt til Fraktsenter AS (Olav Qsnes), Haugesund i februar. Omdøpt TRANSPORT. Satt inn i lokal sandfart.
1976 Solgt i mai til P/R Nils Nilsen, Mårnesstranda, registrert i Bodø. Sandfart i Nordland.
1977 Grunnstøtte i Godøystraumen. Ingen skade.
1981 På høsten kondemnert og lagt i opplag.
1982 Solgt til Julius Solnes, Borkenes i Kvæfjord i mai og registrert i Bodø. Slept til Harstad, hvor motoren ble demontert og brukt som reservedeler til eierens fraktefartøy BJERK som hadde lik motor. Nedrigget.
1983 Senket ved Svartskjær utenfor Harstad 06/04-1983.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia: 13,5"-22"-37", slag/stroke: 24", 102 NHK. Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen

1914 Built as whale catcher VIKING II by Kaldnes Patentslip & Mek. Verksted, Tønsberg for A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Delivery in September.
Catching for the company’s South Georgia shore-station Husvik Harbour.
1925 Transferred to Cia.Ballenera del Peru Ltda (AS Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge, Tønsberg), Callao, Peru. Renamed RIO CHIRA.
1928 Sold to Hvalfanger-I/S Praia Amalia (Knut Knutsen O.A.S., Haugesund), in January. Renamed ANGOLA.
Used as catcher off the coast of West-Africa for the shore station Praia Amelia at Mossamedes of Angola.
1929 Transferred to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S), Haugesund in August. Renamed SUDERØY III.
Used as catcher for the floating factory SUDERØY.
1937 Renamed LANDANES in January. Converted to a seiner by Haugesund mek. Verksted AS, Haugesund. New propulsion fitted. A 1921 model 2-stroke/single acting type Wichmann (M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset) at 160 BHP (possibly from JØSENFJORD (?)). Same company.
New tonnage: 199 grt. Registered in the Norwegian fishery register as R-58-H.
1938 New engine fitted. A 3-cylinders 2-stroke/single acting Wichmann type oil engine of 300 BHP. Built by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.
1939 Converted to passenger- and sightseeing boat. Tidwise used as transport of crew to the Knutsen-companies ship arrival Scandinavian ports.
1940 Seized 10/06-1940 by Kriegsmarine as SINDBAD with V-5106 as identity mark and under command of 51. Vorpostenflottille, Bergen.
1945 Returned to her owners.
1946 Used as substitute during spring by the local company, Haugesund Dampskibsselskab (HSD)(Knutsen had interest in the company), while their coastal steamer KARMSUND and BRANDASUND did their yearly planned overhaul.
1947 Converted to a local coastal steamer with a tonnage of 199 grt at the Haugesund mek. Verksted AS, Haugesund. At her completion, she was hired out to Haugesund Dampskibsselskab on a "bare-boat"-basis and used on their coastal trade.
1955 Converted at a shipyard in Frederikshavn, Denmark. Brute tonnage increased to 245 grt. New propulsion engine fitted. A 4-stroke/single acting, 6-cylinder diesel w/cyl. dim.: 290 x 410mm. 420 BHP at 375 rpm, built by A/S Vølund, Copenhagen.
1964 On new, laid up at Vibrandsøy of Haugesund. Used as backup boat in the HSD routing program.
1968 Sold to AS Haugesund Slip (Finn Nistad), Haugesund. Converted to a coastal freighter at the yard at their account, beside other orders. Renamed FRAKTFEM.
New dimensions: L: 115,2 – B: 21,6' – D: 13,7' and tonnage 350 tdw, 199 brt.
1969 Sold to P/R Gudmund & Per D. Hansen, Svolvær in December. Renamed EVA KARIN and used in coastal trading.
1972 Company went broke. In November, taken back by AS Haugesund Slip, Haugesund as creditor. Again, named FRAKTFEM.
1974 Sold to Fraktsenter AS (Olav Qsnes), Haugesund in February. Renamed TRANSPORT. Used in local sand trade.
1976 Sold in May to P/R Nils Nilsen, Mårnesstranda, registered in Bodø. Sand trading in Nordland.
1977 Grounded at Godøystraumen. No damage reported.
1981 At the autumn condemned and laid up.
1982 Sold to Julius Solnes, Borkenes of Kvæfjord in May and registered in Bodø. On tow to Harstad. Engine dismantled and used as spare parts for the owner’s freighter, BJERK, having identical engine. De-rigged.
1983 Submerged at Svartskjær off Harstad on 06/04-1983.

  • RIO CHIRA

    RIO CHIRA
  • RIO CHIRA

    RIO CHIRA
  • RIO CHIRA

    RIO CHIRA
Kilde: Boken "DAMP - dampskipets æra i Vestfold", DnV 1935/1953/1973/1977, fra bladet «Havnedagene» 2004
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net