DS/HVB SUDERØY IV

Tilbake til søk
SUDERØY IV
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDPC
Byggeår 1930/08
Leveringsmåned August
Byggenr 310
Bruttotonn/BT 252
Nettotonn/NT 86
Skrog LBP 115,1' (35,08 m)
Bredde 23,9' (7,03 m)
Dybde (i riss) 13,2' (4,02 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14' x 11,1', oljefyrt m/3 fyrganger. Total heteflate: 2.319 kv/ft.
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1940
Norge
1940 - 1945
Canada
1954 - 1966
Norge
1966 - 1976
Norge
1976 - 1987 Kondemnert
Norge
Sted Oslo
Reg havn Haugesund

1930 Bygget som hvalbåt SUDERØY IV av Nylands Verksted, Oslo til Hvalfanger-AS Suderøy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund som erstatning for SUDERØY IIII som forliste på vei til fangstfeltet året før. Levert i august.
Den første av to søsterskip bygget på samme verksted.
Fanget for Hvalfanger-A/S Suderøy’s hvalkokeri SUDERØY sesongen 1930/31 sammen med hvalbåten SUDERØY I, II, III og V.
1937 Sesongen 1937/38 deltok hvalbåten SUDERØY I, II, IV, V og VI sammen med kokeriet SUDERØY. Ekspedisjonen satte kurs for Sydishavet 01/10. SUDERHOLM var transportbåt for ekspedisjonen for sesongen 1937/38. Avgikk Haugesund 10/11.
1938 Også 1938/39 var det de samme hvalbåtene som deltok i forrige sesong.
1939 Hvalbåtene ankommer Haugesund rundt 12/04 etter endt sesong. Totalt 5 hvalbåter har fanget denne sesongen
1940 Suderøy-ekspedisjonen var på vei hjemover fra årets fangst i Sydishavet og befant seg nær Curacao da man fikk vite om den tyske okkupasjonen av Norge 09/04-1940. Man besluttet da å gå til Hampton Roads ved New York hvor man tok kontakt med britiske myndigheter og ble dirigert til Halifax, Nova Scotia.
Nortraship overtok kontrollen over hvalfangstflåten i Halifax
Overtatt av Royal Canadian Navy i august. Omdøpt HMCS SUDEROY IV.
1945 Returnert eierne i november. Omdøpt SUDERØY IV
Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1945/46
1946 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1946/47. Skytter var
1947 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1947/48. Skyttere var Odd R. Jacobsen, Tønsberg og Stanley Jacobsen, Sveio. Begge som prøveskyttere/halv sesong.
1948 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1948/49.
1949 Fangsten avsluttet 31/03 og flåten satte kurs for Cape Town med ankomst 12/04. Forlot Cape Town 15/04 med kurs for Haugesund via Dakar 30/04 og ankom Haugesund 16/05. Etter sesongen 1948/49 lagt i opplag ved Vibrandsøy, Haugesund frem til salg.
1952 Solgt til P/R Granit (Kåre Bertnes & Peder Myrvågnes), Bodø. Omdøpt GRANIT.
1953 Ombygget til tråler. Dampmaskineri erstattet med en type Alpha dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 400 BHK v/375 o. min. Bygget av A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrikshavn, Danmark.
Ny tonnasje: 254 brt, 105 nrt.
1954 Solgt til A/S Granit (Knut Grønnevet, Ålesund), Bodø.
1958 Forlenget og ombygget ved Brødrene Lothe A/S Flytedokken, Haugesund.
Ny tonnasje: 300 brt, 126 nrt. Nye mål: Lbp: 137,5’-D: 15,7’.
1966 Solgt i desember til Peder Rogne P/R, Leinøy/Ålesund i desember. Omdøpt NORLEIF og registrert i fiskeriregisteret som M-11-HØ.
1971 Ny motor: Alpha dieselmotor. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl dim.: 260 x 400 mm. 800 BHK ved 400 o. min. Bygget av Alpha-Diesel A/S, Fredrikshavn.
1976 Solgt til P/R Norleif (Birger Leine, Leinøy), Ålesund. (M-11-HØ).
1987 Kondemnert i november. Senket 22/11 utenfor Ålesund etter 57 års tjeneste.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia: 13,8"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 550 IHK (138 NHK). Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

1930 Built as whaling catcher SUDERØY IV by Nylands Verksted, Oslo to Hvalfanger-AS Suderøy (Ole Andreas Knutsen), Haugesund.
Whaling in Antarctica for Knutsen’s floating factory SUDERØY.
1940 The Suderøy expedition was on its way home from this year's whaling in the South Sea and was near Curacao when it was told of the German occupation of Norway 09/04-1940. They then decided to go to Hampton Roads in New York where they contacted the British authorities and were directed to Halifax, Nova Scotia.
Nortraship take control over the Suderøy-whaling fleet upon arrival Halifax
Handed over to The Royal Canadian Navy in August. Renamed HMCS SUDEROY IV.
1945 Returned to owner in November. Renamed SUDERØY IV
Catching for floating factory SUDERØY season of 1945/46
1946 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1946/47 season.
1947 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1947/48 season. Shooter was Odd R. Jacobsen, Tønsberg and Stanley Jacobsen, Sveio. Both engaged for half season as trainee.
1948 Left for the Southern Seas with the factory SUDERØY for the 1948/49 season.
1949 The catch was completed 31/03 and whaling fleet left for Cape Town with arrival 12/04. Departed Cape Town 15/04 heading for Haugesund via Dakar 30/04 with arrival Haugesund 16/05. After season 1948/49 laid up at Vibrandsøy, Haugesund until sale in 1952.
1952 Sold to P/R Granit (Kåre Bertnes & Peder Myrvågnes), Bodø. Renamed GRANIT.
1953 Converted to trawler. Steam machinery replaced with an Alpha type diesel engine, 2-stroke/single, 6-cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 400 BHK w/375 rpm. Built by A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrikshavn, Denmark.
New tonnage: 254 grt, 105 nrt.
1954 Sold to A/S Granit (Knut Grønnevet, Ålesund), Bodø.
1958 Extended and rebuilt at Brødrene Lothe A/S Flytedokken, Haugesund.
New tonnage: 300 brt, 126 nrt. New measurements: Lbp: 137.5' - D: 15.7'.
1966 Sold in December to Peder Rogne P/R, Leinøy/Ålesund in December. Renamed NORLEIF and registered in the fisheries register as M-11-HØ.
1971 New engine: Alpha type diesel engine. 2-stroke/single, 8-cylinder, cylinder dim.: 260 x 400 mm. 800 BHK at 400 rpm. Built by Alpha-Diesel A/S, Fredrikshavn.
1976 Sold to P/R Norleif (Birger Leine, Leinøy), Ålesund. (M-11-HØ).
1987 Condemned in November. Scuttled 22/11 off Ålesund after 57 years of service

  • SUDERØY IV

    SUDERØY IV
  • SUDERØY IV

    SUDERØY IV
  • SUDERØY IV

    SUDERØY IV
Kilde: «Havneguiden Haugesund», bladet «Skipet», Norsk Hvalfangst Tidendes Årbøker, www.skipshistorie.net, www.warsailors.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net