FLK NORHVAL

Tilbake til søk
NORHVAL
Nasjonalitet
Norge
Off nr 37544
Klassifisering Lloyds Register of Shipping
Kallesignal LLIN
Byggeår 1945/11
Leveringsmåned November
Byggenr 388
Bruttotonn/BT 13.830
Nettotonn/NT 7.401
Skrog LOA Loa 539,7’ (134,02 m)
Bredde 74,4’ (22,67 m)
Dybde (i riss) 34,1’ (10,39 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet ca. 11,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 4 x hoved dampkjeler (for fremdrift), 4 x hjelpekjeler for fabrikk anlegg. 3 fyrganger, total heteflate: 29.916 ft2.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr NORHVAL var det første norske handelsskipet utstyrt med radar
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 2 x Dampmaskiner
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 24,5”-37”-70”, slag: 48”. To maskiner totalt ca 5.000 IHK
Maskin-/motorbygger North East Marine Engineering Co (1938) Ltd, Wallsend, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1944 - 1945
Norge
Sted Haverton Hill on Tees
Reg havn Larvik

1944 Kjølen lagt 05/09. Bygget som flytende hvalkokeri ved Furness Shipbuilding Co Ltd Haverton Hill-on-Tees for regning av den norske stat.
1945 Bygget som flytende hvalkokeri NORHVAL ved Furness Shipbuilding Co Ltd Haverton Hill-on-Tees og solgt an den norske stat under bygging til Hvalfangstselskapene Globus A/S (47%) & Polaris A/S (53 %) (Melsom & Melsom Nanset pr. Larvik, disponenter) for 24 millioner kroner. Sjøsatt 26/07.
Skipet var bygget som ordinært tankskip opp til nederste dekk. På dette dekket var kokeriutstyret plassert, under flenseplanet aktenfor midtskips og kjøttplanet foren om midtskips.
NORHVAL var det første norske sivile skip utstyrt med radar.
Selskapet Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg tiltrer også i Fellesdriften som ble avtalt med 5 kokerier 15/10, slik at Fellesdriften’s flåte nå bestod av 6 kokerier med til sammen 44 hvalbåter. Fellesdriften skulle vare sesongene 1945/46, 46/47 og 47/48.
29/12-1945 er NORHVAL klar på fangstfeltet, med ni hvalbåter med Hans Farmen som skipsfører og bestyrer. Ekspedisjonen deltar nå i Norske Hvalfangstselskapers Forbunds fellesdrift.
Hvalbåtene for sesongen var: De statseide, NOR II, NOR III, NOR IV, NOR V, Captain Nunes, og de privat eide, Hektor VII, Kos V, Kos XII og SKUDD VI.
1946 NORHVAL rammes av streik i 10 dager på slutten av sesongen. Mannskapet på ekspedisjonen nedla arbeidet 24/03 da de mente at fangsten skulle avsluttes denne dato ifølge norsk lov. Arbeidet ble gjenopptatt 04/04. Fangsten varte så frem til 12/04. Produksjon for den første sesongen 1945/46, ble 82.342 fat. Hvorav 248 fat spermolje. Total fangst, 1.104 hval.
Ankom Sandefjord 03/06 for vedlikehold og sommeropplag. Under oppholdet blir leveranlegget reparert og justert, da det ikke hadde fungert tilfredsstillende under sesongen. 4 nye Kværner apparater ble installert. Fortsatte til Oslo for dokking. Forlot Sandefjord med kurs for Larvik 10/09 malt i Melsom & Melsoms kjente farger. Svartmalt og hvit stripe. Skorsteinen hadde også fått sin kjente farge. Klargjøres for en ny sesong og forlater Larvik 05/10 på vei til fangstfeltet via Las Palmas og Cape Town med Hans Farmen som skipsfører og bestyrer. Også dette året fanges det med 9 hvalbåter for Fellesdriften.
1947 Sesongen 1946/47 var den beste sesongen for NORHVAL med 175.466 fat. Av dette 5.542 fat spermolje. Totalt fanget 2.246 hval. Dette var også det beste av alle norske ekspedisjoner denne sesongen. Også i de neste to sesongene var NORHVAL den beste norske ekspedisjonen.
På vei til feltet med 11 fangstbåter, inkludert en bøyebåt for sesongen 1947/48. Hvalbåtene for sesongen var GLOBE VII (1935), GLOBE VIII (1936), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), POL VI (1935), POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947), ENERN (1929), GOS III (1928) og POL XII (1947).
Klar for en ny sesong 1947/48.
1948 Sesongen 1947/48 var over. Fangsten til fellesdriften er nå avsluttet. Resultatet ble 152.437 fat hvorav 9.320 fat spermolje. Totalt fanget 2.461 hval. Resultatet av sesongen 1946/47 ble aldri mer nådd.
Spermhvalfangsten startet 09/11 denne sesongen.
Fra og med sesongen 1948/49 er det nye ordninger for fangsten. Antall blåhvalenheter beholdes på 16.000 og fangsttid blir holdt til 3½ måned.
NORHVAL er klar for en ny sesong i isen.
Spermfangsten startet 06/12 og langhval fangsten startet 15/12. NORHVAL hadde 10 hvalbåter til rådighet. Hans Farmen var skipsfører og bestyrer.
Hvalbåtene for sesongen 1948/49 var GLOBE VII (1935), GLOBE VIII (1936), GLOBE IX (1937), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), POL VI (1935), POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947) og POL XII (1947).
1949 Sesongen 1948/49 ble avsluttet 26/03. Den totale produksjonen ble 131.828 fat hvalolje hvorav 18.041 fat spermolje. Total fangst 1.942 hval
Avgikk Larvik for hvalfeltene i syd var 15/10. Turen til isen gikk via Curacao for å fylle opp med bunkers for sesongen, og videre til Durban, Syd-Afrika hvor hun møtte 6 av hvalbåtene 30/11. Avgikk Durban 02/12 og var fremme på feltet 12/12. 5 av hvalbåtene hadde hatt sommeropplag i Larvik, og gikk fra Larvik 01/11 via Dakar for bunkring, og med ankomst Cape Town 28/11. Fra Cape Town gikk de direkte til feltet med ankomst 12/12. To hvalbåter var nybygg og kom direkte fra verkstedet til isen. Den ene gikk fra verkstedet 08/11. Hun var innom Corcubiòn i Spania, samt Dakar for bunkring før ankomst Cape Town. Hun var fremme på feltet 17/12. Den andre gikk fra verkstedet 13/11. Bunkret i Dakar og Cape Town før ankomst feltet 21/12.
Kun NORFINN, som var en tidligere korvett og ombygget til bøyebåt, kom senere og gikk fra Larvik 15/11 via Dakar og Cape Town. Hun var fremme ved iskanten 22/12. Hans Farmer var fangst bestyrer.
Hvalbåter for sesongen var POL VI (1935), POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947), POL XII (1947), POL XIII (1949), GLOBE VII (1935), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), GLOBE XII (b 1949) og bøyebåtene GLOBE VIII (b 1936), GLOBE IX (1937) samt korvetten NORFINN (1941). Hans Farmen var skipsfører og bestyrer.
1950 Sesongen 1949/50 ble avblåst 15/03. Resultatet ble 104.808 fat hvalolje hvorav 4.559 fat var spermolje. Utkok var av 1.554 hval. Ankom Larvik tirsdag 25/04.
Etter sesongen ble alle hvalbåter tatt hjem til eget verft, Roligheten Verft, Larvik.
Dokksetning av båtene ble utført ved Sarpsborg mek. Verksted (Greåker) og i Kristiansand.
Hvalbåter for sesongen 1950/51 var POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947), POL XII (1947), POL XIII (1949), POL XIV (1950), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), GLOBE XII (b 1949), GLOBE XIII (b 1950) og bøyebåtene GLOBE VIII (b 1936), GLOBE IX (1937) samt korvetten NORFINN (1941).
Hans Farmer var fangst bestyrer.
1951 Produksjonen for sesongen 1950/51 ble 97.186 fat olje hvorav 7.912 fat var spermolje. Total fangst av hval var 1.322.
Denne sommeren ble kokeriet satt inn i tankfart. Det fikk to turer fra Aruba til Europa med olje, Korea-krigen skapte stor etterspørsel etter tanktonnasje.
1952 Produksjonen for sesongen 1951/52 ble 131.833 fat olje. Hvorav 17.833 fat spermolje. Totalt fanget hval var 1.780.
Helikopterplattform ble bygget på poop dekket, det første på et norsk sivilt fartøy og ikke minst kokeri, et Westland-Sikorsky S-51, ble innkjøpt.
1953 Produksjonen for sesongen 1952/53 ble 118.806 fat olje. Av dette 3.045 fat spermolje. Totalt 1.757 fanget hval.
Avgang Larvik for en ny sesong 22/10 med nybygd plattform for et helikopter av type Sikorski S55. For øvrig det største i landet av sitt slag.
Ekspedisjonen skal delta med 10 fangstbåter, 3 bøyebåter og 535 mann. Fører og bestyrer var Hans Farmen, fangstleder Johan Antonsen og 1. styrmann (overstyrmann) Thomas S. Olsen om maskinsjef Wilhelm Johansen.
1954 Produksjonen for sesongen 1953/54 ble 127.246 fat olje. Hvorav 11.971 fat spermolje. Fanget hval var 2.112.
NORHVAL mister sitt helikopter. Motorproblemer og på vei tilbake skrenser det langs skutesiden og lander i sjøen. De to flyverne ble reddet opp av det kalde vannet etter 20 minutter og overlevde.
Anlegg for utvinning av kjøttekstrakt installert.
1955 Produksjonen for sesongen 1954/55 ble 110.452 fat olje. Hvorav 25.000 fat spermolje. 1.664 fanget hval
Til Sydishavet i oktober for sesongen 1955/56. Bestyrer var Hans Farmen.
1956 Produksjonen for sesongen 1955/56 ble 89.914 fat olje. Fordelt på 67.931 fat hvalolje og 21.983 fat spermolje. Totalt fanget hval 1.576. Ankom Larvik 07/04 som første norske kokeri som ankom Norge dette år.
Forlenget med to tank seksjoner, til sammen 66 fot. Jobben ble utført ved Kieler-Howaldtswerke. Ble også installert et anlegg for kjøttekstrakt.
Ny lengde: Loa: 621,6’ - B: 74,4’ - D: 34,1’.
1957 Produksjonen for sesongen 1956/57 ble 125.788 fat olje. Hvorav 13.900 fat spermolje. Total fangst var 1.958 hval. Anløp Las Palmas 12/04 på hjemtur. Regnet ankomst Larvik 2. Påskedag. Skulle losse sin last i Sandefjord før den via Larvik gikk til Kiel for årets dokking.
1958 Produksjonen for sesongen 1957/58 ble 93.588 fat olje. Hvorav 22.800 fat spermolje. Totalt fanget 1.564 hval
Verksted i Hamburg for vedlikehold og dokking. 35 mann sendt til Hamburg med fly via Jarlsberg Flyplass for å hente kokeriet. Går til Larvik via Fagerstrand for bunkring 21/08.
Gikk til isen med 12 hvalbåter for sesongen 1958/59.
1959 Produksjonen for sesongen 1958/59 ble 89.055 fat olje.
Lars Andersen (Lars Faen) ble ansatt som fangstleder for sesongen 1959/60.
1960 Produksjonen for sesongen 1959/60 ble 54.129 fat olje
Ble overhalt ved Blohm & Voss i Hamburg denne sommeren. Gikk fra Larvik 08/08.
1961 Produksjonen for sesongen 1960/61 ble 113.565 fat olje
Siste sesong i fangst, avg. Larvik 25/10-1961.
1962 Produksjonen for sesongen 1961/62 ble 83.385 fat olje
Lagt opp i Sandefjord 19/09-1962.
1965 Kokeri utstyret delvis demontert og solgt. I september, solgt til Spanske huggere.
1966 Startet på siste reis 31/01-1966, tauet av JACOB VAN HEEMSKERK fra Sandefjord til Spania. Overlevert til huggere i Bilbao, Spania 16/02-1966.

Fremdrift: 2 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 2 x 3 sylindret, syl. dim.: 24,5"–39"–70", slag/stroke: 48", Ca 5.000 IHK. Bygget ved North East Marine Engineering Co, Newcastle

1944 Keel laid at Furness Shipbuilding Co Ltd Haverton Hill-on-Tees. Ordered as whaling factory on behalf og the Norwegian Government.
1945 Built as floating whaling factory NORHVAL by Furness Shipbuilding Co Ltd Haverton Hill-on-Tees and sold during the construction period to the whaling company Globus A/S (47%) & Polaris A/S (53 %) (Melsom & Melsom Nanset pr. Larvik) for 24 million NOK. Launched on 26/07
The vessel built as an ordinary tanker vessel up to the lower deck. On this deck, the factory equipment was installed. NORHVAL was the first Norwegian civil vessel equipment with radar.
On the 29/12-1945, NORHVAL was ready at the whaling ground, with nine whale catchers.
Government owned Nor II, Nor III, NOR IV, NOR V, Captain Nunes, and the private owned Hektor VII, Kos V, Kos XII and Skudd VI.
1946 The production result for her first season was 82.480 barrels of whale oil.
Arrived Sandefjord on 03/06 for maintenance and summer layup. During the stay, the liver system is repaired and adjusted, as it had not worked satisfactorily during the season. 4 new Kvaerner appliances were installed. Went to Oslo during the summer for docking. Left Sandefjord with a course for Larvik 10/09 painted in Melsom & Melsom's well known colors. Black painted and white stripe. The funnel had also acquired its familiar color.
Prepared for a new season and left Larvik 05/10 on hes way to the Southern Ocean via Las Palmas and Cape Town with Hans Farmen as master and manager. Also, this year, 9 whale catchers are a part of the expedition for the Norwegian “joint venture” of whaling companies
1947 The 1946/47 season was the best season for NORHVAL, with a total of 175.466 barrels. This was also the best of all the Norwegian expeditions.
Also the next two seasons NORHVAL was the best of the Norwegian expeditions.
Left for the Southern Ocean for season of 1947/48 with 11 catchers, included one buoy boat. The catchers was GLOBE VII (1935), GLOBE VIII (1936), GLOBE IX (1937), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), POL VI (1935), POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947) and POL XII (1947).
1948 The season of 1947/48 ended, and the first season outside the “joint venture” principle and NORHVAL had been doing her first season for her company’s benefit. She had a total of 131.931 barrels. Never again, a total of 1946/47 season was achieved.
The sperm whale season started on 09/11 this season. The ordinary season commenced on 15/12, and NORHVAL was ready with 10 catchers and Mr. Hans Farmen as the whaling manager.
Catchers for the season 1948/49 was GLOBE VII (1935), GLOBE VIII (1936), GLOBE IX (1937), GLOBE X (1947), GLOBE XI (1947), POL VI (1935), POL VII (1936), POL X (1937), POL XI (1947) og POL XII (1947). The hunt on sperm whales started 06/12 this year.
1949 The season 1948/49 ended on 26/03. The total result of the season was 113.829 bbl of whale oil and 18.041 bbl of sperm oil.
Departed from Larvik for the whaling ground in south on 15/10. Her route was via Curacao for storing up bunkers, and then to Durban, South Africa, where she met 6 of her catchers on 30/11. Departed Durban 02/12 and reached the whaling ground on 12/12. 5 of her catchers had been laid up in Larvik during the summer. They left Larvik on 01/11 via Dakar for bunkering, and arrival at Cape Town on 28/11. From Cape Town, they went directly to the whaling ground arriving on 12/12. Two catchers were a new building and went directly to the south from the yard in Middlesboro, England. One of them left on 08/11, and visited Corcubiòn in Spain, bunkered in Dakar and Cape Town before entering the whaling ground on 17/12. The other left the yard on 13/11 and bunkered in Dakar and Cape Town before arrival the ground on 21/12.
Only NORFINN, a former Flower-class corvette converted to a buoy boat, started a little later from Larvik. Left on 15/11 via Dakar and Cape Town before entering the whaling ground on 22/12.
Mr. Hans Farmen was the whaling manager.
1950 The season of 1949/50 ended on 15/03. The total result was 100.000 bbl of whale oil and 4.500 bbl of sperm oil. After the season, all catchers taken home to Larvik to the company’s own repair facility, Roligheten Verft.
Dry-docking executed at the Sarpsborg mek. Verksted (Greåker) and in the yard in Kristiansand.
1951 This summer the factory started trading as a regular oil tanker. She had two trips from Aruba to Europe with oil. The Korean war created a demand of tanker tonnage
1952 Helicopter platform built on the poop deck, the first one on a Norwegian civil vessel, and first on a whaling factory. A helicopter of Westland–Sikorsky S-51 type purchased.
1954 Installed equipment for production of meat extract.
1956 Lengthened with two tank sections all together 66 feet, the job carried out at Kieler Howaldtswerke.
New dimension: Loa: 621,6’ - B: 74,4’ - D: 34,1’
1961 Last season, departed Larvik on 25/10-1961.
1962 Laid up in Sandefjord on 19/09-1962.
1965 Whaling equipment partly dismantled and sold. During September, sold to Spanish breakers.
1966 Started on her last voyage on 31/01-1966, under tow by Jacob Van Heemskerk, from Sandefjord to Spain. On 16/02-1966 handed over to breaker in Bilbao, Spain.

 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
 • NORHVAL

  NORHVAL
For sesongen total besetning for ekspedisjonen 330 personer
Kilde: DNV Register, Dag Bakka Jr., Norsk Hvalfangsttidende 1950,
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net