DS/HVB STAR I (III)

Tilbake til søk
STAR I (III)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5338505
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger Is-C
Kallesignal LAWQ
Byggeår 1956/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 95/O.nr.9000
Bruttotonn/BT 940
Nettotonn/NT 429
Skrog LOA 216,2' (65,89 m)
Skrog LBP 203,8' (62,11 m)
Bredde 33,1' (10,08 m)
Dypgående 5,94m
Dybde (i riss) 18,7'(ft) (5,69 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 17,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x dampkjel (vannrørskjel/water tube boiler), m/overheter, oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate (HF): 7.176 kv/ft. Arbeidstrykk før/etter overheter: 240/220 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., Mountaintop, Pa., USA
Hjelpemaskineri 2 x damp drevede generatorer, 54 IHK (35kW 1 x dieselgenerator, 34 BHK (20kW
El-kraft 142kW/220VDC
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radio telegrafi og telefoni
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C9, 4 -sylindret, syl. dia.: 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", slag 25,6", 422 NHK/3.400 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1970 - 1974
Norge
1999 - 2004
Norge
2004 - 2009
Norge
2009 - 2014
Norge
2014/05 - 2014
Norge
2014/10 - 2021 fremdeles i drift
Norge
Sted Arendal
Reg havn Sandefjord

1956 Bygget som hvalbåt STAR I (III) ved Pusnes mek. Verksted, Arendal (ferdigstilt v/Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad som o.No.9000) for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord. Overlevert 19/09-1956. Kallesignal tildelt 03/10-1956 (LAWQ).
STAR I og søsterskipet NORTREFF av Larvik (b. 1955), var de største hvalbåtene noensinne bygget i Norge og eneste hvalbåter utstyrt med A-formet formast. STAR I var for øvrig den siste bygde «dampmotor» fra Fredriksstad mek. Verksted. Benevnelsen dampmotor var kun et reklametriks, da den lignet en dieselmotor både i utseende og når den gikk. Søsteren NORTREFF gjorde 17,5 knop på prøveturen.
Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1956/57.
Skytter var Alfred Skontorp, Olsrød.
1957 Etter sesongen 1956/57 gjorde STAR I hjemturen unna på 20 dager og 10 timer fra isen og hjem til Sandefjord. Noe som var en ny rekord for en dampdrevet båt.
Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1957/58. Skytter var Alfred Skontorp, Olsrød
1958 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1958/59.
Skytter var Alfred Skontorp, Olsrød
1959 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1959/60.
Skytter var Alfred Skontorp, Olsrød
1960 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1960/61. STAR I får ny skytter. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandefjord
1961 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1961/62. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1962 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1962/63. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1963 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1963/64. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1964 Fanget for Fl/k SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1964/65. Skytter var Sandefjord
1965 Innleiet av A/S Kosmos (Anders Jahre & Co), Sandefjord og fanget for Fl/k KOSMOS IV i sesongen 1965/66. Skytter var Georg Solberg, Tønsberg
1966 Fanget for Fl/k KOSMOS IV i sesongen 1966/67. Skytter var Georg Solberg, Tønsberg.
1967 I opplag i Sandefjord fra mai måned.
1970 Som en av de siste hvalbåtene i opplagsbøyene i Sandefjord ble hun i juli solgt til K/S A/S Sun Tuna & Co (Reidar Sætremyr, Gåseid), Ålesund.
Hvalkanonen ble demontert og står på plattform på havnen i Sandefjord.
Fullstendig ombygd til fiskefartøy ved Trondhjems mek. Verksted. Dampmaskin og kjeler skiftes ut med dieseldrift. Erstattet av en dieselmotor av MAN type, modell 1959, 4-takt/enkeltv, 7-sylindret, syl. dim.: 400 x 600 mm, 1.600 BHK v/300 o. min, bygget av MAN Werk Hamburg. Sidepropeller montert forut og akter. Det ble også satt inn 3 x dieselgeneratorer og fornyet el. system.
1971 Levert ferdig ombygget i november 1971. I desember registrert som SUN TUNA. Registrert i merkeregisteret som M-27-A, og sendt til Vest-Afrika på tunfiskfangst med snurpenot.
1974 Solgt til Trygve Olsen Fiskebåtrederi A/S, Havøysund for 10,5 mill.
Ombygget til ringnotsnurper og omdøpt GARPESKJÆR i januar, registrert i Hammerfest med nummer F-160-M.
1980 Fremdriftsmaskineriet fornyet med en type B&W-Alpha 16U28L-VO, 4-takt/enkeltv., 16-sylindret (V), syl. dim.: 280 x 320 mm, 4.240 BHK v/775 o. min redusert til 231 o. min på propell. Bygget ved B&W Alpha Diesel A/S, Frederikshavn. Nye dieselgeneratorer: 3 x 199 BHK.
1992 Utleid til Kystvakten som oppsynsskip i KV-Nord under navnet GARPESKJÆR (W 318).
1996 Solgt til Garpeskjær AS 13/02 for 27,0 mill.
1997 Solgt til Gardar A/S, Bekkjarvik. Omdøpt TROMSBAS i januar.
1999 Nytt målebrev utstedt 23/02-1999. Tonnasje: 1.535 brt, 460 nrt. Loa: 68,1 m - L: 61,63 m – B: 12,26 m – D: 6,99 m.
Eier er Gardar A/S, Bekkjarvik. Registrert på Austevoll som H-22-AV under navnet FUREN fra januar.
2004 Solgt til Chrisma AS, Tromsø. Omdøpt TROMSBAS i november. Ankom Hellesøy Verft A/S, Løfallstrand i desember for ombygging.
2005 Ombygget med nytt overbygg med innredning og konvertert til ringnot/tråler ved Hellesøy Verft A/S, Løfallstrand som bygg nr 143a. Ferdigstilt og returnert til eiere 02/04. Registrert som T-9-T i merkeregisteret
2014 Solgt til Dønna Utvikling AS, Dønna 20/05 for 235 mill. Omregistrert til N-62-DA og hjemmehavn Sandnessjøen. Solgt til Chrisma AS, Tromsø 01/10. Registrert hjemplass skiftet fra Sandnessjøen til Tromsø. Tildelt nummer T-169-T i merkeregisteret 01/10-2014. Beholder navnet. På krabbefangst med årsresultat på 16 tonn.
2016 Ligger i Polen ved Poltramp Yard S.A. for ombygging til krabbefangst.
2017 Første året på krabbefangst etter ombygging ble 325 tonn.
2018 Fisker snøkrabbe helt sør i fiskevernesonen utenfor Svalbard. Årsresultatet ble 819 tonn.
2019 Fiske forsetter og rapporten sier et årsresultat på 892 tonn krabbe i 2019.
2021 Fremdeles i drift som krabbe fisker.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 2-trinns ekspansjon (FMV-C9) (double comp. exp.), 4-sylindret, syl. dia.: 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", slag/stroke: 25,6", 422 NHK/3.400 IHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
2 x hoveddampkjel (vannrørskjel/water tube boiler), m/overheter, oljefyrt m/kunstig trekk. Total heteflate (HF): 7.176 kv/ft. Arbeidstrykk før/etter overheter: 240/220 PSI. Bygget av Foster Wheeler Corp., Mountaintop, Pa., USA

 

 

1956 Built as whale catcher (SS/Wh) STAR I (III) by Pusnes mek. Verksted, Arendal (completed by Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad as O.no.9000) for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord. Delivered on 19/09-1956.
STAR I, and her sister NORTREFF of Larvik (b. 1955), was the biggest whale catchers ever built in Norway, and the only one equipped with an A-form foremast. STAR I was the last built FMV type «steam motor».
The designation of “steam motor” was just an advertising gimmick, as the engine looked like a diesel, and sounds like one as it was running. Her sister ship NORTREFF did 17,5 knots on her sea trail.
Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS from the season of 1956/57. Shooter was Alfred Skontorp.
1957 After end of season 1956/57 STAR I made her home trip in 20 days and 10 hours from the whaling ground to Sandefjord. That was a new record for a boat with steam engine.
Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS from the season of 1957/58. Shooter was Alfred Skontorp.
1958 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1958/59.
Shooter was Alfred Skontorp, Olsrød
1959 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1959/60.
Shooter was Alfred Skontorp, Olsrød
1960 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1960/61. New shooter was Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1961 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1961/62. Shooter was Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1962 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1962/63. Shooter was Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1963 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1963/64. Shooter was Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1964 Catching for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS season 1964/65. Shooter was Sandefjord
1965 Hired by A/S Kosmos (A. Jahre), Sandefjord and catching for Fl/F KOSMOS IV in the season of 1965/66. Shooter was George Solberg, Tønsberg
1966 Hired by A/S Kosmos (A. Jahre), Sandefjord and catching for Fl/F KOSMOS IV in the season of 1966/67. Shooter was George Solberg, Tønsberg
1967 Laid up in Sandefjord from the month of May.
1970 As one of the last remaining catchers in layup bouy in Sandefjord. Sold in July to K/S A/S Sun Tuna & Co (Reidar Sætremyr, Gåseid), Ålesund. Fully converted to fishing vessel by Trondhjems mek. Verksted, Trondheim. Steam machinery and boilers replaced by a 1959 built diesel engine, type MAN, 4-stroke/single acting, 7-cylinder, cyl. dim.: 400 x 600 mm, 1.600 BHP at 300 rpm, built by MAN Werk Hamburg. Side thruster fitted fore and aft. In addition, 3 new diesel generator set fitted and upgrading of electric system.
1971 Completed in November 1971. In December registered in the register of fishing as SUN TUNA M-27-A. Sent to West Africa for tuna fishing as purse seiner (bag net).
1974 Sold to Trygve Olsen Fiskebåtrederi A/S, Havøysund for NOK 10,5 mill.
Converted to purse seiner, renamed GARPESKJÆR in January, registered in Hammerfest as F-160-M.
1980 Propulsion machinery renewed with a new diesel, type B&W-Alpha 16U28L-VO, 4-stroke/single acting, 16-cylinders (V), cyl. dim.: 280 x 320 mm, 4.240 BHP at 775 rpm, reduced to 231 rpm on the propeller. Built by B&W Alpha Diesel A/S, Fredrikshavn. New diesel generators: 3 x 199 BHP fitted.
1992 Hired by the Norwegian Coast Guard as fishery protection vessel in area KV-Nord named as GARPESKJÆR (W 318).
1996
Sold to Garpeskjær AS 13/02 for NOK 27,0 mill. 1997 Sold to Gardar AS, Bekkjarvik. Renamed TROMSBAS in January.
1999 New Tonnage Certificate issued 23/02-1999. Tonnage: 1.535 grt, 460 nrt. LOA: 68,1 m - L: 61,63 m – B: 12,26 m – D: 6,99 m. Owner, Gardar AS, Bekkjarvik. Registered at Austevoll as H-22-AV under name of FUREN from January.
2004 Sold to Chrisma AS, Tromsø. Renamed TROMSBAS in November. Arrived at Hellesøy Verft A/S, Løfallstrand in December for re-construction.
2005 Re-constructed with new superstructure and accommodation and converted to a purse seiner/trawler at Hellesøy Verft A/S, Løfallstrand as their ship no. 143a. Completed and returned to owner 02/04. Registered as T-9-T in the register of fishing.
2014 Sold to Dønna Utvikling AS, Dønna 20/05 for NOK 235 mill. Re-registered as N-62-DA and homeport Sandnessjøen. Sold back to Chrisma AS, Tromsø 01/10. Homeport changed from Sandnessjøen to Tromsø. Recorded as T-169-T in the fishery register on 01/10-2014, registered in Tromsø. Name unchanged. Tested in the crab fishery with a result of 16 tons.
2016 In Poland for conversion to crab fishing at the Polish yard Poltramp Yard S.A.
2017 First year after conversion to crab catcher the catch for year 2017 was 325 tons.
2018 Fishing snow crab in the south of the fishing zone outside Svalbard. The catch result was 819 tons of snow crab.
2019 The catch result of year 2019 was 892 tons of snow crab.
2021 Still in service as crab fisher.

 • STAR I (III)

  STAR I (III)
 • STAR I (III)

  STAR I (III)
 • STAR I (III)

  STAR I (III)
 • STAR I (III)

  STAR I (III)
 • STAR I (III)

  STAR I (III)
 • STAR I (III)

  STAR I (III)
21 mann.
Kilde: NH&ST, DnV reg. 1961, 1968, 1973, 1991. Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Dag Bakka Jr. 1992. Østfold Hvalfangerklubb «Kaskelott» nr 25 august 2001, «Maritimt Magasin», kystmagasinet.no
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net