DS/HVB NORRØNA II

Tilbake til søk
NORRØNA II
Nasjonalitet
Norge
Off nr 37591
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal MGNB
Byggeår 1911/04
Byggenr 83
Bruttotonn/BT 170,26
Nettotonn/NT 62,59
Skrog LOA 33,9 m
Bredde 6,12
Dypgående 3,65
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler, kullfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 34", 86 NHK 500IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1911 Bygget som hvalbåt NORRØNA II ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Norrøna Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord,
I fangst ved Strømnes fra sesongen 1911/12.
1912 Fanger fra Strømnes sesongen 1912/13.
1913 Solgt til Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord. I fangst ved Strømnes sesongen 1913/14.
1914 Alle selskaper i Firma Peder Bogen tas over av Johan Rasmussen og Alex. lange som disponenter etter Peder Bogens bortgang.
I fangst ved landstasjonen på Strømnes sesongen 1914/15.
1915 I fangst på Strømnes sesongen 1915/16.
1916 I fangst på Strømnes sesongen 1916/17.
1917 Landstasjonen på Strømnes er bortleid til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd, North Shields for sesongen 1917/18, sammen med hvalbåtene NORRØNA I og II.
1918 Landstasjonen på Strømnes er bortleid til The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd for sesongen 1918/19, sammen med hvalbåtene NORRØNA I og II.
1919 Sesongen 1919/20 i fangst for Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord. Sammen med hvalbåtene NORRØNA I, SAMSON og MORELOS. PYTHIA er innleid som transportskip da transportskipet CAPELLA I er tapt i krigen.
1920 Fangst resultat for 1919/20 ble 20.500 far. Fangsten ble utført med hvalbåtene NORRØNA I og II, samt MORELOS.
Fra september 1920 er Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord og Hvalfangerselskaper Ocean A/S, Larvik slått sammen til Hvalfangerselskapet Vestfold. Overført/solgt til A/S Vestfold. Sesongen 1920/21 i fangst for Hvalfangerselskapet Vestfold.
1921 Fangstresultatet for sesongen ble 38.600 fat. Det første året som det var samdrift mellom A/S Ocean og A/S Vestfold. Totalt 5 hvalbåter i aksjon.
Fanger for A/S Vestfold sesongen 1921/22
1922 Fanger for A/S Vestfold sesongen 1922/23
1923 Solgt til A/S Normanna (Haldor Virik & Albert Grøn), Sandefjord for NOK 100.000 i uoppusset stand, levert i Sandefjord. Ankom Framnæs mek. Værksted 11/09 for en kort tur i dokken. Innført i fiskeri registeret som V-5-S. Ankommer verkstedet på Framnæs 11/09. Dokker inn samme dag. Forlater dokken og verkstedet dagen etter, 12/09.
1924 Ankommer Framnæs 28/05. I dokk fra 31/05 til 02/06. Dokkes inn igjen 06/06 til 07/06. Forhaler fra verkstedet 11/06.
Leid ut til AS Blaahvalen (Leif Bryde A/S), Sandefjord for fangst med kokeriet RAGNHILD BRYDE rundt Jan Mayen og Grønland.
1926 Solgt til A/S Mexico (Lars Thorsen. (I styret satt: Anders Jahre, Hans Sperre og Lars Thorsen)), Sandefjord. Navn uendret.
1934 Solgt til Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magellans, Chile, omdøpt CHILE. Registrert i Magellanes under chilensk flag.
1936 Solgt til Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile. Omdøpt INDUS 1.
1939 Ombygget av Compañía Industrial S.A., Valparaíso, Chile. Ny tonnage: 188 brt, 45 nrt.
Total forliste 24/11 på sørkysten av øya Guamblin på kysten av Chile. 9 mann omkom.

1911 Built as catcher NORRØNA II at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Norrøna Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord,
Started whaling at Stromness from season 1911/12.
1912 Catcher at Stromness season 1912/13.
1913 Sold to Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord. Catching from Stromness season 1913/14.
1914 All companies in Company Peder Bogen taken over by Johan Rasmussen and Alex. Lange as manager after Peder Bogen's demise.
Catching at Stromness season 1914/15.
1915 Catching at Stromness season 1915/16.
1916 Catching at Stromness season 1916/17.
1917 Whaling station on Stromness is leased to The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., North Shields for the season 1917/18, along with catchers NORRØNA I and II.
1918 Whaling station on Stromness is leased to The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd. for the season 1918/19, along with catchers NORRØNA I and II.
1919 The season 1919/20 catching at Stromness for Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord. Along with catchers NORRØNA I, SAMSON and MORELOS. PYTHIA is hired as transport ship as transport ship CAPELLA I are lost in the war.
1920 Catch result for season 1919/20 was 20,500 barrels of whale oil. The catch was performed with catchers NORRØNA I and II, as well as MORELOS.
As of September 1920, Sandefjord Hvalfangerselskap (Peder Bogen), Sandefjord Hvalfangerselskaper Ocean A/S, Larvik merged into Hvalfanger-A/S Vestfold. Transferred/sold to A/S Vestfold. The season of 1920/21 whaling for Hvalfanger-A/S Vestfold.
1921 Final result of the season 1920/21 was 38,600 barrels. The first year that there were joint operations between A/S Ocean and A/S Vestfold. Overall 5 catchers in action.
Catching for A/S Vestfold season 1921/22.
1922 Catching for A/S Vestfold season 1922/23.
1923 Sold to Haldor Virik for NOK 100.000 “as is”, delivered in Sandefjord. Arrived Framnæs mek. Værksted 11/09 for a short trip in the dock. Introduced in fishery registry as V-5-S. Arriving ship yard on Framnæs 11/09. Docked in the same day. Leaving the dock and ship yard the following day, 12/09.
1924 Arrived Framnæs 28/05. In dock from 31/05 to 02/06. In drydock again 06/06 to 07/06. Left the ship yard 11/06.
Rented to A/S Blaahvalen (Leif Bryde A/S), Sandefjord for catching with the floating factory RAGNHILD BRYDE around Jan Mayen and Greenland.
1926 Sold to A/S Mexico (Lars Thorsen. (In the board also Anders Jahre, Hans Sperre and Lars Thorsen)), Sandefjord. Name unchanged.
1934 Sold to Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magellan, Chile, renamed CHILE. Registered in Magellanes under Chilean flag.
1937 Renamed INDUS I.
1939 Total shipwrecked on the coast of Chile. 9 man died.

  • NORRØNA II

    NORRØNA II
  • NORRØNA II

    NORRØNA II
  • NORRØNA II

    NORRØNA II
Kilde: FMV byggelister og dokkelister, Lloyds reg.1934-35.
Utarbeidet av: Samlet av Ulf W. Gustavsen, bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net