DS/HVB ENERN

Tilbake til søk
ENERN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 16661
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDHR
Byggeår 1929/07
Byggenr 441
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 84
Skrog LBP 115,7'
Bredde 23,9'
Dybde (i riss) 13,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10.5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 14,3 x 11,5', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.383 kv.ft, arb.trykk 200 PSI
Kjelebygger North Eastern Marine Engineering Co, Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, sekstant og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 116 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Larvik

1929 Bygget som hvalbåt ENERN ved Akers mek. Verksted, Oslo for regning av Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. Satt i fangst med Fl/k SOLGLIMT
1930
Hvalfangerselskapet Atlas A/S blir slått sammen med A/S Odd, og driften av båten overtatt av A/S Thor Dahl, Sandefjord som disponenter.
1936 Deltar i sommersesongen på kysten av Australia med kokeriet FRANGO. Fangsten startet 28/06 og ble avsluttet 26/09-1936. Resultatet ble 1.504 knøl og 4 sperm. Totalt produsert 61.074 fat olje.
FIRERN deltar i ishavssesongen 1936/37 som hvalbåt for kokeriet SOLGLIMT.
1937 Sesongen 1936/37 avsluttes 01/03. Ankommer Sandefjord 12/04 etter en ishavssesong med kokeriet SOLGLIMT
1940 Under kontroll av den Nederlandske Marine (RNN) fra 05/07-1940 da de befant seg i New Orleans, USA. Senere over til britisk kontroll (RN) som patruljebåt i Vest-Indisk farvann med nederlandsk mannskap.
1946 Returnert til eierne, A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord 21/08-1946, i St. Johns, Canada
1947 I fangst for kokeriet NORHVAL sesongen 1947/48
1949 Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 28/10 via St. Vincent for å bunkre 10/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 21/11 og videre til hvalfeltet med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Solgt til Compania de Pesca Norte do Brazil 30/03-1950

1929 Built as whale catcher ENERN by Akers mek. Verksted, Oslo on behalf of Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. In service as catcher for Fl/F SOLGLIMT
1930
Whaling company Atlas A/S merged with A/S Odd, Sandefjord and with A/S Thor Dahl, Sandefjord as Managers.
1936 Serviced as catcher for floating factory FRANGO during summer season on the coast of Australia. Season commenced on 28/06 and ended on 26/09-1936. Total catch was 1.504 humpback, 4 spermaceti whales. Giving a result of 61.074 barrels of oil.
1940 Hired by the Dutch Navy (RNN) from 05/07-1940 during stay in New Orleans, US. Later joined the Royal Navy (RN) as patrol boat in the West Indies with Dutch crew.
1946 Returned to owners, A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord 21/8-1946 in St. Johns, Canada
1947 Catching for factory NORHVAL season of 1947/48
1950 Sold to Compania de Pesca Norte do Brazil 30/03-1950

  • ENERN

    ENERN
Kilde: Norske Rederier Gjennom 50 År, DnV Reg
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net