DS/HVB STAR IV

Tilbake til søk
STAR IV
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LEYA
Byggeår 1911/10
Byggenr 321
Bruttotonn/BT 142
Nettotonn/NT 49
Skrog LOA 30,11 m
Bredde 5,97 m
Dypgående 3,5 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrør/fire tube boiler) kullfyrt, dim.: 11' x 10,5', m/3 fyrganger, heteflate (HF): 1.357 ft2
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 21", 50 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1911 Bygget som hvalbåt SELVIK ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Norrøna Hvalfangerselskap (Peder Bogen, disponent), Sandefjord. Sjøsatt 29/09, ferdigstilt måneden etter.
Dette var det tredje i rekken med samme navn. SELVIK(G?)(I) bygget 1902 ved Akers (b.nr. 204) for A/S Nordebble, Kristiania og DK for fangst på Selvig Færøyene under dansk flagg. Senere solgt til Toyo Hogei KK, Tokio Japan og omdøpt HOGEI MARU No.3.
SELVIK (II) bygget ved Akers 1908 (b.nr.272) for A/S Norddeble, men forliste i 1911
1914 I sommersesongen ble hvalbåtene utleid. SELVIK ble utleid til A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Firma Peder Bogen v/Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord for kr. 10.000. Skytter var M. Christensen og fører var Strøm for sesongen 1914/15.
1915 Solgt til Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen og Alex. Lange) for kr. 125.000.
1916 Resultatet for sesongen 1915/16 ble 551 hval og utkok ca. 25.000 fat.
Hvalbåtene legges opp på Falklandsøyene for sommeren.
Kokeriet SVEND FOYN I går til isen med hvalbåtene SELVIK, GRAHAM og SCOTT for sesongen 1916/17.
1917 Fangstresultatet for sesongen 1916/17 ble 25.300 fat hvalolje.
1918 Fangstresultatet for sesongen 1917/18 ble 8.700 fat hvalolje.
Fangsten begynner 23/12.
1919 Sesongen 1918/19 avsluttes 10/04. Fangstresultatet ble 16.146 fat hvalolje. SELVIK gjennomgår den 4-årige besiktigelse denne sommeren.
Hvalbåtene har ligget i sommeropplag i Montevideo. Kokeriet og hvalbåter møtes i Montevideo og går videre til feltet. Fangsten tar til 07/12-1919.
1920 Fangstresultatet for sesongen 1919/20 ble 26.000 fat. Ekspedisjonen forlot fangstfeltet 02/04-1920. SELVIK og hvalbåtene GRAHAM og SCOTT legges i sommeropplag i Montevideo. Kokeriet SVEND FOYN I går til sin hjemmehavn Sandefjord.
Selskapet Norrøna Hvalfangeraktieselskab, Sandefjord blir avviklet grunnet fangstforbud på Shetland.
Fra 07/11-1920 blir selskapene A/S Sandefjord-Hvalfangerselskap, Sandefjord og Hvalfangstselskapet Ocean A/S, Larvik slått sammen til et selskap under navnet A/S Vestfold (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord. SELVIK går inn i denne sammenslutningen. 1922 SELVIK deltar i sin siste sesong for SVEND FOYN I. Ekspedisjonen forlater Sandefjord med kurs for Syd-Shetland 30/09.
1923 Fangsten avsluttes 23/04. Resultatet blir 23.830 fat olje hvalolje.
Ankommer Framnæs mek. Værksted 05/07 for vedlikehold og dokking. Forlater dokken 12/07.
Solgt til A/S Rosshavet for NOK 190.000 og omdøpt STAR IV.
Tilsluttet kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (I) i pelagisk hvalfangst fra sesongen 1923/24.
1930 Muligens tatt ut av fangst da den nye SIR JAMES CLARK ROSS (II) kom i drift?
1936 Fremdeles i rederiets eie. Ikke i aktiv hvalfangst.

1911 Built as whale catcher SELVIK by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Norrøna Hvalfangerselskap (Peder Bogen, manager), Sandefjord. Launched 29/09 and completed one month later.
This was the third in a row with the same name. SELVIK (G?) (I) built in 1902 by Akers (b.nr. 204) for A/S Nordebble, Christiania and DK for whaling on Selvig Faroes under Danish flag. Later sold to Toyo Hogei KK, Tokio Japan and renamed HOGEI MARU No.3.
SELVIK (II) built by Akers in 1908 (b.nr.272) but wrecked in 1911
1914 During summer season the catchers of the company was hired out to A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord for NOK 10.000. Gunner was Mr. M. Christensen and master was Strøm for the season of 1914/15.
1915 Sold to the whaling company Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen and Alex. Lange) for NOK. 125.000.
1916 The result of season 1915/16 was 551 whales and production abt. 25.000 barrels. The catchers are laid up at the Falkland Islands after the season.
The floating factory SVEND FOYN I proceed to the whaling ground with catcher SELVIK, GRAHAM and SCOTT for the season 1916/17.
1917 The result of season 1916/17 was 25.300 barrels of whale oil.
1918 Result of the season 1917/18 was 8.700 barrels of whale oil.
The whaling season commenced on 23/12.
1919 Season of 1918/19 ended 10/04.
The result of the season was 16.146 barrels of whale oil. SELVIK went through a 4-year classification this summer. The catchers have been laid up in Montevideo during the summer.
The factory and catchers met in Montevideo and proceeds to the whaling ground. The whaling commenced on 07/12-1919.
1920 Result of the season 1919/20 was 26.000 barrels. The expedition left the whaling ground on 02/04. SELVIK and catcher SCOTT and GRAHAM are laid up in the port of Montevideo during the summer. The factory proceeds to her homeport Sandefjord.
The company Norrøna Hvalfangeraktieselskab, Sandefjord is terminated because of the non-catching rule at Shetland.
From 07/11 the company A/S Sandefjord-Hvalfangerselskap, Sandefjord and Hvalfangstselskapet Ocean A/S, Larvik is merged to one company by name of A/S Vestfold (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord. SELVIK is a part of this handling.
1922 SVEND FOYN I-expedition departed Sandefjord heading for South-Shetland Islands 30/09. SELVIK’s last season with this expedition.
1923 The whaling season was terminated 23/04. Total result was 23.830 barrels of whale oil.
Arrive the ship repair facilities at Framnæs 05/07 for dry docking and repair. Left the dry dock 12/07.
Sold to A/S Rosshavet for NOK 190.000 and renamed STAR IV.
Joining the newly converted SIR JAMES CLARK ROSS (I) for pelagic whaling during season 1923/24.
1931
1936 Still in the same company. Laid-up

  • SELVIK

    SELVIK
  • SELVIK

    SELVIK
  • SELVIK

    SELVIK
11pers.
Kilde: FMV byggeliste, FMV dokkelister, Lloyds reg.1934-35
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net