DS/HVB GOS IX

Tilbake til søk
GOS IX
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5427916
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LJOD
Byggeår 1937/08
Byggenr 101
Bruttotonn/BT 368
Nettotonn/NT 127
Skrog LOA 46,32 m
Bredde 8,04 m
Dypgående 4,45 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 15,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), dim.: 15' x 12', oljefyrte m/3 fyrganger og kunstig trekk, damptrykk: 220 PSI, (1937),
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 19"-32,5"-56", slag 27", 187 NHK/1.800 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1937 Bygget som hvalbåt GOS IX ved Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Sjøsatt 19/06 og overlevert 17/08. satt i fangst for flytende kokeri PELAGOS fra sesongen 1937/38.
1940 Ankommer Walvis Bay i Syd-Vest Afrika (Namibia) i mars fra fangst i isen. Overføres til Nortraship og går videre til Halifax for ombygging til krigstjeneste. Ankommer 24/08 Bedford Basin, Halifax fra Walvis Bay for ombygging til eskorte fartøy.
Innleiet i oktober av Royal Navy (RN).
Av de 107 norske hvalbåtene som kom under Nortraships kontroll høsten 1940, havnet 21 båter i Nortraships Whaling Departement for hvalfangst i 1940/41-sesongen. Den norske marinen rekvirerte 16 av de andre mens de resterende 70 båtene ble satt i Royal Navy’s world wide tjeneste.
1941 Utstyres for bruk som anti-ubåt fartøy og omdøpes HMS NARVIK, med norsk mannskap. Etter å ha mottatt en kanon i Dartmouth, gikk hun med kurs for Liverpool, UK. Hun fikk sin base i Birkenhead sammen med to andre norske hvalbåter som var ombygget (GOS 8 som BODØ, og KOS XX som MOLDE), i tillegg til tre engelske fartøyer som alle gikk inn i Liverpool Local Escort Force . De ble satt til å eskortere konvoier frem og tilbake over Nord-Atlanteren, og andre steder om nødvendig. Senere ble hun stasjonert på Scapa Flow, Orkenøyene, og så ved Lerwick, Shetland som eskortefartøy. Hun var også ved et tilfelle satt til å taue to MTB’er over til Vestlandet.
1942 I februar ble hun sendt ut for å plukke opp en bortkommet ubåt, som var gått tom for oksygen og måtte søke overflaten rett utenfor Trondheimsfjorden. Først var det ikke mulig å få øye på ubåten, men den fjerde dagen var kontakten etablert og hele mannskapet på 47 ble funnet å være i god behold. Ubåten kunne manøvrere på egenhånd, men ved ankomst Dundee, tok HMS NARVIK henne på siden, akkurat som en hval. På denne måten ankom man havnen i Dundee, hvor en stor skare folk var møtt frem for å ta imot dem.
En annen gang ble den sendt ut for å plukke opp mannskapet på et hollandsk fartøy nær norskekysten. Skipet var tatt av tyskerne, men kun kapteinen var tysk. Mannskapet hadde greid å overmanne kapteinen og bundet ham fast i byssa, hvoretter mannskapet fra HMS NARVIK kunne borde skipet, og ta seg av mannskapet.
1944 Rett før jul plukket HMS NARVIK opp 40 flyktninger fra Holden i Vesterålen.
1945 Når krigen sluttet fraktet hun utstyr fra England til Bergen.
1946 Om våren kommer hun til Kaldnæs mek. Verksted A/S for reparasjon og tilbakeføring som hvalbåt for selskapet Hvalfanger-A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Omdøpes GOS IX.
Fanget for Fl/k PELAGOS fra 1946/47 sesongen til 1953/54.
1947 Fanger for Fl/k PELAGOS sesongen 1947/48. Skytter var Carsten D. Andersen, Teie.
1948 Om sommeren erstattes de gamle ildrørskjeler med to nye moderne vannrørskjeler med total heteflate på 5.450 kv/ft, 225 PSI arbeidstrykk. Bygget av Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Fanger for Fl/k PELAGOS sesongen 1948/49. Skytter var Wilh. Flood-Johannessen, Sandar.
1949 Fanger for Fl/k PELAGOS sesongen 1948/49. Skytter var Wilh. Flood-Johannessen, Sandar.
1952 Fanger for Fl/k PELAGOS sesongen 1952/53. Skytter var Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1953 Fanger for Fl/k PELAGOS sesongen 1953/54 som bøyebåt. Skytter var Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1954 Solgt til Chr. Salvesen & Co., Leith i oktober for Kr. 700.000 og omdøpt SISTRA.
Brukt som bøyebåt Fl/k SOUTHERN VENTURER til og med sesongen 1954/55 sesongen. Skytter var Egil Abrahamsen, Nøtterøy.
1956 Benyttet som bøyebåt i fangst sesongen 1956/57. Skytter var Bjarne L. Olsen, Onsøy.
1957 Benyttet som bøyebåt i fangst sesongen 1957/58. Skytter var Sverre Olsen, Nøtterøy
1958 Benyttet som bøyebåt i fangst sesongen 1958/59. Skytter var Åge Lander, Nøtterøy.
1959 I opplag på Leith Harbour til 1961.
1961 Utleid for sommerfangst ved Saldanha Bay. Deretter brakt til Melsomvik for opplag.
1962 Solgt til P/R Ole Edvartsen Fiskebåtrederi, Sunnmøre i juni.
1963 Ferdig ombygget til snurper og linefiskerbåt med dieseldrift. Ny fremdriftsmotor ble installert, type RBV8M545 enkeltv. 4-takter Deutz diesel, 8 sylindret, 1.000 BHK. Bygget av Klöckner-Humbolt-Deutz, Køln. Ombygget ved Søviknes Verft A/S, Søvikgrend.
Ny tonnasjen: 406 brt, 160 nrt. Fartøyet fikk navnet LANGVIN.
1971 Forlenget med 20 fot og tonnasjen øket til 467 brt, 219 nrt.
1987 Kondemnert i juli 1987, hugget i Norge

1937 Built as whale catcher GOS IX by Kaldnæs mek. Verksted A/S, Tønsberg for Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. Launched 19/06 and completed 17/08.
Catching for floating factory PELAGOS the season of 1937/38.
1938 Catching for floating factory PELAGOS the season of 1938/39. A total of 8 catchers participated.
1939
1940 Arrived Walvis Bay, South-West Africa (Namibia) in March, from the Antarctic. Transferred to Nortraship and proceed to Halifax for conversion to war service.
Hired by the Royal Navy (RN) in October.
From a total of 107 Norwegian whale catchers, under control by the Nortraship in 1940, 21 off went to service for the Nortraships Whaling Department for whaling in the season of 1940/41. The Norwegian Royal Navy requisitioned 16 of the other, while the rest of the 70 catchers were put to the British Royal Navy’s (RN) worldwide engagement.
1941 Equipped for to be an anti-uboat vessel, renamed HMS NARVIK, with Norwegian crew. After receiving a cannon in Dartmouth, she went to Liverpool, UK. She was stationed in Birkenhead with two other converted Norwegian catchers (GOS 8 as BODØ, and KOS XX as MOLDE), in addition to three British vessel joined the Liverpool Local Escort Force. They were used as escorts for convoys crossing the Atlantic, back and forth, and other places as necessary. Later she was shifted to Scapa Flow, Orkneys, and then to Lerwick, Shetland as escort vessel. In at least one time she was ordered to tow two MTBs across the North Sea to the Norwegian west coast.
1942 In February she was ordered to pick up a missing English submarine which had run out of oxygen and had to surface just off the Trondheim fjord. At first, they did not find the submarine, but on the fourth day of searching a contact was established and the whole crew of 47 was safe and sound. The submarine was able to manoeuvre on its own, but upon arrival Dundee, HMS NARVIK had her on the side like towing a whale. In this way the harbour of Dundee was entered. A large crowd was there to give them a warm welcome.
Another time they picked up a Dutch vessel near the Norwegian coast. This ship had been interned by the Germans, but eventually only the skipper was German, and the crew had managed to tie him up in the galley, whereupon the men from Narvik could board and free the crew
1944 Just before the Christmas of 1944 HMS NARVIK picked up 40 refugees from Holden in Vesterålen.
1945 As the war ended, she transported equipment from England to Bergen.
1946 In the spring of 1946 she went to Kaldnæs mek. Verksted A/S for repair and restoring to whale catcher for her owners, Hvalfanger-A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg. She had her name back, GOS IX.
Catching for Fl/F PELAGOS all seasons from 1946/47 until the end of 1953/54.
1947 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1947/48. Shooter was Carsten D. Andersen, Teie.
1948 In the summer of 1948 the old fire tube boilers was replaced by modern water tube boilers with a total heat surface of 5.450 sq./ft, 225 PSI working pressure. Manufactured by Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Catching for Fl/F PELAGOS season of 1948/49. Shooter was Wilh. Flood-Johannessen, Sandar.
1949 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1948/49. Shooter was Wilh. Flood-Johannessen, Sandar.
1952 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1952/53. Shooter was Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1953 Catching for Fl/F PELAGOS season of 1953/54 as buoy boat. Shooter was Andreas K. Alexandersen, Onsøy.
1954 Sold to Chr. Salvesen & Co., Leith in October for NOK 700.000 and named SISTRA. Used as a pick-up vessel for the Fl/F SOUTHERN VENTURER until end of 1958/59 season. Shooter was Egil Abrahamsen, Nøtterøy.
1956 Used as buoy boat season of 1956/57. Skytter var Bjarne L. Olsen, Onsøy.
1957 Used as buoy boat season of 1957/58. Shooter was Sverre Olsen, Nøtterøy
1958 Used as buoy boat season of 1958/59. Shooter was Åge Lander, Nøtterøy.
1959 Laid up in Leith Harbour until 1961.
1961 Hired out for the summer season at Saldanha Bay, South Africa. Thereafter brought to Melsomvik, Norway for layup.
1962 Sold to P/R Ole Edvartsen Fiskebåtrederi, Sunnmøre in June.
1963 Completed as a diesel driven purser and linefishing vessel. New propulsion installed, a RBV8M545 single acting/4-stroke type Deutz diesel, 8-cylinder, 1.000 BHP. Manufactured by Klöckner-Humbolt-Deutz, Cologne, Germany.
New tonnage: 406 grt, 160 nrt. New name was LANGVIN. Conversion taken care of by Søviknes Verft A/S, Søvikgrend
1971 Lengthened by 20 ft, and new tonnage 467 grt, 219 nrt.
1987 Condemned in July 1987. Broken in Norway

 • GOS IX

  GOS IX
 • GOS IX

  GOS IX
 • GOS IX

  GOS IX
 • GOS IX

  GOS IX
Kilde: «From 70 North to 70 South» by Graeme Somner 1984, DnV reg-1953, «Hvalfangsten, Eventyret tar slutt», Dag Bakka jr. 1992, Helge Lund, boken ”Norge på havet” bind II, www.warsailors.com s
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net