DS/HVB KOS I

Tilbake til søk
KOS I
Nasjonalitet
Norge
Off nr 191409
Klassifisering British Standard (BS) Whaling Purposes
Kallesignal LDKT
Byggeår 1929/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 861
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 125' (38,1 m)
Bredde 24,1' (7,34 m)
Dybde (i riss) 12,8' (3,9 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv.ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1928 Den var den første av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker ifra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928 :
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths
Dock. Det haster!
(fra boken: ”Kosmos gjennom 25 år”)
1929 Bygget som hvalbåt KOS I ved Smith's Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 23/04 og ferdigstilt i juli. Kontraktprisen var £ 21.000 pr.fartøy.
Satt inn i fangst for det nybygde kokeriet DS/Flk KOSMOS for sesongen 1929/30. Skytter var Alfred Andersen.
1930 Sesongen 1930/31 i fangst for KOSMOS ekspedisjonen. Skytter var Johan Rove.
1931 Sesongen 1931/32 i opplag.
1932 Sesongen 1932/33 i fangst for KOSMOS II. I samarbeid med selskapet Bruun & von der Lippe, Tønsberg (Jahre-gruppen).
1933 Sesongen 1933/34 i fangst for KOSMOS II. Skytter var Thorleif Fagerli.
1934 Benyttes som bøyebåt for KOSMOS II i sesongen 1934/35. Skytter var Johan Rove.
1935 Ubenyttet under sesongen 1935/36.
1936 Solgt til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg for NOK 200.000. Beholder navnet, registrert i Tønsberg. Blir satt i fangst på kysten av Australia med ANGLO NORSE-ekspedisjonen på sommeren. Fangsten begynte 24/06 og ble avsluttet 04/09-1936
I sesongen 1936/37 flyttes hele ekspedisjonen til kysten av Peru.
1937 Tilbake på Australia-kysten på sommeren. Denne gang i Shark Bay med ULYSSES-ekspedisjonen. Skytter var Hans Martinsen.
Om høsten for sesongen 1937/38, flytter ULYSSES-ekspedisjonen ned til iskanten i Antarktis. KOS I benyttes som bøyebåt. Skytter var Eduard Wiil.
1938 Sesongen 1938/39 benyttes som fangstbåt. Også denne gang for ULYSSES. Skytter var Thor Iversen.
1939 Sesongen 1939/40 i fangst med PELAGOS -ekspedisjonen.
1940 Etter endt sesong 1939/40 ankomst Walvis Bay 18/03. Overtatt av Nortraship i juli. Satt inn i norsk/alliert marinetjeneste som SVOLVÆR med kjennetegn FY-359, som patrulje fartøy med norsk besetning fra 08/07-1940. Blir liggende i Walvis Bay til 02/09 da hun får reise order for Halifax. Ankom Pernambuco 16/09 sammen med H. J. BULL, KOS II, KOS V og KOS VI under ledelse av hvalskytter Aksel Akselsen på H. J. BULL. Går videre 28/09 med kurs for Trinidad. Ankommer 06/10. Forlater Trinidad 11/10 og når frem til Halifax 20/10. Klargjøres for krigstjeneste.
1941 Kommando heist 22/04. I juni forlater Liverpool i konvoi OG 65 i en konvoi på 64 skip med kurs for Gibraltar. Ankom Gibraltar 28/06. Fremdeles nevnt som KOS I.
I tiden 1941 til 1945 satt tjeneste for Islandsavdelingen.
1945 Marinekommando strøket 01/01. Tilbakelevert eier 03/06-1945. Får tilbake navnet KOS I.
1946 Fanget med ANTARCTIC-ekspedisjonen sesongen 1946/47.
1947 Fanget med ANTARCTIC-ekspedisjonen sesongen 1947/48.
1948 I opplag i Walvis Bay under sesongen 1948/49.
1949 Fanger for kokeriet JARAMA i sommersesongen ut fra Cap Lopez, Fransk Kongo..
1950 Fanger for kokeriet JARAMA i sommersesongen ut fra Cap Lopez, Fransk Kongo..
1952 Solgt i februar til Whale Products Pty. Ltd, Brisbane Australia, navn uendret. Satt i fangst fra landstasjonen Tangalooma, Moreton Island frem til 1961.
1963 Solgt til Gurley Station Pty. Ltd., Brisbane. Ombygd til tråler, navn uendret.
1964 Solgt til Ta Hing Co. (Hong Kong) Ltd., Brisbane.
1966 Solgt til Tuna & Trawling Ltd Pty., Brisbane uten navneskifte.
1971 Senket med hensikt v/ Tangalooma, Queensland 01/10. (Het KOS I i alle sivile år).

1928 This was the first one in a row of seven catchers ordered by Anders Jahre as same time as KOSMOS . We know from a letter from Anders Jahre to Chr. Fred. Christensen in January 1928 :

PS: 7-8 catchers also needed, get in contact with the Smith's Dock at once, urgently!

1929 Built as whaling catcher KOS I by Smiths Dock, South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched on 23/04 and completed in July. Contracy price was £ 21.000 pr. unit.
Catching for the new built floating whaling factory SS/Flk KOSMOS for season 1929/30. Shooter was Alfred Andersen.
1930 The whaling seasons 1930/31 catching for the KOSMOS-expedition. Shooter was Johan Rove.
1931 Laid up the season of 1931/32.
1932 Sesongen 1932/33 i fangst for KOSMOS II. In cooperation with th companies Bruun & von der Lippe, Tønsberg (The Jahre-group).
1934 In service as buoy boat for the KOSMOS II-expedition in the season 1934/35.
1935 Not in service during 1935/36 season.
1936 Sold to AS Antarctic, Tønsberg., for NOK 200.000 and kept the name KOS I, registered in Tønsberg. Sent to the coast of Australia with the ANGLO NORSE-expedition in the summer. The season started on 24/06 and ended on 04/09-1936.
The season 1936/37 the whole expedition moves to the coast of Peru.
1937 Returned to the coast of Australia during summer. This time in Shark Bay with the ULYSSES-expedition. In the autumn the ULYSSES-expedition moves to the Antarctic for the season of 1937/38. KOS I in service as buoy boat.
1938 The season 1938/39 in service as catcher for ULYSSES.
1939 The season 1939/40 catching with PELAGOS -expedition.
1940 After end of the season 1939/40 arrival Walvis Bay 18/03. Taken over by Nortraship in July. Inserted into Norwegian/Allied marine service as SVOLVÆR with pennant FY-359, as patrol vessel with Norwegian crew from 08/07-1940. Laying in Walvis Bay until 02/09 when she gets an order for Halifax. Arrived at Pernambuco 16/09 together with H. J. BULL, KOS II, KOS V and KOS VI under the leadership of gunner Aksel Akselsen on H. J. BULL. Arrived at Pernambuco 16/09. Left on 28/09 with a course for Trinidad. Arriving 06/10. Leaving Trinidad 11/10 and arriving at Halifax 20/10. Prepared for war service.
1941 Navy command hoist 22/04. In June, left Liverpool in convoy OG 65 in a convoy of 64 ships heading for Gibraltar. Arrived at Gibraltar 28/06. Still mentioned as KOS I.
In the time between 1941 to 1945 in service for the Iceland-unit.
1945 Navy command ended 01/01. Returned to the owners 03/06-1945. Renamed as KOS I.
1946 Catching with ANTARCTIC-ekspedisjonen from 1946 to 1951
1952 Sold in February to Whale Products PTY. Ltd, Brisbane Australia, name unchanged.
1963 Sold to Gurley Station Pty. Ltd., Brisbane. Converted to trawler, name unchanged.
1964 Sold to Ta Hing Co. (Hong Kong?) Ltd., Brisbane.
1966 Sold to Tuna & Trawling Ltd Pty., Brisbane, name unchanged.
1971 Scuttled at Tangalooma, Queensland 01/10. (Carried the name KOS I in all years as a civilian vessel).

 • KOS I

  KOS I
 • KOS I

  KOS I
 • KOS I

  KOS I
 • KOS I

  KOS I
 • KOS I

  KOS I
11 pers,
Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år” samt warsailors.com, boken ”På alle Hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Andebu Bygdebok 2020
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net