DS/HVB KOS IV

Tilbake til søk
KOS IV
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5042156
Kallesignal LDKW
Byggeår 1929/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 864
Bruttotonn/BT 251
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 125,0' (38,10 m)
Bredde 24,1' (7,34 m)
Dybde (i riss) 12,8' (3,90 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire-pipe boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1928 Den var den fjerde av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker fra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928 :
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths Dock. Det haster!
1929 Bygget som hvalbåt KOS IV ved Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough England for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S.
Sjøsatt 08/05 og ferdigstilt 01/07-1929. Kontraktprisen var £ 21.000 for hvert fartøy.
Satt inn i fangst for KOSMOS-ekspedisjonen fra sesongen 1929/30 som fangstbåt. Skytter var Jean Evensen.
1930 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1930/31. Skytter var Jean Evensen.
1931 I opplag under opplagsåret 1931/32.
1932 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1932/33. Skytter var Jean Evensen.
1933 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1933/34. Skytter var Jean Evensen.
1934 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1934/35. Skytter var M. E. Davidsen.
1935 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1935/36. Skytter var Thorvald Hansen.
1936 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1936/37. Skytter var Ole Andersen.
1938 Fanger for KOSMOS-ekspedisjonen sesongen 1938/39. Skytter var Erling Fagerli.
1939 Etter endt fangst i opplag i Walvis Bay.
Deltar som bøyebåt for ULYSSES-ekspedisjonen i sesongen 1939/40. Fangsten starter 29/12. Skytter var Einar Barth.
1940 Sesongen 1939/40 ble avsluttet 08/03. Totalt fanget ekspedisjonen 979 hval. Produksjonen utgjorde 58.480 fat hvalolje og 2.50 fat spermolje.
Ankom Walvis Bay 19/03 etter endt sesong. Overført til Nortraship i juli for ombygging til mineveiper. Bortleid til Den Norske Marine og omdøpt til KNM DRØBAK med identifikasjonen FY-1928 og bemanning. Forlater Walvis Bay med kurs for Pernambuco i Brazil. Ankom 02/09. fortsetter sin reise 10/09 med kurs for Trinidad. Ankom Trinidad 18/09 og fortsatte til Halifax 24/09. Ankom Halifax 03/10 for å delta i krigstjeneste.
1941 Gikk fra Methil Roads 29/04 med kurs for elven Humber. Opererer som minesveiper i Den Engelske Kanalen under resten av krigen.
1946 Ført tilbake til eierne 30/06 og fikk sitt navn KOS IV tilbake. Tilbakestilt som hvalbåt ved Framnæs mek. Værksted i Sandefjord.
1947 Settes i fangst med ANGLO NORSE-ekspedisjonen på Peru-kysten, Madagaskar og Fransk-Kongo (Gabon) frem til høsten 1952, hvoretter hun ble lagt opp.
1948 Allerede 03/07-1948 er hun tilbake i Humboltsrtømmen med ANGLO NORSE og seks andre hvalbåter.
1949 30/01-1949 avbrytes fangsten etter atter en rekord fangst med ANGLO NORSE. Skytter var Finn Christoffersen. KOS IV hadde fanget 399 hval under sesongen.
1957 Solgt til Trygve Gjerde, Haugesund. Ombygget til lastebåt ved Haugesund Slip. omdøpt til BERGFJORD.
1960
Som ferdig singledekket lastebåt, ny tonnasje: 340 tdw, 257 brt, 89 nrt. Dampmaskinen ble tatt ut og erstattet med en 4 sylindret Wichmann type 4ACA på 400 BHK, som ga henne 10 knop. Som hjelpemaskineri ble valgt en Lister JK4MA, 6GEN 22 + 1,5kW.
1962 Forlenget ved Haugesund Slip til: Loa: 139’5” B: 24’1”. Ny tonnasje var 400 tdw, 300 brt, 161 nrt.
1974 Solgt til Johan Johannessen P/R, Mosterhamn/Haugesund og omdøpt GURO.
1977
Solgt til Leif Lie, Straume.
1982 Omdøpt LISUND.
1984 Solgt til KS AS Sand Castor, Bergen, omdøpt SAND CASTOR.
1995 Ny måling: 272 brt, 150 nrt. Loa: 42,5m B: 7,34 m.
2004 Solgt til Per Håkon Håkonsen, Oslo for NOK 727.500, omdøpt FRU PETRELL.
2008 Levert til hugging 25/03-2008. Hugget i Grenaa i Danmark.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3 sylindret, syl.dia.: 14"-23"-39", slag/stroke: 24", 887 IHK (75 NHK), bygd av Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough.
1 x dampkjel (ildrørskjel/fire-pipe boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft, bygget av Blair & Co. Ld, Stockton

1928 She was number four in a row of seven whale catchers that Anders Jahre ordered at the same time the KOSMOS was ordered. As we recall from the letter that Anders Jahre sent to ing. Chr. Fred. Christensen in January 1928:

PS: I'll also have 7-8 catchers, get in contact with Smith's Dock. It's urgent!

1929 Built as a whale catcher KOS IV at Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough, England for the whaling company Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord.
Launched on 08/05 and completed 01/07-1929. Contract price belived to be £ 21.000 for each vessel.
Catching for the KOSMOS-expedition from the season of 1929/30. Shooter was Jean Evensen.
1930 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1930/31. Shooter was Jean Evensen.
1931 I opplag under opplagsåret 1931/32.
1932 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1932/33. Shooter was Jean Evensen.
1933 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1933/34. Shooter was Jean Evensen.
1934 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1934/35. Shooter was M. E. Davidsen.
1935 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1935/36. Shooter was Thorvald Hansen.
1936 Catcher for KOSMOS-expedition season of 1936/37. Shooter was Ole Andersen.
1938 Catcher for KOSMOS-expedition the season 1938/39. Shooter was Erling Fagerli.
1939 After end of season 1938/39 laid up in Walvis Bay, South-West Africa. The factory proceed for Norway.
Participated as buoy boat for the ULYSSES-expedition the season of 1939/40. Whaling season commenced on 29/12
1940 The season 1939/40 called off 08/03. Final result of the catch was 979 whales. Production was 58.480 barrels whale oil and 2.520 barrels of sperm oil.
Arrived at Walvis Bay 19/03 after the end of season. Transferred to Nortraship in July for rebuilding for mine sweeping. Handed over to the Norwegian Navy and renamed KNM DRØBAK with the identification FY-1928 with Norwegian crew. Left Walvis Bay heading for Pernambuco in Brazil and arrived 02/09. Continues his journey 10/09 heading for Trinidad. Arrived at Trinidad 18/09 and continued to Halifax 24/09. Arrived at Halifax 03/10 to attend war service.
1941 Went from Methil Roads 29/04 with course for the River Humber.Opererated as mine sweeper during the war in the English Channal.
1946 Returned to owners and again named KOS IV. Re-constructed to whale catcher and repaired by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.
1947 As catcher for the ANGLO NORSE-expedition on the coast of Peru, Madagascar and French Congo (Gabon) until the autumn of 1952, whereafter she went to the lay up buoy.
1957 Sold to Trygve Gjerde, Haugesund. Converted to coastal frighter by Haugesund Slip. renamed BERGFJORD.
1960
As ready single decked coaster, new tonnage: 340 tdw, 257 grt, 89 nrt. Steam engine and boiler removed and a diesel engine type 4 cylinder Wichmann type 4ACA at 400 BHP installed, giving 10 knots of speed. As auxiliary a Lister diesel type JK4MA, 6GEN 22 + 1,5kW was choosen.
1962 Lengthned by Haugesund Slip to: Loa: 139’5” - B: 24’1”. New tonnage: 400 tdw, 300 grt, 161 nrt.
1974 Sold to Johan Johannessen P/R, Mosterhamn/Haugesund, renamed GURO.
1977
Sold til Leif Lie, Straume.
1982 Renamed LISUND.
1984 Sold to KS AS Sand Castor, Bergen, renamed SAND CASTOR.
1995 New measurements: 272 grt, 150 nrt. Loa: 42,5m B: 7,34 m.
2004 Sold to Mr.Per Håkon Håkonsen, Oslo for NOK 727.500, renamed FRU PETRELL.
2008 Sold to breaking on 25/03-2008. Broken up in Grenaa in Denmark.

 • DS/Hvb KOS IV

  DS/Hvb KOS IV
 • DS/Hvb KOS IV

  DS/Hvb KOS IV
 • DS/Hvb KOS IV

  DS/Hvb KOS IV
 • DS/Hvb KOS IV

  DS/Hvb KOS IV
 • DS/Hvb KOS IV

  DS/Hvb KOS IV
11 pers
Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år” samt warsailors.com, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net