Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon DS  VØLUND
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Tonnasjer 1.846 brt  1114 nrt
Lengde LOA Ikke reg
Bruttotonnasje 1.846
Nettotonnasje 1114
Dødvekt Ikke reg
Lengde LPP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgang Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Hvalfanger A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Verft -
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Tønsberg
Byggeår/mnd 1913
Byggenr
1900 Bygget som damp tanker D/T STROMBUS ved Armstrong, Whitworth & Co. Ltd., Newcastle for Shell Transport & Trading Co. Ltd. (M. Samuel & Co.), London, UK. 1907 Overført til Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., London. 1917 Torpedert 4/6 under reise i Middelhavet, men greide å nå land. 1925 Solgt til Cia. Ballenara del Peru Ltda., Callao, Peru. OmBygget til flytende kokeri. 1929 Solgt til Hvalfanger A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. 1930 Disposisjonen overtatt av Bjarne Gundersen, Sandefjord i juni. Reg.havn endret til Sandefjord. 1934 Disp. overtatt av Harald Waalman, Tønsberg i August. Omregistrert til Tønsberg. 1936 Solgt til A/S Sevilla (v/Chr. Salvesen & Co., Leith, UK) (Onesimus Andersen), Tønsberg. 1940 Disp. overtatt av NorgeTRASHIP i April. Ved avgang for Sør-Georgia, gikk på mine og ble satt på land 26/10 i Englandstolkanalen utenfor Swansea. Fartøyet ble stående på grunn, og brakk i to 30/10 da området ble rammet av en storm. Skipet led et total havari.
1900 Built as steam tanket S/T STROMBUS for Shell Transport & Trading Co. Ltd. (M. Samuel & Co.), London, UK. 1907 Tranferred to Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., London. 1917 Torpedoed whilst in Mediterranean, bur managed to get to safe port. 1925 Sold to Cia. Ballenara del Peru Ltda., Callao, Peru. Converted to floating whale factory. 1929 Sold to Hvalfanger A/S Africa (Waalman & Bugge), Tonsberg. 1930 Management taken over by Bjarne Gundersen, Sandefjord in June. Port of registry changed to Sandefjord. 1934 Management transferred to Harald Waalman, Tonsberg in August. Re-registry to Tonsberg. 1936 Sold to A/S Sevilla (v/Chr. Salvesen & Co., Leith, UK) (Onesimus Andersen), Tønsberg. 1940 Under NorgeTRASHIP management in April. Went on a mine and beached 26/10 in the Englandstol Channel outside Swansea at departure, bound for South-Georgia. The vessel still on ground while a storm hit the area. Broke in two and became a total loss.

Ingen bilder er lagret for denne båten