DS/HVB TAS III

Tilbake til søk
TAS III
Nasjonalitet
Danmark
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal OYWE
Byggeår 1926/08
Byggenr 283
Bruttotonn/BT 240
Nettotonn/NT 78
Skrog LOA Loa: 115,5’ – B: 23,2’ – D: 13,2'
Skrog LBP Loa: 115,5’
Bredde 23,2
Dypgående 13,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørs/fire tube boiler) dim.: 14’ x 11’, oljefyrt m/3 fyrganger, kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.253 kv/ft, arbeidstrykk: 200 PSI
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1926 Bygget som hvalbåt STAR VIII ved Nylands Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Ferdigstilt 24/08-1926. Inngikk i Fl/k C. A. LARSEN-ekspedisjonen. Edvard Jørgensen var skytter.
1927 Fanger for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1927/28. Edvard Jørgensen var skytter.
1928 Fanger for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1928/29. Ingemar Martinsen var skytter.
1929 Fanger for C. A. LARSEN-ekspedisjonen sesongen 1929/30. L. Jørgensen var skytter
1930 Solgt til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller, reder. Anders Jahre, disp.), København, omdøpt TAS III. Registrert i København under dansk flagg. Kallesignal OYWE.
I pelagisk antarktisk fangst med Fl/k FRATERNITAS i sesongen 1930/31. Iver Iversen var skytter.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293.
1937 Solgt til Union Whaling Co. Ltd., (A. E. Larsen), Durban 21/06 for £12.000, sammen med kokeriet og to andre hvalbåter.
Slettet av det danske register 22/06. Omdøpt UNI III og registrert i Durban. Nytt O.N. 157935, og nytt kallesignal, ZSGV
Starter fangst sommersesongen 1937 syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALECO (ex FRATERNITAS).
Fanger for kokeriet UNIWALECO sesongen 1937/39. Hele ekspedisjonen forlot Durban 01/11 med kurs for Sydishavet.
1938 Driver hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat meldes å bli 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltar i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALECO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet settes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Rekvirert til krigstjeneste som minesveiper i den Sør Afrikanske marine. Omdøpes BLOKSBERG T-46.
1945 Navn på eier overstrøket i Lloyd’s Reg. Mest sannsynlig overtatt av syd-afrikanske styresmakter etter krigen og lagt i opplag.
1946 Solgt til Sofus M. Petterson, Durban. Omdøpt PANTHER II.
1948 Finnes for siste gang i registrene.
1951 Ikke i Lloyd’s Register.

1926 Built as whale catcher STAR VIII by Nylands Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen and Magnus Konow), Sandefjord. Completed on 24/08-1926. Included in the Fl/F C.A LARSEN-expedition. Edvard Jørgensen was the gunner.
1927 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1927/28. Edvard Jørgensen was the gunner.
1928 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1928/29. Ingemar Martinsen was the gunner.
1929 Catching for C. A. LARSEN-expedition the season of 1929/30. L. Jørgensen was the gunner
1930 Sold to Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller, owner. Anders Jahre, manager), Copenhagen registered in Copenhagen under Danish flag and call sign OYWE. Renamed TAS III. Catching in the Antarctic for the factory vessel FRATERNITAS in all seasons from 1930/31. Mr. Iver Iversen was the gunner.
1937 Sold to Union Whaling Co. Ltd., (A. E. Larsen), Durban 21/06 for £12.000 together with the factory ship and two other catchers, renamed UNI III.
Deleted from the Danish register 22/06. New call sign.
Catching during summer season 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38. Left Durban 01/11 heading for the whaling ground.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALCO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
1941 Requisitioned by the South African Navy and used as minesweeper. Renamed BLOKSBERG T-46.
1945 Owner’s name deleted in Lloyd’s Reg. 1945/46. Probably taken over by the South African Government after WWII and laid up.
1946 Sold to S. M. Peterson, Durban. Renamed PANTHER II.
1951 Not listed in Lloyd’s Register.

  • DS/Hvb TAS III

    DS/Hvb TAS III
Kilde: DnV reg.1935, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, 1937 Hvalfangstregister, Lloyd’s Reg. 1930 – 1945, 1951/52
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net