DS/HVB TAS V

Tilbake til søk
TAS V
Nasjonalitet
Danmark
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal OYYE
Byggeår 1923/09
Byggenr 405
Bruttotonn/BT 198
Nettotonn/NT 66
Skrog LOA Loa: 111' - B: 21,9' - D: 12,7'
Skrog LBP Loa: 111'
Bredde 21,9'
Dypgående 12,7'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler) dim.: 13,5' x 11', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate: 2.295 kv/ft, damptrykk: 200 PSI.
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 118 NHK/500 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1923 Bygget som hvalbåt ALEX. LANGE ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen & Co (Johan Rasmussen og Torger Moe)). Overlevert 18/09-1923. Fanger for landstasjonen på Strømnes, Syd-Georgia.
1925 Overført til Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord i juli, omdøpt STAR VI. Satt i fangst for den første SIR JAMES CLARK ROSS (1)-ekspedisjonen som fangstbåt i sesongen 1925/26. Skytter er Alfred Andersen
1926 Fangstsesongen 1925/26 resulterte i 39.630 fat. Hvalbåtene blir etterlatt på selskapets reparasjonsbase på Stewart Island og kokeriet fortsetter sin reise til Sandefjord. Nå var hele verkstedet flyttet til Price.
Fortsetter som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS (1) også sesongen 1926/27. Skytter er Alfred Andersen.
1927 Fangstsesongen 1926/27 resulterte i 22.800 fat.
Fortsetter som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS (1) 1927/28. Skytter er Otto Olsen.
1928 Fangstsesongen 1927/28 resulterte i 48.000 fat.
Fortsetter som fangstbåt sesongen 1928/29 for SIR JAMES CLARK ROSS (1) 1928/29. Skytter er Otto Olsen.
1929 Fangstsesongen 1928/29 resulterte i 50.000 fat.
Fortsetter som fangstbåt sesongen 1929/30 for SIR JAMES CLARK ROSS (1) 1929/30. Skytter er Anton Engeli.
1930 Fangstsesongen 1929/30 resulterte i 31.810 fat.
Solgt til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), København (Anders Jahre som disponent) sammen med kokeri og to andre hvalbåter (STAR VII ex FØIK og STAR VIII). Kokeriet omdøpt FRATERNITAS. Går til Sydishavet under dansk flagg for sesongen 1930/31. Omdøpt TAS V. Registrert i København. Skytter er Erling Iversen.
1931 Resultat av fangstsesongen 1930/31 ble 84.293 fat hvalolje.
1937 Solgt til The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen), Durban, Syd-Afrika. Omdøpt UNI V.
Starter fangst i sommersesongen syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALCO (ex FRATERNITAS). Flåten deltar også i pelagisk fangst i Sydishavet sesongen 1937/38. Flåten forlater Durban 01/11 med kurs for iskanten.
1938 Driver hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat meldes å bli 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje.
Deltar i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALCO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet settes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Under annen verdenskrig, fra 1941 til 1945 i tjeneste for den Syd Afrikanske marine som HMSAS KRUGERSDORP T-48. Heist kommando 21/06.
1944 Kommando strøket 22/08.
1946 Tilbakelevert til rederiet 06/05. Omdøpt UNI V.
1948 Solgt til Myer Caplan, Cape Town. Solgt vidre til Donkergat Whaling Co Ltd., Cape Town, Syd-Afrika. Omdøpt DRAKENBERG.
1954 Solgt til Saldanha Whaling Co. Ltd., Cape Town, Syd-Afrika.
1955 Solgt til Jacob Shenker, Cape Town.

1923 Built as whale catcher ALEX. LANGE by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Hvalfanger-A/S Sydhavet (Johan Rasmussen & Co (Johan Rasmussen and Torger Moe)). Delivery took place 18/09-1923. As catcher for the shore station at Stromness of South-Georgia.
1925 Transferred to Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord, renamed STAR VI. Catching for SIR JAMES CLARK ROSS (I) in the season of 1925/26. Shooter is Alfred Andersen.
1926 The total result for the expedition of whaling season 1925/26 was 39.630 bbls. Catchers were left behind at the companies repair base at Stewart Island and the factory continued her voyage to Sandefjord. Now the whole workshop is moved to Price.
Continued as catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1926/27. Shooter is Alfred Andersen
1927 The result of whaling season 1926/27 was 22.800 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) also the season of 1927/28. Shooter is Otto Olsen
1928 The total result of season 1927/28 was 48.000 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1928/29. Shooter is Otto Olsen
1929 The total result of season 1928/29 was 50.000 bbls.
As catcher for SIR JAMES CLARK ROSS (1) the season of 1929/30. Shooter is Anton Engeli
1930 The total result of season 1929/30 was 31.810 bbls.
Sold to the Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller), Copenhagen (Anders Jahre as manager) together with the factory and two other catchers (STAR VII ex FØIK and STAR VIII). Catching with the FRATERNITAS-expedition (ex. SIR JAMES CLARK ROSS (I)) the season of 1930/31. Renamed TAS V registered in Copenhagen and flying Danish flag. Shooter is Erling Iversen.
1931 The total result of season 1930/31 was 84.293 bbls of whale oil.
1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen), Durban, South Africa. Renamed UNI V.
Catching during summerseason 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS).
The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38.
1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil.
Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALECO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen.
1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side.
1941 Requisitioned by the South African Navy. Renamed KRUGERSDORP T-48. Commissioned 21/06.
1944 Decommissioned 22/08.
1946 Returned to the owner 07/05, renamed UNI V.
1948 Sold to Myer Caplan, Cape Town. Further same year sold to Donkergat Whaling Co Ltd., Cape Town, South Africa. Renamed DRAKENBERG.
1954 Sold to Saldanha Whaling Co. Ltd., Cape Town, South Africa.
1955 Sold to Jacob Shenker, Cape Town

  • DS/Hvb TAS V

    DS/Hvb TAS V
Kilde: Boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, DnV reg.1935
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net