DS/HVB SKUDD 2

Tilbake til søk
SKUDD 2
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDJP
Byggeår 1929/08
Byggenr 79
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 87
Skrog LOA Loa.: 124,4’ - Lbp.: 115,5' - B: 23,1' - D: 13,2'
Skrog LBP Loa.: 124,4’ - Lbp.: 115
Bredde 23,1'
Dypgående 13,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 13,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 11', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI.
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Nyland, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 135 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1929 Bygget som hvalbåt SKUDD 2 ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co, Yngvar Hvistendahl, disponent), Tønsberg. Overlevert i august.
Satt i fangst for Fl/k SKYTTEREN
1930 Deltar i fangsten for Fl/k SKYTTEREN i sesongen 1930/31.
1931 Totalt deltok 41 kokerier i fangsten sesongen 1930/31. Noen fikk solgt oljen, mens andre måtte gå i opplag med usolgt olje.
Lagt opp under sesongen 1931/32 som resten av den norske hvalfangstflåten. Noen lå med lasten inne da mottager ikke hadde tankplass.
1932 Deltar i fangsten for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1932/33.
1933 Deltar i fangsten for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1933/34. På høsten satte man igjen kursen for Sydishavet med hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
1934 Etter endt sesong 1933/34 var resultatet 89.600 fat.
Deltar i fangsten for Fl/k SKYTTEREN igjen på høsten for en ny sesong.
1935 Hvalfangstselskapet Skytteren A/S overtas av Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Solgt i september sammen med A/S Skytterens kokeri og hvalbåter til A/S Finnhval (Jørgen Krag (60%), Tønsberg og Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Tyskland). Yngvar Hvistendahl, Tønsberg fortsetter som agent. Leies ut til Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Tyskland på bare boat charter, sammen med kokeri og hvalbåter for 4 år for en årlig leie på NOK 7 mill. Bemanningen var norsk og hun opererte under norsk flagg og norsk mannskap. Fanger for SKYTTEREN.
1937 Sesongen ble avsluttet 07/03-1937.
For sesongen 1937/38 går hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fra Hamburg 21/10 og ankommer Dakar for bunkring 03/11. Fortsatte deretter med kurs for Walvis Bay for å møte kokeriet og den nye hvalbåten SKUDD 7. Hele flåten satte så kurs for hvalfeltene i syd.
1938 Utpå høsten ble ekspedisjonen tilbakelevert til sine eiere, A/S Finnhval (Jørgen Krag), grunnet krigs trussel, og Jørgen Krag overtok de resterende 40% og ble eneeier. Yngvar Hvistendahl var fremdeles den norske agent for ekspedisjonen
Fangstbåt for kokeriet SKYTTEREN for sesongen 1938/39.
1939 Etter endt sesong satte alle hvalbåtene kurs for sin nye opplagshavn i Tyskland. Var innom Cape Town før de satte kurs for Hamburg hvor de ankom 16/04-1939. Sesongen 1938/39 ble den siste sesongen som for SKYTTEREN som hvalkokeri.
SKUDD 2 innleid av marinen 12/10-1939 for vakttjeneste i Ytre Oslofjord/Skagerrak med base i Tønsberg.
1940 Opererte området fra Færder og vestover mot Svenner fyr 08/04. Den 09/04 søkte SKUDD 2 og fant bevoktningsfartøy (ex. hvalbåt) POL III brennende, granatskadd og forlatt ved Torbjørnskjær fyr etter krigens første trefning med tysk invasjonsfartøy. SKUDD 2 tok vraket inn til Kaldnæs mek. Værksted, Tønsberg. POL III var det første norske offer i den tyske invasjonen av Norge denne sene kvelden 08/04-1940.
SKUDD 2 ble tatt som tysk prise senere på ettermiddagen den 14/04 av de tyske okkupantene.
Senere omdøpt av tyske Kriegsmarine til DAR-ES-SALAAM med tysk kjennetegn NO-03.
1941
Fra 01/04 som NO-02 som en del av Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten (A-Gruppe)
1945 Tilhørte Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten ved krigens slutt. Var i tjeneste for den tyske avdeling for minerydding i mai måned.
I fangst for Blomvåg Hval A/S på kysten av Vestlandet sommer sesongen.
Overtatt av Staten i mai etter kapitulasjonen, reparert og gjenutrustet ved Fredriksstad mek. Verksted for hvalfangst og fanget for Fellesdriften som SKUDD 2 i sesongen 1945/46 med flytende kokeri ANTARCTIC
1946 Solgt i oktober for Kr. 240.000 til A/S Blomvaag Hval (Hojem), Bergen. Navn uendret, registrert i Bergen. Fanget for landstasjon Blomvaag 1946 – 1952
1955 Solgt i mars til Halvard Berntsen, Tau i Ryfylke for ombygging til fraktefartøy.
1957 I april overdratt til Bernt Berntsen, Tau og i mai levert ferdig ombygd fra Thaules mek. Verksted, Karmøy med ny 320 BHK 4-sylindret Wichmann motor som MS LOANNA
1970
Solgt i mai til Mathias Nilsen, Tromsdalen og ombygd til fiskefartøy. Omdøpt BERTEL NILSEN registrert i merkeregisteret som T-77-T.
1977 Registrert under samme navn, men med John A. Nilsen, Rotsund som eier.
1982 Solgt i juli til selskapet Neptuges (Vestre, Vestre & Løseth), Ålesund og omdøpt MINUS (!!)
1983 Solgt (etter 9 måneder) i mars til H. Grøntvedt & Sønner, Kråkvåg og ombygd for frakt av levende fisk i tank. Målt til 225 brt. Omdøpt SEIHAV
1989
Installert “ny” motor på Kristiansund mek. Verksted; en 1975-modell Wichmann Type AX på 1.350 BHK som ga båten en fart på 11 knop.
1991 Solgt i desember til Karoløs ANS (Østervold), Austevold. Navn uendret.
1995 Solgt i juni til A/S Seihav (Bakke), Austevold. Navn uendret.
2002 Registrert pr. desember under samme navn men med Seivåg A/S, Bekkjarvik som eier. Videre historikk mangler. (M.a.o.: En seiglivet båt).

1929 Built as whale catcher SKUDD 2 by Kaldnæs mek. verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl, manager), Tønsberg. Delivered in August.
Catching for Fl/F SKYTTEREN
1930 Catching Fl/F SKYTTEREN the season of 1930/31.
1931 A total of 41 whaling expeditions were in the Southern Seas the season of 1930/31. Some had sold their oil, while others had to be laid up with their unsold oil on board.
The season 1931/32 lay up as the rest of the Norwegian whaling fleet. Some lay with the whale oil load in, as the recipient did not have tank space.
No whaling the season of 1931/32.
1932 Follow the factory SKYTTEREN to the Antarctic Ocean for the 1932/33 season in the fall of 1933.
1933 Participated in the season 1933/34 for Fl/k SKYTTEREN. On new the course for the Southern Seas with catcher SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
1934 After finishing the season 1933/34 was the result of the expedition was 89.600 barrels.
1935 Hvalfangstselskapet Skytteren A/S is taken over by Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Sold to the whaling company A/S Finnhval, (Jørgen Krag (60%), Tønsberg and Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany) in September. Yngvar Hvistendahl, Tønsberg was the manager. Hired out to Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany on a bare boat charter, together with the factory and the rest of the catchers for a 4 year period with a yearly rent of NOK 7 mill.
Her crew was Norwegians and the expedition operated under Norwegian flag. And catching for the factory ship SKYTTEREN. The name modified to SKUDD 2.
1937
The season ended on 07/03-1937.
Active as catcher the season of 1937/38. The catcher SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 and 6 left Hamburg on 21/10 and called Dakar for bunkering on 03/11. Continued their voyage and calling Walvis Bay to meet with the factory and the new built SKUDD 7. The whole fleet then proceed to the whaling ground in the Antarctic.
1938 During autumn of 1938, the expedition was returned to her owners, A/S Finnhval (Jørgen Krag), because of the war treat, and Jørgen Krag took over the reminding 40% and became the only owner. Yngvar Hvistendal was the manager.
Active as catcher the season of 1938/39 with
1939 After end of season 1938/39 all the catchers heading for their new repair and lay up port in Germany. Called Cape Town before heading for Hamburg, were they arrived on 16/04-1939.
Chartered by the Norwegian Navy on 12/10 for service as patrol vessel at outer Oslofjord and Skagerrak
1940 Operating in the area of Færder Lighthouse and west to Svenner Lighthouse. At 09/04-1940 the crew of SKUDD 2 discovered the patrol ship, ex-whale catcher POL III on fire and with severe damaged close to Torbjørnskjær Lighthouse in the Oslofjord east side. She was abandoned and was taken on tow to Tønsberg. POL III was the very first Norwegian victim of the German WWII invasion of Norway.
SKUDD 2 was seized on 14/04 at Tønsberg by German occupants and later renamed DAR-ES-SALAAM by KM. Pennant number NO-03,
1941 From 01/04 as NO-02 in the Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten (Group-A).
1945 Belonged to Hafenschützflottilla Oslofjord, Horten at the end of the war. Was in the service of the German department for demining in May.
In May taken over by the Norwegian Government, refitted as whale catcher SKUDD 2 at Fredriksstad mek. Verksted and sent to the Antarctic with the Fl/F ANTARCTIC expedition for the 1945/46 season.
1946 In October sold for NOK 240.000 to the domestic whaling company A/S Blomvaag Hval, (Hojem), Bergen. Registered in Bergen, name unchanged. Catching for shore-station Blomvaag each summer from 1946 to 1952
1955 Sold in March to Halvard Berntsen, Tau in Ryfylke for conversion to coaster.
1957 In April transferred to Bernt Berntsen, Tau and in May delivered completed by Thaules mek. Verksted, Karmøy with a new 320 BHP 4-cylinders Wichmann motor named LOANNA
1970 Sold in May to Mathias Nilsen, Tromsdalen and converted to a fishing vessel. Renamed BERTEL NILSEN with reg.no. T-77-T.
1977 Registered under same name, but with John A. Nilsen, Rotsund as owner.
1982 Sold in July to company Neptuges (Vestre, Vestre & Løseth), Ålesund: Renamed MINUS
1983 Sold (after 9 months) in March to H. Grøntvedt & Sønner, Kråkvåg and reconstructed to carry living fish in bulk. New tonnage is now 225 brt. Renamed SEIHAV
1989 A “New” propulsion fitted at Kristiansund mek. Verksted; a 1975 model Wichmann Type AX at 1.350 BHP giving the vessel a speed of 11 knots.
1991 Sold in December to Karoløs ANS (Østervold), Austevold. Name unchanged.
1995 Sold in June to A/S Seihav (Bakke), Austevold. Name unchanged.
2002 Registered per. December under same name but owners are Seivåg A/S, Bekkjarvik. A long lasting ship!

 • SKUDD 2

  SKUDD 2
 • SKUDD 2

  SKUDD 2
 • SKUDD 2

  SKUDD 2
 • SKUDD 2

  SKUDD 2
Kilde: DnV reg-1935, Kaldnæs mek. Værksteds byggeliste, Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Dag Bakka Jr., 1992, Trygve Eriksen og andre på warsailors.com / LR 1951/52
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net