DS/HVB SKUDD 6

Tilbake til søk
SKUDD 6
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDQB
Byggeår 1930/09
Leveringsmåned Septembe
Byggenr 87
Bruttotonn/BT 323
Nettotonn/NT 112
Skrog LOA 41,69 m
Bredde 7,65 m
Dypgående 3,84 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 13,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15' x 12,1', m/3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 3.082 kv/ft, 200 PSI
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,5"-26"-44", slag 26", 187 NHK/1.200 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1936 - 1936
Norge
1938 - 1939
Norge
1939 - 1940
Norge
1940 - 1940
Norge
1940 - 1944
Storbritannia
1954 - 1967
Norge
1966 - 1967
Norge
1967 - 1977
Norge
1977 - 1978
Norge
1978 - 1979 forlist
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1930 Bygget som hvalbåten HEKTOR 8 ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. Sjøsatt 10/09-1930, overlevert 25/09-1930.
Satt i fangst for kokeriet HEKTORIA fra sesongen 1930/31 ved Syd-Shetlands øyene og Sydishavet med totalt 11 hvalbåter.
1931 HEKTORIA’s flåte ligger i opplag sesongen 1931/32.
1932 På vårparten blir kokeriet HEKTORIA overført til Hektoria Limited, London. Hektoria Limited ble stiftet 15. september 1932 i London av Nils R. Bugge og Harald Krogh-Hansen. Selskapet hadde samme styre som Hector Whaling Limited. Hector Whaling Limited, London var disponenter og representanter i Norge var F. Bugge H. Krogh-Hansen, N. R. Bugge Harald Krogh-Hansen, Tønsberg. Hun ble overført til britisk flagg med London som hjemme havn. Navnet var uendret. Bakgrunnen for etableringen var at Hector Whaling Ltd. i 1932 ville overføre A/S Hektors materiell til britisk flagg.
Sesongene 1932/33 i fangst sammen med 7 hvalbåter, HEKTOR 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, ved South Shetland Islands. HEKTOR 1, 2, 3, 4 og 5 var registrert i Cape Town, Syd-Afrika og tilhørte Hector Whaling Limited. De andre tilhørte fremdeles A/S Hektor og registrert i Tønsberg med N. Bugge som disponent
1933 Sesongene 1933/34 i fangst sammen med de samme 7 hvalbåter ved South Shetland Islands.
1934 Sesongene 1934/35 i fangst sammen med de samme 7 hvalbåter ved South Shetland Islands.
1935 Solgt til Hvalfangerselskap Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl) i september, omdøpt SKUDD 6
1936 Solgt sammen med A/S Skytterens kokeri og hvalbåter til A/S Finnhval (Jørgen Krag (60%), Tønsberg og Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Tyskland) i september. Yngvar Hvistendahl, Tønsberg fortsetter som agent. Leies ut til Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Tyskland på bare boat charter, sammen med kokeri og hvalbåter for 4 år for en årlig leie på NOK 7 mill. Bemanningen var norsk og hun opererte under norsk flagg.
1937 Sesongen ble avsluttet 07/03-1937.
For sesongen 1937/38 går hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fra Hamburg 21/10 og ankommer Dakar for bunkring 03/11. Fortsatte deretter med kurs for Walvis Bay for å møte kokeriet og den nye hvalbåten SKUDD 7. Hele flåten satte så kurs for hvalfeltene i syd.
1938 Utpå høsten ble ekspedisjonen tilbakelevert til sine eiere, A/S Finnhval (Jørgen Krag), grunnet krigs trussel, og Jørgen Krag overtok de resterende 40% og ble eneeier. Yngvar Hvistendal var fremdeles den norske agent for ekspedisjonen
Fangstbåt for kokeriet SKYTTEREN for sesongen 1938/39.
1939 Etter endt sesong satte alle hvalbåtene kurs for sin nye opplagshavn i Tyskland. Var innom Cape Town før de satte kurs for Hamburg hvor de ankom 16/04-1939. Sesongen 1938/39 ble den siste sesongen som for SKYTTEREN som hvalkokeri.
SKUDD 2 ble innleid av marinen 12/10-1939 for vakttjeneste i Ytre Oslofjord/Skagerrak med base i Tønsberg.
SKUDD 6 ble utleid til Hvalfanger-A/S Pelagos for fangst med kokeriet PELAGOS sesongen 1939/40. Fangst av spermhval starter 02/12 og langhval 08/12.
1940 Fangsten avsluttes 02/03. Totalt ble det produsert 96.800 fat hvalolje og 12.230 fat spermolje.
På hjemvei fra feltet i Antarktis etter sesongen 1939/40 var hun innom Walvis Bay i Syd-Vest Afrika hvor hun ankom 16/03-1940 på vei til Bristol i England. Omdirigert til Halifax, Nova Scotia, Canada via Dakar. Ankom Halifax 19/04-1940. Overtatt av Nortraship i april. Utleid til britisk marinetjeneste (Royal Navy) som minesveiper i juni. Ankom Bristol, UK 12/06-1940.
1944 Satt i tjeneste 03/04 og omdøpt HMS SLEET. Får betegnelsen HMS SKUDD 6 (FY-180) og kommando heist i august
1945 Levert tilbake til eiere i november. Utrustet for fangst med NORHVAL-ekspedisjonen (Melsom & Melsom, Larvik) i 1945/46 som SKUDD 6.
1946 Solgt til Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord og omdøpt STAR XXV. Fanget med ROSSHAVET-ekspedisjonen i 1946/47.
1947 Fanget med ROSSHAVET-ekspedisjonen i 1946/47. Skytter for sesongen var Tarjei Løvaas, Slagen.
1948 Sesongen 1948/49 som bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS med Leif Moe som skytter.
1949 Ved sesongens slutt var fangstresultatet 12 blåhval, 5 finnhval og 12 spermhval. Skytter var Hjalmar Holter Jørgensen, Sandar.
1950 Fanget med ROSSHAVET-ekspedisjonen i 1950/51. Skytter var Johan Theodorsen.
1952 Siste sesong i isen, som bøyebåt i sesongen 1952/53. Skytter var Einar A Hotvedt, Sandar.
1954 Solgt til Håkon Håkonsen m.fl. Skudeneshavn, Karmøy i mars for 111.000 kroner og bygget om til snurper ved Skudenes Notbarkeri & Slipp A/S, Skudeneshavn. Ombygd med dieseldrift. En Vølund 4-takt/enkeltv., 420 BHK satt inn. Bygget ved A/S Vølund, København (1954). Også innsatt 2 nye dieselgeneratorer.
Omdøpt GEITUNG. Satt i drift for P/R H. Håkonsen, Skudeneshavn. Innført i merkeregisteret som R-44-SN.
1955
Var med på er prøveprosjekt for Simrads asdic-tilbehør under sildefisket i 1955. Eilif Vassbakk var skipper på turen. Simrad anlegger ble senere byttet ut med en Kelvin Hughes asdic en periode før en bedre Simrad-modell ble tatt i bruk.
1966 Endret registreringsnummer til R-667-K etter kommunegrenseregulering.
1967 Ombygget ved Fitjar mek. Verksted A/S, Stord. Ferdigstilt som ringnotsnurper tilhørende Arthur K. Sævik & Sønner, Remøy i Herøy. Skipet har kapasitet til å laste 4.400 hl. Besetningen var beregnet for 12 mann, men med lugarkapasitet for 13.
Ny fremdriftsmotor, en Mak motor 4-takt/enkeltv. 6-sylindret syl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHK v/375 omdr. Begge dieselgeneratorer er byttet ut med større enheter (115 og 102 BHK).
Registrert som M-72-HØ, registrert i Ålesund. Navn uendret.
1977 Overført til P/R Geitung v/Arne Sævik, Remøy i Herøy. Fremdeles Ålesund og samme nummer i merkeregisteret.
1978 Solgt i mars til Åge Amundsen, Havøysund. Registrert i Hammerfest i i merkeregisteret som F-272-M. Beholder navnet.
1979 Sank på 20/09 på loddefeltet ved Hopen etter lekkasje i propellhylsen. Besetning reddet av ringnotsnurper FLØMANN.

1930 Built as whaling catcher HEKTOR 8 by Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. Launched 10/9-1930, delivered 25/09-1930.
Catching for the factory HEKTORIA from the 1930/31 season off the South Shetland Islands and in the Southern Ocean with a total of 11 whale catchers.
1931 HEKTORIA's fleet is laid up during 1931/32 season.
1932 In the spring, the factory ship HEKTORIA is transferred to Hektoria Limited, London. Hektoria Limited was founded on 15 September 1932 in London by Nils R. Bugge and Harald Krogh-Hansen. The company had the same board as Hector Whaling Limited. Hector Whaling Limited, London were managers and representatives in Norway were F. Bugge H. Krogh-Hansen, N. R. Bugge Harald Krogh-Hansen, Tønsberg. She was transferred to the British flag with London as her home port. The name was unchanged. The background for the establishment was that Hector Whaling Ltd. in 1932 would transfer A/S Hector's equipment to the British flag.
Seasons 1932/33 catching with 7 whale catchers, HEKTOR 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, off the South Shetland Islands. HEKTOR 1, 2, 3, 4 and 5 were registered in Cape Town, South Africa and belonged to Hector Whaling Limited. The others still belonged to A/S Hektor and registered in Tønsberg with N. Bugge as manager
1933 Seasons 1933/34 in catch with the same 7 catchers off the South Shetland Islands.
1934 Seasons 1934/35 in catch with the same 7 catchers off the South Shetland Islands.
1935 Sold to Hvalfangerselskap Skytteren A/S (Yngvar Hvistendahl), renamed SKUDD 6.
1936 Sold to the whaling company A/S Finnhval, (Jørgen Krag (60%), Tønsberg and Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany) in September. Yngvar Hvistendahl, Tønsberg was the manager. Hired out to Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany on a bare boat charter, together with the factory and the rest of the catchers for a 4-year period with a yearly rent of NOK 7 mill.
Her crew was Norwegians and the expedition operated under Norwegian flag. And catching for the factory ship SKYTTEREN. The name modified to SKUDD 2.
1937
The season ended on 07/03-1937.
Active as catcher the season of 1937/38. The catcher SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 and 6 left Hamburg on 21/10 and called Dakar for bunkering on 03/11. Continued their voyage and calling Walvis Bay to meet with the factory and the new built SKUDD 7. The whole fleet then proceed to the whaling ground in the Antarctic.
1938 During autumn of 1938, the expedition was returned to her owners, A/S Finnhval (Jørgen Krag), because of the war treat, and Jørgen Krag took over the reminding 40% and became the only owner. Yngvar Hvistendal was the manager.
Active as catcher the season of 1938/39 with
1939 After end of season 1938/39 all the catchers heading for their new repair and lay up port in Germany. Called Cape Town before heading for Hamburg, were they arrived on 16/04-1939.
SKUDD 2 was hired by Norwegian Navy 12/10-1939 for coastguard in outer part Oslofjorden/Skagerak with base near Tønsberg.
SKUDD 3 hired out to the factory KOSMOS season of 1939/40.
1940 The season of 1939/40 ended 02/03. Total production for the season was 96.800 barrels of whale oil and 12.230 barrels of sperm oil.
On her way from the Antartic, after whaling season of 1939/40, she went to Walvis Bay, South-West Africa (Namibia) were she arrived on 16/03-1940. She was on route to Bristol in England. Given order to proceed to Halifax, Nova Scotia, Canada via Dakar. Arrived Halifax on 19/04-1940. Reqisted by the British Royal Navy (RN) as minesweeper. Arrived Bristol, UK on 12/06-1940. Gets the designation HMS SKUDD 6 (FY-180) and command hoisted in August
1944 Named HMS SLEET.
1945
Returned to the owner. Prepared for whaling with factory NORHVAL (Melsom & Melsom, Larvik) in the 1945/46 season, as SKUDD 6.
1946 Sold to Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord and named STAR XXV. Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS in 1946/47. Serving for A/S Rosshavet, until 1954.
1947 Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS in 1947/48. Gunner for the season was Tarjei Løvaas, Slagen.
1948 In sevice as buoyboat for the season of 1948/49.  Mr. Leif Moe was her gunner.
1949 At the end of season, her total catch result was 12 blue whale, 5 fin and 12 sperm whales. Gunner was Hjalmar Holter Jørgensen, Sandar.
1950 Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS in 1950/51. Gunner was Johan Theodorsen
1952 Last season in service on the whale fields the season 1952/53. Gunner was Einar A Hotvedt, Sandar.
1954 Sold to Håkon Håkonsen m.fl. Skudeneshavn, Karmøy in March for NOK 111.000. for conversion to fishing vessel. Reconstructed to seiner by Skudenes Notbarkeri & Slipp A/S, Skudeneshavn. New diesel propulsion fitted. A Vølund 4-stroke/single acting, 420 BHP. Built by A/S Vølund, Copenhagen (1954). Also, two new dieselgen.
Renamed GEITUNG. Put into operation for P/R H. Haakonsen, Skudeneshavn. Registered as R-44-SN in the register.
1955 Participated in a pilot project for Simrad ASDIC accessories during the herring fishery in 1955. Eilif Vassbakk was skipper on the tour. The Simrad was later replaced with a Kelvin Hughes ASDIC a period before a better Simrad model was adopted.
1966 Changed registration number to R-667-K after Municipal boundary regulation.
1967
Converted at Fitjar mek. Verksted A/S, Stord, Norway. Completed as purse seiner with Arthur K. Sævik & Sønner, Remøy i Herøy as owner. The vessel had a cargo capacity of 4.400 hl. Accomodation calculated for 12 persons, but cabin capacity for 13. New propulsion installed, a Mak 4-stroke/single acting, 6-cylinder, cyl. dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHP at 375 rpm. Both diesel generators are replaced with larger units (115 and 102 bhp).
Registered as M-72-HØ and registered in Ålesund. Name unchanged.
1977 Transferred to P/R Geitung v/Arne Sævik, Remøy in Herøy. Still Ålesund and number remains the same.
1978 Sold in March to Åge Amundsen, Havøysund. Registered with Hammerfest as homeport with number F-272-M. Still as GEITUNG.
1979 Sank on 20/09 at the fishing ground at Hopen caused by a leakage at the stern tube. The crew saved by purse seiner FLØMANN.

 • SKUDD 6

  SKUDD 6
 • SKUDD 6

  SKUDD 6
 • SKUDD 6

  SKUDD 6
 • SKUDD 6

  SKUDD 6
Kilde: DnV & Lloyds reg-1935 & 1953, Kaldnes Mek. Verksteds byggeliste, «Hvalfangst- eventyret tar slutt» Dag Bakka jr, Bjørn D. Karlsen, «Havneguiden» Haugesund
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net