DS/HVB GOS VIII (I)

Tilbake til søk
GOS VIII (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LJFR
Byggeår 1936/09
Leveringsmåned September
Byggenr 97
Bruttotonn/BT 351
Nettotonn/NT 121
Skrog LOA L: 139,9’ (42,64 m)
Bredde 26,4’ (8,04 m)
Dybde (i riss) 14,0’ (4,26 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved kjele (vannrørskjel/water tube boiler), oljefyrt, type Hawthorne Lesley
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 18,5"-32,5"-56", slag 27", 168 NHK/1.700 IHK v/140 o. min
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940/07 - 1943 mine
Norge
Sted Tønsberg
Reg havn Tønsberg

1936 Bygget som hvalbåt GOS VIII ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Levert med vannrørskjel. Noe som ikke var så vanlig på denne tiden.
Fanget med Fl/k PELAGOS i sesongen 1936/37.
1937 Gikk til Walvis Bay for sommeropplag og vedlikehold etter sesongen.
I fangst for kokeriet PELAGOS i sesongen 1937/38.
1938 Sesongen 1937/38 ble resultatet for ekspedisjonen 126.403 fat hvalolje og 5.993 fat spermolje med 8 hvalbåter.
Fanget for kokeriet PELAGOS i sesongen 1938/39.
1939 Sesongen 1938/39 ble resultatet dårlig for de fleste ekspedisjonene. PELAGOS oppnådde kun 66.281 fat hvalolje og 13.724 fat spermolje. Hvalbåtene ble etterlatt i Walvis Bay for sommeropplag og vedlikehold.
Fanget for kokeriet PELAGOS i sesongen 1939/40.
1940 Ankommer Walvis Bay, Syd-Vest Afrika fra fangst i isen 17/03-1940. Overført til Nortraships flåte. Forlater Walvis Bay 17/07-1940 med kurs for Halifax, Canada via Pernambuco, Brasil for bunkering. Ankom Halifax 24/08-1940. Rekvirert av Den Norske Marine (KNM) i desember. Ombygget til patruljefartøy i Halifax. Omdøpt KNM BODØ, med norsk mannskap. Innlemmet i en britisk eskortegruppe stasjonert i Liverpool (UK) ved navnet Liverpool Local Escort Force.
Av de 107 norske hvalbåtene som kom under Nortraships kontroll høsten 1940, havnet 21 båter i Nortraships Whaling Departement for hvalfangst i 1940/41-sesongen. Den norske marinen rekvirerte 16 av de andre mens de resterende 70 båtene ble satt i Royal Navy’s world wide tjeneste.
Hun fikk sin base i Birkenhead sammen med to andre norske hvalbåter som var ombygget (GOS IX som HMS NARVIK, og KOS XX som KNM MOLDE), i tillegg til tre engelske fartøyer som alle gikk inn i Liverpool Local Escort Force . De ble satt til å eskortere konvoier frem og tilbake over Nord-Atlanteren, og andre steder om nødvendig.
1943 Var på retur til England fra Norge etter landsetting av 40 mann og utstyr da de antagelig gikk på en mine og sank 04/01-1943 kl.05.10, ca. 50–60 nautiske mil ØSØ av Aberdeen, Skottland. Hun sank på 5-10 minutter. Av en besetning på 33 mann, kom kun 5 mann seg opp i flåten. Kun to mann, nestkommanderende Willem Flood Johannesen (senere hvalskytter) og kvartermester Fritz Holm overlevde.

1936 Built as whale catcher GOS VIII by Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfanger-A/S Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Delivered with a water tube boiler. Not so common in those days.
Catching for her mothership floating factory PELAGOS in the 1936/37 season.
1937 Went to Walvis Bay for summer storage and post-season maintenance.
Catching for the factory PELAGOS in the 1937/38 season.
1938 The 1937/38 season resulted in 126,403 barrels of whale oil and 5,993 barrels of sperm oil with 8 whale catchers.
Catching for the PELAGOS in the 1938/39 season.
1939 The 1938/39 season was a poor result for most expeditions. PELAGOS achieved only 66,281 barrels of whale oil and 13,724 barrels of sperm oil. The whale catchers were left in Walvis Bay for summer storage and maintenance.
Catching for the PELAGOS in the 1939/40 season.
1940 Arrived Walvis Bay, South-West Africa from the whaling fields in the Antarctic on 17/03-1940. Transferred to the Nortraship-fleet. Departed Walvis Bay on 17/07-1940 heading for Halifax, Canada via Pernambuco, Brazil for bunkering. Arrived Halifax on 24/08-1940.
Requisitioned by the Royal Norwegian Navy (KNM) in December. Converted to patrol vessel in Halifax. Renamed KNM BODØ, with Norwegian crew. Joined a British escort group in Liverpool (UK), called Liverpool Local Escort Force.
From a total of 107 Norwegian whale catchers, under control by the Nortraship in 1940, 21 off went to service for the Nortraships Whaling Department for whaling in the season of 1940/41. The Norwegian Royal Navy requisitioned 16 of the other, while the rest of the 70 catchers were put to the British Royal Navy’s (RN) world wide engagement.
She was stationed in Birkenhead with two other converted Norwegian catchers (GOS IX as HMS NARVIK, and KOS XX as KNM MOLDE), in addition to three British vessels joined the Liverpool Local Escort Force. They were used as escorts for convoys crossing the Atlantic, back and forth, and other places as necessary.
1943 On return to England from Norway after landing of 40 men and equipment, she probably struck a mine and sunk on 04/01-1943 at 05.10 in the morning, abt. 50–60 nautical miles ESE of Aberdeen, Scotland. She sank within 5-10 minutes. Of a crew of 33, only 5 men reached a raft. Only two of them survived, namely next in command Mr. Willem Flood Johannesen and Quartermaster Mr. Fritz Holm

  • GOS VIII (I)

    GOS VIII (I)
  • GOS VIII (I)

    GOS VIII (I)
  • GOS VIII (I)

    GOS VIII (I)

En e-mail fra Thore Johannesen, onsdag 07/07-2010
Subject: RE: Re GOS 8
Hei
Willem Flood Johannesen var min kones far-far. De hadde vært i Norge og satt i land 40 mann og utstyr og var på vei til bake til UK da ulykken inntraff.
4. Januar 1943 kl 05.10 gikk de formodentlig på en mine og sank på 5-10 min. Av 33 mann kom kun 5 seg opp i flåten, men kun han og Kvartermester Friz Holm overlevde. Han skrev selv om dette i  boka til  Pelagos ” Et tilbakeblikk”.
Vennligst hilsen
Thore Johannesen

De som omkom 4 Januar 1943

KNM BODØ (ex-GOS 8), patruljefartøy, tidligere hvalbåt. Senket av mine og sank I Nordsjøen. 30 mann inkludert to britiske mannskap og to norske loser blir drept. To mann overlevde.

ANDRESEN, Karl Thøger, U/dm
BYRKNES, Georg Norvald, U/dm
CARLSEN, Clary Arne, U/dm
CHRISTIANSEN, Henry Michael, U/dm
EKMAN, Briger Ivar Ødegård, U/dm
ELIASSEN, Elmer, U/dm
ERITZLAND, Sverre Johan, U/dm
EVENSEN, Arne Johannes, U/dm
FEEN, Reidar, U/f
GROTLE, Harald Leif, U/dm
HANSEN, Henry Bergiton, U/dm
HERLAND, Olaf Lie, U/l dm, (served as Olaf Lie)
HOGSTAD, Ole Ingvald, U/dm, Mercantile Pilot (Kjentman)
JACOBSEN, Anker, U/f (M), Sandar (Huvik)
JACOBSEN, Asbjørn, U/mm
JOHANSEN, Olav Kjell, U/l dm
KLEVERUD, Einar, U/mm
KRAFT, Knut, V/lt
KRISTENSEN, Karl, U/mm
LILAND, Karsten, U/dm
MARSTRANDER, Ernst, Kapt lt
NUMME, Øivind, U/dm
OLSEN, Sverre Ragnar, U/dm
SIVERTSEN, John, U/kvm
SKARPENES, Olav, U/dm, (los/Kjentman)
SOLBERG, Edvin, Matros II
VIRIK, Harald, U/mm
WATAKER, Fredrik, U/kvm
WINTHER, Gunnar Adolf, U/dm

I tillegg, engelsk mannskap
BUTLER, Robert J, Ty/Sub Lieutenant, RNVR
WATSON, Reginald T, Telegraphist, D/JX 342589

 

 

Kilde: www.warsailors.com , LR 1937-40, Carlos Pereira (Uruguay), boken ”Et tilbakeblikk” (Pelagos), Thore Johannesen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net