VIGRID
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 5606023
Klassifisering LR100A1
Kallesignal LDCC
Byggeår 1923/02
Byggenr 60
Bruttotonn/BT 4.765
Nettotonn/NT 2.834
Dødvekt/TDW 7.618
Skrog LOA 413,2’
Skrog LBP 400,6’
Bredde 54,2’
Dypgående 25’ 7½’’
Dybde (i riss) 28,10’ (ft).
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og passasjerer
Hastighet 11,0 knop.
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 5 x lasterom med 5 luker assistert av 15 bommer og 11 vinsjer. Lugarer for 8 passasjerer. Lastekapasitet ca. 400.000 kub.ft inkludert 43.476 kub.ft i 2 kjølerom.
Kjeletype 1 x hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi. 1 x eksoskjel
Kjelebygger Deutsche Werft AG, Hamburg
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1923 - 1937
Norge
1939 - 1940
Norge
1940 - 1941
Norge
Sted Hamburg
Reg havn Tønsberg

1922 Bygget som TITANIA (II) ved Deutsche Werft A.G., Hamburg, bygg nr. 60 på vegne av Wilhelmsens D/S A/S (Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg), Oslo. Sjøsatt 14/11.
1923 Ferdigstilt 11/02. Prisen var 3.571.012,02 NOK.
1937 Solgt 27/01 til Bruun & von der Lippe's Rederi (Bruun & von der Lippe, disponenter), Tønsberg og omdøpt til VIGRID.
1939 Solgt til Skibs A/S Gdynia (Olav Ringdal, disponent), Oslo. Omdøpt RINGUNN.
1940 Ved krigsutbruddet var hus på vei fra Bombay til Boston, Maryland, USA, hvor hun ankom 18/04 og går inn i Nortraships tjeneste. Fortsetter å trade World Wide frem til hun ble torpedert i 1941.:
1941 Torpedert 24/06 av tysk ubåt U 371 (KL Driver) i pos. 55 N, 41 V (SSØ Kapp Farvel) Fartøyet gikk i konvoi HX.133 og var på reise New Orleans – Manchester  med 6000t. stykkgods. 27 personer omkom, deriblant 4 amerikanske Røde-Kors-sykepleiersker på vei til England. Alle kom seg vel i de fire livbåtene. 2 livbåter satte kurs østover. Den ene med 5 mann og to sykesøstre ble berget 17/07 av eskortefartøyet HMS KEPPEL, den andre forsvant. De to andre båtene dro mot Grønland. De fikk en hård seilas i storm og høy sjø. De ene båten ble brukket ned uten at de andre kunne hjelpe, før de, 9 mann og 4 sykesøstre ble tatt opp av amerikansk jager USS CHARLES F. HUGHES 05/07. Da var amerikanerne underveis til Island.

2 x diesel motorer, 4-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 630 x 960 mm. Totalt 3.100 IHK, koblet til hver sin propell. Bygget av Algemeine Electricitats Gesellschaft (AEG), Berlin

1922 Built as TITANIA (II) by Deutsche Werft A.G., Hamburg, yard no. 60, for Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg, Norway. Launched 14/11.
1923 Completed 11/02. Price paid were 3.571.012,02 NOK.
1937 Sold 27/01 to Bruun & von der Lippe's Rederi (Bruun & von der Lippe, managers), Tønsberg and renamed VIGRID.
1939 Sold to Skibs A/S Gdynia (Olav Ringdal, manager), Oslo. Renamed RINGUNN.
1940 At the outbreak of war, she was on her way from Bombay to Boston, Maryland, USA, where she arrived on 18/04 and enters Nortraship's service. Continued to trade World Wide until she was torpedoed in 1941.
1941 torpedoed 24/06 by German submarine U 371 (KL Driver) in pos. 55 N, 41 V (SSE Cape Farewell) The vessel went in convoy HX.133 and was traveling New Orleans - Manchester with 6.000 tonn cargo. 27 people died, including 4 American Red Cross nurses on their way to England. Everyone came out well in the four lifeboats. 2 lifeboats headed eastward. The one with 5 man and two nurses were rescued 17/07 of escort vessel HMS KEPPEL, the other disappeared. The other two boats went to Greenland. They had a hard race in storm and high seas. The one boat was broken down without the other could not help before, 9 male and 4 nurses were made by American fighter USS CHARLES F. HUGHES 05/07. When Americans were en route to Iceland.

  • VIGRID

    VIGRID
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Wilh. Wilhelmsen History & Fleet List 1861-1994.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Sverre Johansen og Per Sundfær
   
https://www.lardex.net