DS/HVB CANELIÑAS

Tilbake til søk
CANELIÑAS
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Spania
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1923/11
Leveringsmåned November
Byggenr 792
Bruttotonn/BT 220
Nettotonn/NT 76
Skrog LBP 110,4'
Bredde 23,2'
Dybde (i riss) 13,2'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrte m/3 fyrganger, heteflate (HF): 1.900 kv.ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23" 39", slag 24", 76 NHK/750 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Algeciras

1923 Bygget som hvalbåt CANELIÑAS ved Smith's Dock Co., Ltd, Middelsbrough for Cia Ballenera Española, Coruna, Spania. Sjøsatt 07/11-1923, ferdigstilt i november
1928 Eiere er British Norwegian Whaling Co. Ltd., (Bruun & von der Lippe, Tønsberg), Tønsberg), St. Johns, New Foundland (Britisk). Navn ALLARDYCE,
Fanger for flytende kokeri PELAGOS sesongen 1928/29. Satt i fangst som GOS 5. Skytter var Victor Christiansen
1929 Solgt til Hvalfanger-A/S Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
Hvalfangerselskap «Pelagos» A/S stiftes 30/06 og registreres 31/08-1928 med formål «hvalfangst og/eller fraktfart». Disponenter er Bruun og von der Lippe, Tønsberg.
1930 Fanger for kokeriet PELAGOS i Sydishavet sesongen 1930/31
1931 Sesongen 1930/31 ble en rekordfangst for ekspedisjonen med et utkok på 122 000 fat.
Ekspedisjonen deltok ikke i fangst i opplagssesongen 1931/32.
1932 Kokeriet ligger i opplag også sesongen 1932/33 etter avtale i Jahre-gruppen.
1933 I fangst for PELAGOS i Sydishavet sesongen 1933/34 med totalt 6 hvalbåter
1934 Fangst resultatet for ekspedisjonen sesongen 1933/34 ble 112.900 fat hvalolje.
Sesongen 1934/35 deltok kokeriet PELAGOS med 7 hvalbåter i fangsten.
1935 Resultatet for sesongen 1934/35 ble 129.229 fat hvalolje på ekspedisjonen.
Avgikk Tønsberg med kurs for Sydishavet sammen med kokeriet PELAGOS for sesongen 1935/36.

1923 Built as whale catcher CANELIÑAS by Smith's Dock Co., Ltd, Middlesbrough for Cia Ballenera Española, Corunna. Launched 07/11-1923, completed in November
1928 Owners is British Norwegian Whaling Co. Ltd., (Bruun & von der Lippe, Tønsberg), St. Johns, New Foundland (British). Name ALLARDYCE,
1929 Solgt til Hvalfanger-A/S Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg, omdøpt GOS 5.
Whaling company "Pelagos" A/S was founded on 30/06 and registered on 31/08-1928 with the purpose of "whaling and/or shipping". Dispatchers are Bruun and von der Lippe, Tønsberg.
1930 Catcher for floating factory PELAGOS in the Arctic Ocean in the 1930/31 season
1931 The 1930/31 season was a record catch for the expedition with a production of 122,000 barrels whale oil.
The expedition did not take part in catches in the 1931/32 layup season.
1932 The factory is also in layup mode the 1932/33 season by agreement in the Jahre group.
1933 Catching for PELAGOS in the Arctic Ocean season 1933/34 with a total of 6 whale catchers.
1934 The catch result for the expedition in the 1933/34 season was 112,900 barrels of whale oil.
In the 1934/35 season, the factory PELAGOS took part in the whaling with 7 whale catchers.
1935 The result for the 1934/35 season was 129,229 barrels of whale oil on the expedition.
Departed Tønsberg on a course for the Arctic Ocean together with the cooker PELAGOS for the 1935/36 season.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: «Den Moderne Hvalfangsts Historie», Hvalfangernes Assuranceforening
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net