DS/HVB KOS XVI

Tilbake til søk
KOS XVI
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDJF
Byggeår 1932/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 947
Bruttotonn/BT 258
Nettotonn/NT 93
Skrog LOA 36,48 m
Bredde 7,34 m
Dypgående 4,17 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941 forlist
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1932 Bygget som hvalbåt KOS XVI ved Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Sjøsatt 18/05-1932 og overlevert i juli.
Inngår som fangstbåt i KOSMOS II-ekspedisjonen.
Sesongen 1932/33 sendes ekspedisjonen til Sydishavet i et samarbeide med selskapene til Bruun & von der Lippe.
1933 Sesongen 1933/34 som fangstbåt for KOSMOS II med Mauritz Marthinsen som skytter.
1934 Sesongen 1934/35 som fangstbåt for KOSMOS II med Mauritz Marthinsen som skytter
1935 Sesongen 1935/36 som fangstbåt for KOSMOS II med Mauritz Marthinsen som skytter
1936 Sesongen 1936/37 som fangstbåt for KOSMOS II med Daniel Hansen som skytter
1937 Sesongen 1937/38
1938 Sesongen 1938/39 som fangstbåt for ULYSSES med Nils Iversen som skytter
1939 Sesongen 1939/40 som fangstbåt for ULYSSES med Nils Iversen som skytter. Fangsten starter 29/12.
1940 Sesongen 1939/40 ble avsluttet 08/03. Totalt fanget ekspedisjonen 979 hval. Produksjonen utgjorde 58.480 fat hvalolje og 2.520 fat spermolje.
Ankom Walvis Bay 09/03. Utleid til Den Norske Marine (KNM) i juni for bruk som minesveiper, med norsk mannskap.
Order for Halifax og avgikk med kurs for Pernambuco Brazil med ankomst 02/09. Seilte videre mot Trinidad 10/09 med ankomst 18/09. Gikk fra Trinidad 26/09 med ankomst Halifax 05/10.
1941 Seiler over til Storbritannia for ombygging til minesveiper ved verkstedet Amos & Smith Ltd Engineers & Repairers, Hull. Gikk fra Methil Roads 29/04.
Kolliderer utenfor Hull 24/08 med den engelsk jageren HMS WOLSEY i klarvær og under stor fart traff KOS XVI aktenfra. KOS XVI sank natten til 25/06 av skadene hun var påført. Skipssjef var Lt. M. Fredriksen. Han og resten av mannskapet ble tatt i land i Grimsby.
Observert av dykkere 20,47 nautiske mil ØNØ av Withernsea, ikke langt fra utløpet til elven Humber, på en dybde av 36 m. I oppreist stilling og intakt!

1932 Built as whale catcher KOS XVI by Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Launched 18/05-1932 and delivery in July.
Used as catcher for the KOSMOS II-expedition.
For season of 1932/33 sent to the Southern Seas as a cooperation with the companies of Bruun & von der Lippe (Antarctic and Pelagos).
1933 Season of 1933/34 as catcher for KOSMOS II with Mr Mauritz Marthinsen as gunner.
1934 Season of 1934/35 as catcher for KOSMOS II with Mr Mauritz Marthinsen as gunner
1935 Season of 1935/36 as catcher for KOSMOS II with Mr Mauritz Marthinsen as gunner
1936 Season of 1936/37 as catcher for KOSMOS II with Mr Daniel Hansen as gunner
1937 Season of 1937/38
1938 Season of 1938/39 as catcher for ULYSSES with Mr Nils Iversen as gunner
1939 Season of 1939/40 as catcher for ULYSSES with Mr Nils Iversen as gunner. Whaling season commenced on 29/12.
1940 The season 1939/40 called off 08/03. Final result of the catch for the expedition was 979 whales. Production was 58.480 barrels whale oil and 2.520 barrels of sperm oil.
Arrived Walvis Bay after end of season on 19/03. Hired out to the Norwegian Navy (KNM) in July for use as minesweeper with Norwegian crew.
Ordered for Halifax and called Pernambuco, Brazil 02/09. Continued 10/09 for Trinidad with arrival 18/09. Departed 26/09 and arrived Halifax on 05/10.
1941 Sailed across the Atlantic Ocean to UK for conversion to minesweeper at the yard Amos & Smith Ltd Engineers & Repairers, Hull. Left Methil Roads on 29/04 heading for Humber.
Collided outside Hull 24/08 with British destroyer. HMS WOLSEY in clear weather and high speed hit the KOS XVI from behind and KOS XVI went down. She sank the night of 25/06 of the damage she was inflicted. Master was Lt. M. Fredriksen. Him and his crew was taken to Grimsby.
Observed by divers 20,47 nautical miles ENE of Withernsea not far from the outlet of River Humber at a depth of 36 m. In upright position and intact!

  • DS/Hvb KOS XVI

    DS/Hvb KOS XVI
12 manns besetning
Kilde: DnV reg.-1935, www.warsailors.com, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net