FLK ANGLO NORSE

Tilbake til søk
ANGLO NORSE
Nasjonalitet
Storbritannia
Off nr 106869
Klassifisering Lloyd’s 100A1
Kallesignal QFMT (LDJN som norsk)
Byggeår 1897/08
Byggenr 724
Bruttotonn/BT 8.091
Nettotonn/NT 6.334
Skrog LOA 461,0’
Skrog LBP 445,0’
Bredde 52,2’
Dybde (i riss) 35,4’
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 12,5
Drivstoffkapasitet 48 t/døgn
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 3 x dampkjel, tungoljefyrte dobbeltendede kjeler 2 x dampkjel, single ended, Totale heteflater (HS): 15.929 kv/ft . Kjeletrykk 180 PSI.
Kjelebygger Palmer & Co. Ltd, Newcastle, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia.: 30”–50,3“–81,5“, slag/stroke: 54”, 664 NHK/3.340 IHK
Maskin-/motorbygger Palmer Shipbuilding & Iron Co.Ltd., Jarrow on Tyne, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1897 Bygget som passasjerskipet MONTCALM ved Palmers & Co. Ltd., Newcastle for African SS Co (Elder Dempster & Co), Liverpool. Gikk av stabelen 17/05 og overlevert 01/08-1897.
Gikk jomfruturen med avgang 03/09-1897 fra Avonmouth UK til Montreal, Canada. Var som ny designet for emigrantbefordring vestover og kvegtransport i retur.
1899 Overført til Elder, Dempster Shipping Ltd., Liverpool, UK
1900 Benyttet som troppetransportskip under Boerkrigen. Gikk også flere turer mellom New Orleans og Cape Town, hovedsakelig i frakt av hester og esler.
1903 Solgt til Canadian Pacific Railway Co., Liverpool, UK i april
1914 Rekvirert av The Admiralty i oktober. Forkledd som britiske marines slagskip HMS AUDACIOUS for å narre tyske raidere og ankret opp i marinehavnen Scapa Flow, UK.
Selve slagskipet hadde imidlertid gått på en tysk mine og sank utenfor Donegal, Irland allerede 27/10-1914.
1915 Benyttet som lagerskip for marinen.
1916 Solgt til The Admirality ((F. Leyland & Co. Ltd.), London, UK) 29/01. Ombygget til damp tanker. Ny tonnasje 7.035 brt, 5.372 nrt.
Solgt til Anglo-Saxon Petroleum Co, London i oktober. Omdøpt CRENELLA.
1917 Overtatt av The Shipping Controller (Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd.), London, UK 11/10.
Torpedert 26/11-1917 utenfor den irske sydvest kysten men haltet seg i havn og ble reparert.
1919 Solgt 26/11 til Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., London, UK.
1920 Solgt 19/10 til Velefa Shipping Co (W. Runciman (London) & Co), London, UK
1923 Solgt til A/S Larviks Hvalfangerselskap (Chr. Nielsen & Co A/S), Larvik. Ombygget til hvalkokeri ved Hølens Verksted i Larvik. Omdøpt REY ALFONSO.
Ny tonnasje ble 8.185 tdw, 5.771 brt, 3.607 nrt.
1924 H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund tar over som disponenter i mai. Inkludert var også fire hvalbåter.
I fangst med tre hvalbåter i området ved Gibraltar.
1925 Utleid under norsk flagg til hvalfangerselskapet Soc. Espanola Corona Lta. (H. M. Wrangell & Co., Haugesund som disponenter), Madrid. Fortsatte med fangst rundt Gibraltarstredet til og med 1926.
1926 Året begynner med dårlig fangst. Kun 23 hval på 2½ måned. Da fangsten ble avsluttet 25/10 var det oppnådd 398 hval og gevinsten va heller dårlig fra de årene de hadde drevet.
1927 Solgt til det norsk engelske Anglo-Norse Whaling Co. Ltd. (Hans Borge som disponent eiet av et holding selskap med britiske finansinstitusjoner som hadde aksjemajoritet), Tønsberg og døpt ANGLO NORSE. Selskapet hadde oppnådd konsesjon for fangst i fem år ved Syd-Sandwichøyene med tre hvalbåter.
I fangst ved de antarktiske Syd-Shetland øyene og i Weddelhavet sesongen 1927/28. Fangsten tok til 16/11 med fire hvalbåter (A-N-1 (ex GRANADA b. 1926), A-N-2 (ex LANZA b. 1926), A-N-3 (ex ARPON, HARPUN I b. 1913) og A-N-4 (ex CANON, KANON, VIKING b. 1911)).
1928 Sesongen 1927/28 ble en bra sesong for ANGLO NORSE. Når fangsten ble avblåst 23/02 var fangsten full med 44.055 fat noe som var rekord på 148 fat pr hvaldagsverk mot vanlig gjennomsnitt var 83 fat til tross for uten opphalingsslipp. Aktiv også i sesongen 1928/29
1929 Resultatet ble enda bedre denne sesongen. Resultatet ble ca 65.700 fat. Ankom Husø i Tønsberg 17/04. ANGLO NORSE har fanget ved Syd-Sandwich øyene denne sesongen. Rundt 40.000 fat losses i Fredrikstad. De resterende er allerede losset i Philadelphia, 21.483 fat. Tilsig av hval på feltet hadde vært god.
Solgt i august til Falkland Whaling Co., Ltd. (Anton von der Lippe, Tønsberg), St. Helier, Jersey, UK. Omdøpt POLAR CHIEF og registreres i St. Helier, Jersey, Channel Islands. Selskapet overtar også konsesjonen.
Fanget i Sydishavet i sesongen 1929/30, fremdeles under fangst ledelse av Anglo-Norse Co. Ltd..
1930 Fanget i Sydishavet i sesongen 1930/31.
1931 Fangst 1930/31 82.000 fat hvalolje.
Ikke operert som kokeri fra sesongen 1931/32 og inntil sesongen 1935/36 var over.
1936 Var i fangst som kokeri i sesongen 1936/37 for Falkland Shipowners Limited. Representanter i Norge var Fadum & Wang, Tønsberg. Fanget med 6 hvalbåter.
1937 Resultatet av fangsten for sesongen 1936/37 ble 41.920 fat.
POLAR CHIEF blir satt i tankfart, og opereres som transportskip for SVEND FOYN ekspedisjonen i sesongen 1937/38.
1938 Fadum & Wang, Tønsberg/St. Helier, Jersey, UK overtar som disponenter
1941 Rekvirert av MOWT (Ministery of War Transport) 02/07, omdøpes EMPIRE CHIEF i november. Settes i tankfart med Chr. Salvesen & Co., Leith som driftsselskap.
1945 Alt fangstutstyr blir demontert og tatt i land.
1946 Tilbakelevert til Falkland Whaling Co Ltd (Chr. Salvesen & Co., Leith), St. Helier, Jersey, UK i august. Navnet POLAR CHIEF blir igjen tatt i bruk. Registrert i Leith og tatt i bruk som tank- og transportskip mellom Vestfold via UK til landstasjonen i Leith Harbour på Syd-Georgia.
1952 Ankommer Dalmuir 29/04 for hugging ved W. H. Arnott Young. Skroget taues til Troon i juni for videre hugging ved West of Scotland Shipbreakers.
NOTE: I hans bok “A Whaling Enterprise. Salvesen in the Antarctic” selskapets leder Sir Gerald Elliot gir dette inntrykket av skipet:
-”lekke oljetanker. Kunne ikke benyttes til frakt av hvalolje…”
– ”på den siste reisen fra Aruba og hjem la hun et kontinuerlig spor av utlekket olje i kjølvannet ettersom hun krysset Atlanteren…”
(På full fart) ” Brenner så mye olje at det meste av hennes last ville vært oppbrukt før hun nådde sin destinasjon …”.
Men, skipet hadde også sine lyse sider, og han fortsetter:
- ”til tross for eller kanskje på grunn av hennes alder, hun var et koselig skip …”
- ”salongen hadde fremdeles sine originale mahogny paneler intakt. Mange av offiser lugarene munnet direkte ut i salongen.”
– ”Polar Chief var et eventyr av hvalfangsthistorie…”
– ”kanskje mer et flytende museum..”.

1897 Built as cargo and passenger (emigrants) ship MONTCALM by Palmers & Co. Ltd., Newcastle for African SS Co (Elder Dempster & Co). Launched on 17/05, delivery took place on 01/08-1897.
Designed to carry emigrants from UK to America and cattle as return cargo. She sailed on her maiden voyage with departure 03/08-1897 from Avonmouth bound for Montreal.
1899 Transferred to Elder, Dempster Shipping Ltd., Liverpool, UK
1900 In service as Boer War troopship - and did several voyages from New Orleans to Cape Town carrying horses and mules.
1903 Sold to Canadian Pacific Railway Co., Liverpool, UK in April.
1914 Required by The Admiralty in October. Disguised as the British battle ship HMS AUDACIOUS in the navy port of Scapa Flow, UK to scare of German raiders. However - on 27/10-1914 the battleship hit a German mine and sank off the coast of Donegal, Ireland.
1915 In service as Naval store ship.
1916 Sold to The Admirality ((F. Leyland & Co. Ltd.), London, UK) on 29/01. Converted to tanker and sold to Anglo-Saxon Petroleum Co, London in October. Renamed CRENELLA.
1917
Taken over by The Shipping Controller (Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd.), London, UK on 11/10.
Torpedoed on 16/11-1917 by the German U 101 off the Irish SW coast, but managed to reach port for repair.
1919 Sold on 26/11 to Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., London, UK.
1920 Sold on 19/10 to Velefa Shipping Co (W. Runciman (London) & Co), London, UK.
1923 Sold to A/S Larviks Hvalfangerselskap, Larvik, Norway. Converted to whale oil factory by the yard Hølens Verksted in Larvik. Renamed REY ALFONSO
New tonnage was 8.185 tdw, 5.771 grt, 3.607 nrt.
1924 H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund took over as managers. Included was also four catchers
Whaling in the Strait of Gibraltar with three catchers.
1925 Flying the Norwegian flag, she was hired by the Spanish registered company of Soc. Espanola Corona Lta. (H. M. Wrangell & Co., Haugesund as managers), Madrid. Continued whaling in the Strait of Gibraltar until 1926
1927 Sold to Anglo Norse Whaling Co. Ltd. (Hans Borge as manager), Tønsberg and named ANGLO NORSE.Registered in Tønsberg.
Catching near the Antarctic isles of South Shetlands and in the Weddell Sea.
1929 The result was even better this season. Total was abt. 65.700 barrels. Arrived at Husø in Tønsberg 17/04. ANGLO NORSE has been whaling at the South Sandwich Islands this season. Around 40,000 barrels are unloaded in Fredrikstad. The remainder has already been unloaded in Philadelphia, 21,483 barrels. Inflow of whales on the field had been good.
Sold in August to the Falkland Whaling Co., Ltd. (Hans Borge, Tønsberg), St. Helier, Jersey, UK. Renamed POLAR CHIEF. Registered with St. Helier, Jersey, Channel Islands as home port.
Whaling in the Antarctic Ocean as floating whaling factory in the season of 1929/30.
1930 Whaling in the Antarctic Ocean as floating whaling factory in the season of 1930/31.
1931 Not operated as factory in the season of 1931/32 and until the end of season 1935/36
1936 Participated as a floating whaling factory in the season of 1936/37 for company Falkland Shipowners Limited. Fadum & Wang, Tønsberg was her Norwegian representative. Catching with 6 catchers.
1937 The result of the whaling season of 1936/37 was 41.920 bbl.
POLAR CHIEF was used as a regular tanker, and used as a transport vessel for the SVEND FOYN expedition the season of 1937/38.
1938 Fadum & Wang, Tønsberg (St.Helier, Jersey, UK) take over as managers.
1941 Required by the MOWT (Ministery of War Transport) on 02/07 and named EMPIRE CHIEF in November. Chr. Salvesen & Co, Leith became her manager and trader.
1945 All whaling equipment dismantled and taken ashore.
1946 Delivered to her owners the Falkland Whaling Co Ltd (Chr. Salvesen & Co., Leith), St. Helier, Jersey, UK in August and the name POLAR CHIEF is back and registered in Leith. Used by Salvesen’s The South Georgia Co. for carrying fuel oil and Leith Harbour crew between Norway, UK and Leith Harbour, South Georgia
1952 Scrapping at Dalmuir. Arrived at Dalmuir for breaking up by W.H. Arnott Young & Co. Hull was towed to Troon to complete the breaking by West of Scotland Shipbreaking Co.
NOTE: In his book “A Whaling Enterprise. Salvesen in the Antarctic” the company boss Sir Gerald Elliot gave his impression of the ship:
-” leaking oil tanks could not be trusted to carry whale oil…”
– ” on her last voyage from Aruba-home leaving a trail of leaking oil behind her as she crossed the Atlantic …”
(On full speed) ” burning so much oil that most of her cargo would be used up by the time she reached her destination …”.
The ship also had her positive sides, and he continues:
- ” despite, or perhaps because of, her age she was a cosy ship …”
- ” the dining saloon had still the originally mahogany panels intact.
Several of the officer’s cabins opened directly out into the saloon.”
– ” Polar Chief was a capsule of whaling history…”
– ” a little more than a floating museum…”.

  • ANGLO NORSE

    ANGLO NORSE
  • ANGLO NORSE

    ANGLO NORSE
Kilde: DnV reg-1953, LR 1951/52,boken Syd-Georgia av Arild Pettersen, www.mariners-l.co.uk/EmpireC.html, www.skipet.no, “From 70North to 70South” Graeme Somner (1984), lokale arkiver, www.norwayheritage.com, www.atlantictransportline.us,
“A Whaling Enterprise. Salvesen in the Antarctic” Gerald Elliot (1998), «Den moderne hvalfangsts historie».
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net