DS/HVB KOS XVII

Tilbake til søk
KOS XVII
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDJH
Byggeår 1932/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 948
Bruttotonn/BT 258
Nettotonn/NT 93
Skrog LOA 36,48 m
Bredde 7,34 m
Dypgående 4,17 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Norge
1941 - 1943 senket
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1932 Bygget som hvalbåt KOS XVII ved Smith's Dock Co. Ld., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Levert i juli. Gikk direkte i opplag.
1933 Bryter opplag for sesongen 1933/34 sendt til Sydishavet som fangstbåt for PELAGOS-ekspedisjonen (Jahre-gruppen).
1934 Sesongen 1934/35, en ny sesong som fangstbåt for PELAGOS-ekspedisjonen.
1935 Første sesong som fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i sesongen 1935/36. Skytter var Aksel Akselsen.
1936 Sesongen 1936/37 som fangstbåt for KOSMOS. Skytter var Hans Jespersen.
1937 For sesongen 1937/38 sendt ut som fangstbåt for KOSMOS II da KOSMOS blir benyttet som transportbåt for Flk SOLGLIMT, KOSMOS II og PELAGOS. Skytter var Sigurd Jahre.
1938 Tilbake som fangstbåt for KOSMOS i sesongen 1938/39. Skytter var Konrad Aas.
1939 I sesongen 1939/40 som fangstbåt for KOSMOS. Skytter var Erling Fagerli.
1940 Ankom Walvis Bay 20/03 etter endt sesong 1939/40. Blir liggende å vente. Rekvirert av den Kongelige Norske Marine (KNM) i juni for minesveiping.
Beordret for Halifax. Anløp Pernambuco, Brasil 02/09. Forlot Pernambuco for Trinidad 10/09. Ankom Trinidad 18/09 og gikk videre mot Halifax 24/09. Ankom Halifax 03/10.
1941 Krysser Atlanteren over til England. Ombygget til bruk som minesveiper. Forlater Methil Roads 29/04 med kurs for Humber.
Stasjonert i 2. minesveiperdivisjon med norsk mannskap. Omdøpes KNM HARSTAD med identifikasjonen FY-1847. Engelske Kanal var operasjonsområde, med base i Plymouth og Falmouth.
1943 Tysk S-båt flotille 5 angriper 27/02 en britisk konvoi i Lyme Bay. Gruppen bestod av S-65, 68, 81 og S 85- 27/02-1943. KNM HARSTAD sank etter å ha blitt truffet av en torpedo. 22 mann omkom.
Vraket av KNM HARSTAD har blitt lokalisert på 56 meters dyp i posisjon 50.24’21N/03.01’41V.

1932 Built as whale catcher KOS XVII by Smith's Dock Co. Ld., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Delivery took place in July. Went directly to layup buoy.
1933 Breaking the layup mode for participation in the whaling season of 1933/34, as catcher on behalf of the PELAGOS-expedition (Jahre-Group).
1934 The season of 1934/35, a new season with factory PELAGOS as catcher.
1935 First season as catcher for the KOSMOS-expedition, the season of 1935/36. Shooter was Aksel Akselsen.
1936 The season of 1936/37 as catcher with Fl/F KOSMOS. Shooter was Hans Jespersen
1937 For the season of 1937/38 joining the Fl/F KOSMOS II as catcher as KOSMOS was used as transport/supply ship for the whaling expeditions of SOLGLIMT, KOSMOS II and PELAGOS. Shooter was Sigurd Jahre.
1938 Returned to KOSMOS as catcher the season of 1938/39. Shooter was Konrad Aas.
1939 In the season of 1939/40 as catcher for KOSMOS. Shooter was Erling Fagerli.
1940 Arrived at Walvis Bay 20/03 after season 1939/40. Idling awaiting order. Requested by the Royal Norwegian Navy (KNM) in June as minesweeper. Ordered for Halifax. Calling Pernambuco, Brazil 02/09. Leave Pernambuco for Trinidad 10/09. Arrived at Trinidad 18/09 and continued towards Halifax 24/09. Arrived at Halifax 03/10.
1941 Cross the Atlantic over to England. Planned use as minesweeper.
Left Methil Roads 29/04 with course for Humber. Converted as minesweeper. Renamed KNM HARSTAD (FY-1847), with Norwegian crew.
Joined the 2. minesweeping division. The English-channel was the operating area with base in Plymouth and Falmouth.
1943 German S-boat flotilla 5 attacks 27/02 a British convoy in Lyme Bay. The group consisted of S 65, S 68, S 81 and S 85. KNM HARSTAD sank after being hit by a torpedo. 22 man died.
The wreck of KNM HARSTAD has been located at a depth of 56 meters in position 50.24'21N / 03.01'41V.

  • DS/Hvb KOS XVII

    DS/Hvb KOS XVII
  • DS/Hvb KOS XVII

    DS/Hvb KOS XVII
  • DS/Hvb KOS XVII

    DS/Hvb KOS XVII
Kilde: DnV reg.-1935, www.warsailors.com, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net