DS/HVB KREBS (I)

Tilbake til søk
KREBS (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5262263
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLKH
Byggeår 1942/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 104
Bruttotonn/BT 309
Nettotonn/NT 101
Skrog LOA L: 130,1’
Bredde 25,2’
Dybde (i riss) 13,3’
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim: 15’ x 12’, oljefyrt m/kunstig trekk og 3 x fyrganger. Total heteflate: 3.228 kv/ft. Arbeidstrykk 225 PSI
Kjelebygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft 2 stk vannrørskjeler m/overheter, oljefyrt, heteflate (HF): 5,9762 ft, bygget av Foster Wheeler Corporation, New York, NY
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44", slag 26", 201 NHK
Maskin-/motorbygger Moss Værft & Dokk, Moss, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1942 Bygget som hvalbåt KREBS av Moss Værft & Dokk på regning av Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg.
Overtatt av tyske marine og omgjort til patruljebåt. Gitt nummer NN 02.
1944 Tysk 63. Vorpostenflottille, Namsos opprettet i mai. Omdøpt V 6301
Overført til Hafenschutzflottille Narvik (NN) 15/05. Ødelagt under luftangrep på Lopphavet nær Hammerfest 17/07. 10 besetningsmedlemmer ble drept.
1945 63. Vorpostenflottille oppløst i mai. Overtatt av britiske styrker og reparert.  Omdøpt KREPS.
I fangst og utleid til kokeriet ANTARCTIC sesongen 1945/46. Skytter var Aksel Akselsen.
1946 Etter diskusjon, overlatt den Norske Stat 21/10.46. Overtatt 04/12-46. Utleid til fangst med PELAGOS for sesongen 1946/47. Avgikk Walvis Bay 19/11 med kurs for fangstfeltet sammen med kokeri og 8 andre hvalbåter.
1947 Fanger for flytende kokeri ANTARCTIC sesongen 1947/48. Skytter var Oskar Thoresen, Vesterøya.
1948 Solgt til Hvalfangst-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S), Haugesund. En ny KREPS blir overtatt samme år.
Omdøpt SUDERØY X. Fanger for kokeriet SUDERØY i sesongen 1948/49.
Fangsten tar til 15/12-48.
1949 Fangst sesongen avblåses 26/03. Total fangst for ekspedisjonen var 702 hval. Av dette ble det produsert 52.614 fat hvalolje og 244 fat spermolje.
Fanger for kokeriet SUDERØY i sesongen 1949/50. Forlater Haugesund 03/11, sammen med 5 andre hvalbåter, med kurs for Dakar for bunkring 17/11. Etter bunkring i Dakar fortsetter turen til hvalfeltet. Ankom Cape Town 04/12 for å vente på kokeriet. Hele flåten setter kurs for hvalfeltet 09/12 og ankom 16/12. Det fanges med 7 hvalbåter denne sesongen. SUDERØY VI (1929), SUDERØY VII (1939), SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1942), SUDERØY XI (1948) og SUDERØY XII som var ny av året. Fangstbestyrer var Øistein Kolstø. Spermfangsten startet 16/12.
1950 Fangsten avsluttes 16/03. Sesongens produksjon var 57.233 fat totalt. Flåten går samlet fra feltet samme dag med kurs for Cape Town for bunkers før turen går videre til Haugesund via Dakar. Ankommer Haugesund 22/04. Sommer overhaling foretas i Haugesund.
Sesongen 1950/51 ble de samme fangstbåter benyttet. SUDERØY VI (1929) og SUDERØY IX (1947) benyttes som bøyebåter. Skytter var Edvard Jensen, Onsøy
1951 I fangst som bøyebåt for kokeriet SUDERØY for sesongen 1951/52. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio.
1953 I fangst som bøyebåt for kokeriet SUDERØY for sesongen 1953/54. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio.
1954 I fangst som bøyebåt for kokeriet SUDERØY for sesongen 1954/55. Skytter var Konrad Jacobsen, Sveio.
1955 I fangst som bøyebåt for kokeriet SUDERØY for sesongen 1955/56. Skytter var Stanley Jacobsen, Sveio.
1961 Kokeriet SUDERØY solgt til Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord og omdøpes JALINGA. Hvalbåtene i opplag. Hvalkvoten ble benyttet for A/S Kosmos sine kokerier.
1962 Solgt til partsrederiet Ole Torrissen og Sønner, Halsa i Helgeland for ombygning til fiskefartøy.
Dampmaskineriet ble erstattet av en dieselmotor type Wichmann modell 7ACA 7-sylindret 2-takt/enkeltvirkende. Syl. dim.: 280 x 420 mm, 700 BHK. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset.
Omdøpt OLE TORRISSEN. Hjemmehavn Bodø og merket N-540-ME. Design fart 11,0 knop.
1990 Solgt til Erling K. Roaldsen Fiskebåtrederi a/s, 4370 Egersund. Omdøpt ROALDSEN SENIOR (R-52-ES).
1999 Solgt, omdøpt SENIOR. Slettet av merkeregisteret 30/12-1999.
2000 Nytt målebrev utstedt 09/10 gir betegnelsen «Tankbåt for vann». Brt er nå 499 brt, 149 nrt. L: 43,68 m.
Solgt, omdøpt ANDREA.
2007 Solgt til Tonny AS, Sævelandsvik. Omdøpt TONNY 16/11. Registrert i Åkerhamn fra 28/12., brukt som tankbåt. Navngitt TONNY av Åkrehamn.
2008 Brønnbåten TONNY grunnstøter i Gisundet 03/12. Både båt og mannskap berget (Folkebladet.no).
Her fra Vedavågen 21/05-2008.
2017 Skuta går den dag i dag, men nå som føringsbåt for lakseavfall, fremdeles under navn TONNY.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. dia.: 15"-26"-44", slag/stroke: 26", 201 NHK, Bygget ved Moss Værft & Dokk, Moss.

1942 Built as catcher KREBS by Moss Værft & Dock on behalf of Hvalfanger-A/S Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg.
Taken over by German Navy during construction and converted into patrol boat. Given id-number NN 02. Destroyed during airstrikes on Lopphavet near Hammerfest. 10 crew members were killed.
Renamed V 6301 under command of 63. Vorpostenflottille, Namsos.
1945 Seized by Allied Forces and repaired.
1946 After discussion, left over to the Norwegian Government 21/10-46. Acquired 04/12-46.
1947 Catching for floating factory ship ANTARCTIC season 1947/48.
1948 Sold to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen O.A.S), Haugesund. Renamed SUDERØY X. Catcher for factory SUDERØY in season 1948/49.
The catch commenced 15/12-48.
1949 Catch the season called off 26/03. The total for the expedition was 702 whales. Of this produced 52.614 barrels og whale oil and 244 barrels of sperm oil..
Catcher for floating factory SUDERØY in season 1949/50. Left Haugesund 03/11, at same time as the rest of the catcher fleet, heading for Dakar for bunkering 17/11. After completed bunkering, further to Cape Town, arrival 04/12 to meet the factory. The whole fleet set course for the whaling ground 09/12 and arrived 16/12. A total of 7 catchers participate this season. SUDERØY VI (1929), SUDERØY VII (1939), SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1942), SUDERØY XI (1948) and the newbuilding of the year, SUDERØY XII. Whaling manager was Øistein Kolstø. The sperm whale season commenced 16/12.
1950 The whaling season was called off 16/03. The production result was a total of 57.233 barrels. The expedition leave for Cape Town bunkering the same day. After bunkering the course for Haugesund is set via Dakar. Arrival Haugesund 22/04. Maintenance is completed in Haugesund this summer.
Season 1950/51 the catchers was in activity. SUDERØY VI (1929) and SUDERØY IX (1947) was operated as buoy boats.
1961 The mother ship, factory SUDERØY sold to Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JALINGA. Her catchers were laid up. The whaling quota of the SUDERØY-expedition was used on whaling factories of A/S Kosmos.
1962 Sold to Ole Torrissen and Sons, Halsa in Helgeland for rebuilding to fishing vessel.
Steam machinery was replaced by a diesel engine type Wichmann modell 7ACA, 7-cylinders 2-stroke/single acting. Cyl. dim.: 280 x 420 mm, 700 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset. Design speed estimated to 11 knots.
Renamed OLE TORRISSEN. Homeport Bodø and registered as N-540-ME.
1990 Sold Erling K. Roaldsen Fiskebåtrederi a/s, 4370 Egersund. Renamed ROALDSEN SENIOR (R-52-ES).
1999 Sold, renamed SENIOR. Deleted from the redister of firhing 30/12-1999.
2000 New Certificates issued 09/10 gives the term "Tanker for water." Tonnage now 499 grt, 149 nrt. L: 43.68 m.
Sold, renamed ANDREA.
2007 Sold Tonny AS, Sævelandsvik. Renamed TONNY 16/11. Registered in Åkerhamn from 28/12., Used as tanker. Named TONNY of Åkrehamn.
2008 TONNY aground in Gisundet 03/12. Both boat and crew salvaged (Folkebladet.no).
Here from Vedavågen 21/ 05-2008.
2017 The ship goes to this day, but now that transporter of salmon wastes, still under the name TONNY.

  • KREBS (I)

    KREBS (I)
  • KREBS (I)

    KREBS (I)
  • KREBS (I)

    KREBS (I)
Kilde: DnV 1953 og 1967, Norsk hvalfangst tidende 1950, boken «Hvalfangsten - Eventyret Tar Slutt» av Dag Bakka Jr.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net