M/T VIGDIS

Tilbake til søk
VIGDIS
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Lloyds +100A1
Kallesignal LCAQ
Byggeår 1930/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 571
Bruttotonn/BT 6.094
Nettotonn/NT 3.624
Dødvekt/TDW 9.650
Skrog LOA L: 413’1”
Bredde 56’2”
Dypgående 26’2,5”
Dybde (i riss) 31’8”
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 24 x lastoljetanker
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), oljefyrt, 150 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass, kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Doxford 2-takt, enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 560 x 2.160 mm, motgående stempler, 2.386 bhk.
Maskin-/motorbygger William Doxford & Sons Ltd., Sunderland, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1930 Bygget som motortanker VIGDIS ved J. L.Thompson & Sons, Ltd, Sunderland for Hvalfanger-A/S «Antarctic» & Hvalfanger-A/S «Pelagos» (Bruun & von er Lippe), Tønsberg  Sjøsatt i juli 1930 og overlevert i oktober.
1935 Overført i oktober til Skibs-A/S Vigrid (Bruun & von der Lippe), Tønsberg
1939 Solgt i april til Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord. Omdøpt til JASPIS under kapt.Einar Høifødts kommando.
1940 JASPIS forlater Aruba 21/03 med order for Teneriffe. Nortraship overtar som disponenter fra april.
Ankommer Casablanca 08/04. Fremdeles i havn pr 18/04. Ankommer Teneriffe 17/05. Losser lasten. Forlater Teneriffe 22/05 med kurs for Trinidad med ankomst 03/06. Fortsetter til Curacao dagen etter. Ankommer Curacao 06/06. Tar inn last og går fra Curacao 08/06 med ankomst Fort de France 12/06 og går videre til Casablanca samme dag. Ankommer Casablanca 27/06. Blir gjort sjøudyktig 31/08, etter ordre fra lokale myndigheter. Vitale deler på hovedmotor fjernes.
Beslaglagt og overtatt 04/11 av den tyske marine, avd Oslo,. Satt under disposisjon av John T. Essberger, Hamburg som JASPIS av Hamburg.
Ligger i Casablanca ut året.
1941 Forlot Casablanca 25/02 for Bordeaux under fransk flagg som JASPIS. Ankommer Bordaux 10/04.
Overtatt 21/04 av Die Kriegsmarine som JASPIS. Skulle benyttes som støttepunkttanker ved Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven (disponent John T. Essberger, Hamburg).
Gikk senere fra Bordaux til Wilhelmshaven via Engelske Kanalen. Opererte i Tysk kontrollert område i tiden 1941 til 1945 armert med et antiluftskyts kaliber 20 mm og to maskingevær.
1945 Minesprengt 27/02 i Østersjøen nær Gedser i Danmark. Akterskipet ble hardt skadd. Tatt under slep til Kiel og kjørt på land på grunt vann for ikke å synke.
Overtatt fra assurandøren Den Norske Krigsforsikring når krigen var over.
1946 Vraket solgt til Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre & Co.), Sandefjord. Reparasjon av JASPIS ble gjort ved Howaldtswerke AG, Yard Kiel, Kiel. Reparasjoner og ombygging startet i november.
1947 Reparasjon ferdig utført i november. Satt i fart på nytt med følgende mål: 9.600 tdw, 6.109 brt, 3.621 nrt. Registrert i Panama.
1948 Disponentfirmaet omdøpt Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.
1950 Overført til A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord
1951 Overført til Jasmin Operating Co. SA, Panama i oktober (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), og registrert i Panama.
1953 Sendt til isen som transportbåt for hvalflåten til Kosmos sesongen 1953/54.
1954 Overført til A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord i april.
Benyttet som transportbåt for Kosmos-flåten også sesongen 1954/55.
1955 Solgt til E. R. Mund & Co., Ltd., London videre levert til Shipbreaking Industries Ltd., Faslane, England for hugging. Ankom Faslane 25/04-1955 og hugging igansatt i slutten av april

1930 Built as motor tanker VIGDIS by J. L.Thompson & Sons, Ltd, Sunderland for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von er Lippe), Tønsberg. Delivered in October.
1935 In October transferred to Skibs-A/S Vigrid (Bruun & von der Lippe), Tønsberg
1939 Sold in April to Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JASPIS under capt. Einar Høifødts command.
1940 Nortraship took over as managers from April. On route from Covenas, Columbia to Tenerife, halted 23/04 by a French naval vessel (Vichy Government). JASPIS and her cargo brought to Casablanca in arrest. Made unseaworthy 31/08-1940 on order of the local governmental authorities by removal of important machinery parts
Taken over by the German Navy (section Oslo) 04/11. As manager John T. Essberger, Hamburg and registered as JASPIS, Hamburg.
1941 Departed Casablanca 23/02 heading for Bordaux under French flag. Handed over to Die Kriegsmarine 21/04 as JASPIS. Intentonally to be used as support tanker at the Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven (manager John T. Essberger, Hamburg).
Later proceeded to German port of Wilhelmshaven through the English Channel. Operated in German controlled area from 1941 to end of war. Armed with a flak caliber 20 mm and two machine guns.
1945 Mineblown 28/02 in the Baltic Sea near Gedser in Denmark. Aftpart was severely injured. Taken under tow to Kiel and driven ashore in shallow water in order not to sink.
Taken over by the insurer, Den Norske Krigsforsikring, at the end of war.
1946 The wreck sold to Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre & Co.), Sandefjord. Repair was done by Howaldtswerke AG, Yard, Kiel. Repait commenced in November.
1947 The repair was completed in Novenber. Put to service from month of November. New measures: 9.600 dwt, 6.109 brt, 3.621 nrt. Registered in Panama.
1948 The managing company renamed Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.
1950 Transferred to A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord
1951 Transferred to Jasmin Operating Co. SA, Panama in October (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord). Registered in Panama.
1954 Again transferred to A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord in April.
1955 Sold to Shipbreaking Industries Ltd., Faslane, England for scrapping. Arrived Faslane 25/04-1955 and breaking commenced late April.

  • JASPIS

    JASPIS
33 pers
Kilde: www.skipet.no, warsailors.com,”På alle hav-skipene I Anders Jahres Rederi”, Boken “Skip fra Howaldt- og HDW”
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net