DS/HVB KOS XVIII

Tilbake til søk
KOS XVIII
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDNC
Byggeår 1932/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 949
Bruttotonn/BT 257,73
Nettotonn/NT 92,74
Skrog LOA 119,7' (36,48 m)
Bredde 24,1' (7,34 m)
Dypgående 12' (3,65 m)
Dybde (i riss) 13,7' (4,17 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft Vdc
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1932 Bygget som hvalbåt KOS XVIII ved Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough for Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Sjøsatt 19/05-1932, levert i juli som den siste av 9 hvalbåter sjøsatt for selskapet mellom 20/04 og 19/05-1932.
1933 Sesongen 1933-34 fangstbåt for PELAGOS-ekspedisjonen i Sydishavet.
1934 Får nytt kjenningssignal, LDNC. Omregistreres til Kosmos II A/S (med Anders Jahre, Sandefjord. Svend Foyn Bruun, Sem. Anton von der Lippe, Tønsberg og Fridjof Bettum, Sandefjord som eiere (Jahre-gruppen)), Sandefjord.
Sesongen 1934-35 fangstbåt for PELAGOS -ekspedisjon i Sydishavet.
1935 Sesongen 1935-36 fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Jean Evensen.
1936 Sesongen 1936-37 i fangst for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Jean Evensen.
1937 Lagt opp i Walvis Bay.
1938 Sesongen 1938/39 fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter er Thorleif Fagerli.
1939 Etter endt fangst går kokeri og hvalbåter til Walvis Bay. Hvalbåtene legges opp der, og kokeriet går videre til Sandefjord.
Sesongen 1939-40 fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter er Thorleif Fagerli.
1940 Etter endt sesong ankom KOS XVIII Walvis Bay 20/03 sammen med mange andre fra Kosmos-ekspedisjonene.
I juli rekvirert av Den Norske Marine (KNM) som KNM VARDØ (FY-1930).
Beordret videre til Halifax via Pernambuco, Brasil 02/9 med avgang 10/09. Ankom Trinidad 18/09 og avgikk Trinidad 24/09 med kurs for Halifax Ankom Halifax 03/10.
1941 Krysser Atlanteren og over til River Clyde og Skottland. Forlater River Clyde 26/05 for Hull. Ombygget og utstyrt som minesveiper. Avgikk Metil Roads 29/06 med kurs for elven Humber.
I tiden 1941-1945 tilsluttet 2. minesveiperdivisjon. Opererer i området rundt Engelske Kanalen. Stasjonert i Plymouth - Falmouth
1945 Tilbakelevert i november. Ankom Framnæs mek. Værksted 28/11-1945. Forlot verkstedet med kurs for Tønsberg 30/11.
1946 Får tilbake navnet KOS XVIII. Frem til 1947 tilbakestilt som hvalbåt ved Kaldnes mek. Verksted.
1947 Registrert i januar og om målt til 257,89 brt, 91,13 nrt. På våren sendt til hvalfeltene i Peru for å fange for ANGLO NORSE.
1948 Deltar også denne sesongen i fangst for ANGLO NORSE på kysten av Peru. Prøveskyter en ny Boforskanon denne sesongen med tilfredsstillende resultat. Skytter var Hjalmar Christensen, Nøtterøy
1949 30/01-1949 avbrytes fangsten etter atter en rekord fangst med ANGLO NORSE. Skytter var Hjalmar Christensen som også var fangsleder med 402 hval.
Flytter med ANGLO NORSE til feltene ved Madagaskar denne sommeren. Går i opplag i Walvis Bay. Klargjøres for fangst i Sydishavet med Fl/k ANTARCTIC om høsten for sesongen 1949/50 som bøyebåt. Går fra Walvis 06/12 og ankommer feltet 18/12 sammen med kokeriet.
1950 Igjen på fangst med ANGLO NORSE ved Madagaskar om sommeren i tiden 24/06 til 19/09-1950.
1951 Fanger med ANGLO NORSE i sesongen 1951/52 på Peru – kysten. Fangsten starter 12/06-1951.
1952 Peru-fangsten avsluttes 11/01-1952.
1957 Solgt til Finn Nistad, Haugesund/Sandefjord for NOK 150.000. Registreres i Haugesund 21/02-1957. Senere overdratt til A/S Haugesund Slip (Jan og Finn Nistad, Haugesund for ombygging til fiskefartøy.
Dampmaskin og kjel erstattet med en type Vølund 6-sylindret 4-takt/enkeltv. dieselmotor på 450 BHK, bygget ved A/S Vølund, København. Fart regnet til 10,0 knop.
Solgt til Partrederi bestående av Martin Gundersen, Arne Tomren, Magnus Tomren og Asbjørn Tomren. Alle fra Haramsøy, Ålesund. Fartøyet får navnet TURBO og reg.nr.M-146-H.
1958 Ny oppmåling foretatt i januar: 298,57 brt, 129,43 nrt. 127,6' x 24,1' x 12,8'. og registreres i Ålesund med Martin Gundersen P/R, Haramsøy, Ålesund som disponent.
1960 Solgt til A/S Havfiskeselskapet Neptun (Johan Hagernæs, Borgund, Torrey Mosvold, Kristiansand, Kr. Haanes, Kristiansand og Martin Karlsen, Brandal), Ålesund på tvangsauksjon for 850.000 Nkr.
Overført til Martin Karlsen, Brandal, Ålesund. Fremdeles samme navn.
1961 Solgt til A/S Havfiskeselskapet Neptun (Johan Hagenæs), Ålesund. Omdøpt TURBOTRAWL.
1964 Solgt til P/R Thorleif & Nils Torrisen, Halsa i Nordland for 850.000 Nkr. Registreres i Bodø som N-55-ME.
1965 Solgt til Thorleif Torrissen, Halsa, Bodø. Omdøpes NIMROD
1968 Bytter igjen hovedmotor. Denne gang installeres en dieselmotor 4-takt/enkeltv. 8-sylindret Blackstone på 1.000 BHK (736 kW), bygget ved Blackstone & Co., Ltd., Stamford. Skipet om målt, ny måling 267 brt, 113 nrt.
1969 Registrert på Thorleif Torrissen, Halsa. Skipet forlenges i Bodø. Nye mål: 286 brt, 123 nrt. Senere P/R Thorleif Torrissen, Bodin, Bodø.
1984 Solgt til P/R Nimrod (Gunnar Støbakk), Godøy, Ålesund. Navn uendret. I merkeregisteret som M-60-G.
1987 Slettes av skipsmatrikkelen som kondemnert 10/12-1987

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 14"-23"-39", slag/stroke.: 24", 75 NHK/887 IHK. Bygget av Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough

1932 Built as whaling catcher KOS XVIII by Smith's Dock Co. Ld., Middlesbrough for Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Launched on 19/05-1932, delivered in July as the last of a serie of nine launched for the same owner between 20/04 and 19/05.
1933 The season of 1933/34 as catcher for PELAGOS-expedition at the Antarctic Ocean.
1934 New call sign, LDNC. Registered to Kosmos II A/S (with Anders Jahre, Sandefjord. Svend Foyn Bruun, Sem. Anton von der Lippe, Tønsberg and Fridjof Bettum, Sandefjord as owners), Sandefjord.
Season of 1934/35 catching for PELAGOS-expedition at the Antarctic Ocean.
1935 Season of 1935/36 as catcher for KOSMOS-expedition at the Antarctic Ocean. Gunner was Mr. Jean Evensen.
1936 Season of 1936/37 as catcher for KOSMOS-expedition at the Antarctic Ocean. Gunner was Mr. Jean Evensen.
1937 Probably laid up at Walvis Bay, South-West-Africa.
1938 Season of 1938/39 as catcher for KOSMOS-expedition at the Antarctic Ocean. Gunner was Mr. Thorleif Fagerli.
1939 After end of season the factory and catchers went to Walvis Bay. KOS XVIII and the other catchers are laid up at Walvis Bay, and factory continue to Sandefjord, Norway.
Season of 1939/40 as catcher for KOSMOS-expedition at the Antarctic Ocean. Gunner was Mr. Thorleif Fagerli.
1940 After end of season KOS XVIII arrived Walvis Bay 20/03 together with many other from the Kosmos-expeditions.
In July requested by the Royal Norwegian Navy and named KNM VARDØ (FY-1930).
Ordered to leave for Halifax, Canada and called Pernambuco, Brazil 02/09 and departed 10/09. Arrived Trinidad 18/09 and departed Trinidad 24/09 heading for Halifax. Arrived Halifax on 03/10.
1941 Crosses the Atlantic and over to River Clyde and Scotland. Leaving River Clyde 26/05 for Hull. Remodeled and equipped as a minesweeper. Departed Metil Roads 29/06 with course for the River Humber.
In the period 1941-1945 the 2nd minesweeper division joined. Operates in the area around the English Channel. Stationed in Plymouth – Falmouth area.
1945 Returned to her owners in November. Arrived Sandefjord and the shipyard Framnæs mek. Værksted on 28/11-1945. Left the yard heading for Tønsberg on 30/11.
1946 Renamed KOS XVIII. Until 1947 under re-construction to whale catcher at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.
1947 Registered in January and re-measured as 257,89 grt, 91,13 nrt. In the spring, sent to the whaling ground off Peru as catcher for floating factory ANGLO NORSE.
1948 Participated also this summer as catcher for ANGLO NORSE.
1949 Moving with ANGLO NORSE to new whaling ground outside Madagascar this summer. Went to layup in Walvis Bay. In the autumn prepared as a buoy boat for Fl/k ANTARCTIC in Walvis Bay the whaling season of 1949/50. Left Walvis Bay 06/12 and arrived the whaling ground in the Antarctic Ocean on 18/12 together with rest of the expedition..
1950 Again as catcher for ANGLO NORSE at Madagascar in summer season from 24/06 until 19/09-1950.
1951 From the month of May to January 1952 catching at the whaling ground off Peru. The whaling commenced on 12/06-1951.
1952 Whaling at the coast of Peru ended on 11/01-1952.
1957 Sold to Finn Nistad Haugesund/Sandefjord for Nkr.150.000. Registered in Haugesund 21/02-1957. Later transferred to A/S Haugesund Slip (Jan og Finn Nistad, Haugesund) for conversion to fishing vessel.
Steam engine and boilers replaced by a VØLUND 6.cyl, 4-stroke/single acting diesel engine at 450 BHP, built at A/S Vølund, København. Speed at 10,0 knots. Sold to part owners including Martin Gundersen, Arne Tomren, Magnus Tomren og Asbjørn Tomren. All from Haramsøy, Ålesund. The vessel had the name of TURBO and registered as fishing vessel with the number M-146-H.
1958 New measure in January: 298,57 grt, 129,43 nrt. 127,6' x 24,1' x 12,8'. and registered in Ålesund.
1960 Sold to A/S Havfiskeselskapet Neptun (Johan Hagernæs, Borgund, Torrey Mosvold, Kristiandsand, Kr.Haanes, Kristiansand og Martin Karlsen, Brandal), Ålesund on forced sale for 850.000 NOK.
1961 Sold to A/S Havfiskeselskapet Neptun (Johan Hagenæs), Ålesund. Renamed TURBOTRAWL.
1964 Sold to P/R Thorleif & Nils Torrisen, Halsa in Nordland for 850.000 NOK. Registered in Bodø and new fish reg. N-55-ME.
1965 Sold to Thorleif Torrissen, Halsa, Bodø. Renamed NIMROD
1968 Renewal of main engine. This time a diesel engine of Blackstone type 4-stroke/single acting, 8 cylinder of 1.000 BHP (736 kW), built by Blackstone & Co., Ltd., Stamford. New measurements: 267 brt, 113 nrt.
1969 Registered on Thorleif Torrissen, Halsa. The vessel lengthened in Bodø. New measure: 286 grt, 123 nrt. Later P/R Thorleif Torrissen, Bodin of Bodø.
1984 Sold to P/R Nimrod (Gunnar Støbakk), Godøy, Ålesund. Name unchanged. Recorded in the register of fishing as M-60-G.
1987 Condemned and deleted from the register 10/12-1987

  • DS/Hvb KOS XVIII

    DS/Hvb KOS XVIII
  • MS/Fi NIMROD (ex KOS XVIII)

    MS/Fi NIMROD (ex KOS XVIII)
  • MS/Fi NIMROD

    MS/Fi NIMROD
Kilde: DnV reg.-1953, Terje Skogeng, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net