DS/HVB KOS XIX Tilbake til søk
KOS XIX
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LJGR
Byggeår 1936/09
Bruttotonn/BT 305
Nettotonn/NT 107
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 133' 0" - Lbp: 122'0" - B: 25'6" - D: 14' 9"
Skrog LBP Loa: 133' 0" - Lbp: 122'
Bredde 25'6"
Dypgående 14' 9"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjele/fire tube boiler), oljefyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 100 NHK/1.265 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1936/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 116

1936 Bygget som hvalbåten KOS XIX ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Kosmos II A/S (Anders Jahres rederi), Sandefjord (Søsterskipet til hvb CLIFFORD (Frango Corporation), senere døpt til THORGRIM (Bryde & Dahl's Hvalfangerselskap)). Stabelavløpning 12/05 og overlevert i september.
Fanger for kokeriet KOSMOS II sesongen 1936/37. Skytter var Alfred Andersen.
1937 Resultatet av sesongen 1936/37 var 119.219 fat hvalolje.
Går til isen som fangstbåt for Flk KOSMOS II for sesongen 1937/38. Skytter var Anders Ellefsen.
1938 Resultatet av fangsten 1937/38 ble 148.320 fat hvalolje.
Fanger for kokeriet ULYSSES sesongen 1938/39. Skytter var Anders Ellefsen.
1939 Fanger for kokeriet KOSMOS II frem til 29/12. Etter det i fangst for kokeriet ULYSSES resten av sesongen 1939/40 i Sydishavet. Skytter var Anders Ellefsen.
1940 Overtatt av the Admirality i oktober og overført til britiske Royal Navy (RN) som ubåt jager.
1941 Satt i tjeneste og omdøpt HMS COCKER i september under engelsk flagg.
1942 Under T/Lt. D.H. Crampton, RNR kommande ble hun torpedert og senket i posisjon 32º06'N, 24º12'Ø, øst av Tobruk 04/06-1942 av tysk torpedobåt S-57 under kommando av Oblt. Gunter Erdmann mens hun var under eskortetjeneste fra Tobruk til Alexandria.
 

1936 Built as whaling catcher KOS XIX by Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Kosmos II A/S (Anders Jahres rederi), Sandefjord (Sistership to CLIFFORD (Frango Corporation), later renamed THORGRIM (Bryde & Dahl's Hvalfangerselskap)).
Launched 12/05 and delivered in September.
Heading for the Southern Seas with the factory KOSMOS II for the season of 1936/37. Shooter was Alfred Andersen.
1937 The result for season 1936/37 was 119.219 barrels of whaleoil.
Left for the Southern Seas with the Fl/F KOSMOS II for season of 1937/38. Shooter was Anders Ellefsen.
1938 The result of whaling season 1937/38 was 148.320 barrels of whale oil.
Heading for the Southern Seas with the factory ULYSSES for the season of 1938/39. Shooter was Anders Ellefsen.
1939 Catching for the factory KOSMOS II from beginning of season until 19/12. After this date included in the ULYSSES-expedition the erest of the season of 1939/40. Shooter was Anders Ellefsen.
1940 Taken over by the Admirality in October and transferred to the Royal Navy (RN) as anti-uboat vessel.
1941 Put to service in September and renamed HMS COCKER.
1942 Under the command of T/Lt. D.H. Crampton, RNR she was torpedoed and sunk in position 32º06'N, 24º12'E, east of Tobruk on 04/06-1942 by German torpedo boat S-57 under command of Oblt. Gunter Erdmann whilst on an escort service from Tobruk to Alexandria.

  • DS/Hvb KOS XIX

    DS/Hvb KOS XIX
Kilde: Framnæs byggeliste, http://www.harry-tates.org.uk/veteranstales5.htm , boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Ragnar Iversen