DS/HVB KOS XX

Tilbake til søk
KOS XX
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LJGT
Byggeår 1936/10
Leveringsmåned Oktober
Byggenr 1013
Bruttotonn/BT 356
Nettotonn/NT 125
Skrog LOA 41,05 m
Bredde 8,04 m
Dypgående 4,51 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (vannrørskjel/water tube boiler), oljefyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 103 NHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1946
Norge
1946 - 1957
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1936 Bygget som hvalbåt KOS XX av Smith’s Dock, South Shield, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 03/09.
KOS XX var den første av rederiets hvalbåter med vannrørskjele.
1936 Sesongen 1936/37 i Sydishavet fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen. Skytter var Aksel Akselsen.
1937 Sesongen 1937/38 i Sydishavet fangstbåt for KOSMOS II-ekspedisjonen. Skytter var Aksel Akselsen. Møtte kokeriet i Walvis Bay 13/11. Ekspedisjonen fortsatte til hvalfeltet 18/11.
1938 Sesongen 1938/39 i Sydishavet, fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen. Skytter var Aksel Akselsen.
1939 Sesongen 1937/38 i Sydishavet fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen. Skytter var Ole Johansen.
1940 Rekvirert av Den Norske Marine. Omdøpt KNM MOLDE (FY-1697). Ombygget til krig for tjeneste som bevoktningsbåt med norsk mannskap.
1941 Avgikk Halifax, som eskorte for konvoi, og ankom Belfast 18/07. Innlemmet i Liverpool Local Escort Force, Liverpool, fra 01/11-1941 til 18/11-1943.
1943 Tjenestegjorde i Shetlands-avdelingen, Lerwick, Shetland, fra 11/11-1943 til 30/03-1944.
1944 I Marinens avdeling i Scapa Flow, Shetland fra 30/10-1944 til 20/02-1945.
1945 Stasjonert i Dundee, Skottland fra 20/02 til 08/05 underlagt Sjefen for 1. minesveiperdivisjon
1946 Grunnstøtte utenfor Vest-Senja i februar under
dramatiske omstendigheter. Det var på skipets siste tur som marinefartøy og det rakk aldri å bli tilbakelevert til rederiet etter krigsinnsatsen. Akterskipet sank og forskipet ble skyllet innover sandstranden.
1957 Forskipet ble solgt til L. Capetarios & George Mundreas, Hellas. Det ble ombygd til tørrlastskip. Ny tonnasje: 500 tdw, 347 brt, 183 nrt. Nye dimensjoner: L: 144,3’ – B:26,4’ – D: 14,06’. Dieselmotor innsatt som fremdrift. En 8-sylindret Deutz, 4-takt/enkeltv. Motoren var levert fra Klockner-Humboldt-Deutz, Køln i 1943. Omdøpt ASTYPALEA.
1962 Grunnstøtte 24/12 ved Cape Valanidhi, Lemnos Island på reise til bulgarsk havn. Ble totalvrak.

1936 Built as whale catcher KOS XX by Smith's Dock, South Shield, Middlesbrough for Whaling Company Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.
KOS XX was the first of the company's whaling boats with water pipe boiler.
1936 The 1936/37 season in the Southern Seas catcher for the KOSMOS expedition. Shooter was Aksel Akselsen.
1937 The 1937/38 season in the Southern Seas as catcher for the KOSMOS expedition. Shooter was Aksel Akselsen.
1938 The 1938/39 season in the Southern Seas, as catcher for the KOSMOS expedition. Shooter was Aksel Akselsen.
1939 The 1937/38 season in the Southern Seas as catcher for the KOSMOS expedition. The shooter was Ole Johansen.
1940 Required by the Royal Norwegian Navy. Renamed KNM MOLDE (FY-1697). Converted to war for service as a guard boat with Norwegian crew.
1941 Halifax departed as a convoy escort and arrived in Belfast on 18/07. Incorporated in Liverpool Local Escort Force, Liverpool, from 01/11-1941 to 18/11-1943.
1943 Served in the Norwegian Shetlands Division, Lerwick, Shetland, from 11/11-1943 to 30/03-1944.
1944 Served at the Norwegian Naval Force at Scapa Flow, Shetland from 30/10-1944 to 20/02-1945.
1945 Stationed in Dundee, Scotland from 20/02 to 08/05 subject to the Head of the 1st Minesweeper Division.
1946 Hit the ground west of the island Senja in Norway in February during dramatic circumstances. It was on the last voyage of the ship as a naval vessel and it was never possible to be returned to the shipping company after the war effort. The stern sank and the shipwreck was flushed across the sandy beach.
1957 The ship was sold to L. Capetarios & George Mundreas, Greece. It was converted to dry cargo ship. New tonnage: 500 tdw, 347 brt, 183 nrt. New dimensions: L: 144.3 '- B: 26.4' - D: 14.06 '.
Diesel engine inserted as propulsion. An 8-cylinder Deutz, 4-stroke/single acting. The engine was delivered from Klockner-Humboldt-Deutz, Cologne in 1943. Renamed ASTYPALEA.
1962 Hit the ground again 24/12 at Cape Valanidhi, Lemnos Island when heading for a Bulgarian port. Was totally wrecked.

  • KOS XX

    KOS XX
Kilde: «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi», Lloyds reg 1939
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net